Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس جمهور پوتین خواهان آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان شد

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در نشستی در مسکو از غرب، به ویژه ایالات متحده، خواسته است که پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازد تا به نیازهای بشری در این کشور رسیده‌گی شود.

به گفته پوتین، اگر پول‌های منجمد شده افغانستان آزاد شوند، چالش‌های بنیادی به ویژه چالش‌های اقتصادی و بهداشتی در افغانستان حل خواهند شد.

پوتین گفت: «طالبان اوضاع کشور را کنترول می‌کنند. ما باید به مردم افغانستان کمک کنیم، کم از کم باید پول مردم افغانستان که در بانک‌های کشورهای غربی، به ویژه در بانک‌های ایالات متحده منجمد شدند، آزاد شوند.»

از سویی دیگر، کابل می‌گوید که پول‌های منجمد شده حق افغانان است و نباید در بدل آزادی این پول‌ها شرط گذاشته شود.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «کشورهای جهان و سازمان‌های جهانی درک کنند که افغان‌ها حق دارند به حقوق خود دسترسی داشته باشند. پول افغان‌ها مالکیت افغان‌ها است و باید پس به افغان‌ها داده شود و هیچ شرطی در میان گذاشته نشود.»

از سوی دیگر، سرپرست وزارت خارجه در نشست دو روزه با نماینده‌گان امریکا در دوحه، از ایالات متحده خواسته است که ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را آزاد سازد.

ظاهر مطهری، استاد دانشگاه گفت: «پول‌ها باید آزاد شود و آزادی آن مستقیم تأثیر دارد روی سرنوشت مردم افغانستان. افغانستان امروز غرق در منجلاب بی‌اقتصادی، فقر، تنگدستی و بی‌کاری است و اگر پول‌ها آزاد شود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان رو به رونق خواهد رفت.»

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شوند که نزدیک به ده میلیاد دالر از دارایی‌های افغانستان از سوی امریکا منجمد شده است و امریکا آزادی این دارایی‌ها را مشروط بر عملی سازی برخی از تعهدات امارت اسلامی با جهان می‌گوید.

رییس جمهور پوتین خواهان آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان شد

رییس جمهور روسیه در نشستی در مسکو از جهان خواسته است که پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد بسازند.

تصویر بندانگشتی

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در نشستی در مسکو از غرب، به ویژه ایالات متحده، خواسته است که پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازد تا به نیازهای بشری در این کشور رسیده‌گی شود.

به گفته پوتین، اگر پول‌های منجمد شده افغانستان آزاد شوند، چالش‌های بنیادی به ویژه چالش‌های اقتصادی و بهداشتی در افغانستان حل خواهند شد.

پوتین گفت: «طالبان اوضاع کشور را کنترول می‌کنند. ما باید به مردم افغانستان کمک کنیم، کم از کم باید پول مردم افغانستان که در بانک‌های کشورهای غربی، به ویژه در بانک‌های ایالات متحده منجمد شدند، آزاد شوند.»

از سویی دیگر، کابل می‌گوید که پول‌های منجمد شده حق افغانان است و نباید در بدل آزادی این پول‌ها شرط گذاشته شود.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «کشورهای جهان و سازمان‌های جهانی درک کنند که افغان‌ها حق دارند به حقوق خود دسترسی داشته باشند. پول افغان‌ها مالکیت افغان‌ها است و باید پس به افغان‌ها داده شود و هیچ شرطی در میان گذاشته نشود.»

از سوی دیگر، سرپرست وزارت خارجه در نشست دو روزه با نماینده‌گان امریکا در دوحه، از ایالات متحده خواسته است که ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را آزاد سازد.

ظاهر مطهری، استاد دانشگاه گفت: «پول‌ها باید آزاد شود و آزادی آن مستقیم تأثیر دارد روی سرنوشت مردم افغانستان. افغانستان امروز غرق در منجلاب بی‌اقتصادی، فقر، تنگدستی و بی‌کاری است و اگر پول‌ها آزاد شود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان رو به رونق خواهد رفت.»

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شوند که نزدیک به ده میلیاد دالر از دارایی‌های افغانستان از سوی امریکا منجمد شده است و امریکا آزادی این دارایی‌ها را مشروط بر عملی سازی برخی از تعهدات امارت اسلامی با جهان می‌گوید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره