Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سازمان ملل تصمیم درباره کرسی افغانستان را به تأخیر انداخت

کمیته اعتبار بخشی سازمان ملل روز گذشته در نشستی در باره سرنوشت کرسی افغانستان در این سازمان تصمیم نهایی را نگرفت و آن را به تعویق انداخت.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش کرده است که این تأخیر بدین معناست که در حال حاضر به امارت اسلامی اجازه داده نمی‌شود تا این کرسی را بدست آورد.

این کمیته پس از آن در باره کرسی افغانستان رای‌زنی کرد که امارت اسلامی سهیل شاهین را همچون نماینده‌ جدید افغانستان برای سازمان ملل معرفی کرد.

کمیته ۹ نفری که روسیه، چین و ایالات متحده نیز در آن شامل می‌باشند روز گذشته در مقر سازمان ملل دیدار کردند، اما تصمیم نهایی را در باره کرسی افغانستان نگرفته اند.

چندین دیپلمات به رویترز گفته اند که نگرفتن تصمیم نهایی در این باره سبب می‌شود که غلام اسحاق‌زی، نماینده گماشته شده از سوی حکومت پیشین افغانستان، در سمت‌اش در سازمان ملل باقی بماند.

اما رییس کمیته اعتبار بخشی در باره ماندن آقای اسحاق‌زی در سمت‌اش چیزی نگفته است.

امارت اسلامی در واکنش به این تصمیم می‌گوید که این تصمیم مبتنی بر عدالت نیست و حق مردم افغانستان نادیده گرفته شده است.

سهیل شاهین، نامزد امارت اسلامی برای کرسی افغانستان در سازمان ملل، در تویتی نوشته است: «کمیته ویژه سازمان ملل متحد دیروز تصمیم گرفت که فعلا کرسی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل به دولت جدید افغانستان واگذار نشود. این تصمیم آن‌ها مبتنی بر اصول و عدالت نبوده زیرا حق مشروع مردم افغانستان را از ایشان گرفته است.»

شاهین گفته است که امارت اسلام امیدوار است تا این کرسی در آینده نزدیک به حکومت تازه واگذار شود تا تعامل مثبت میان افغانستان و جهان برقرار گردد.

کمیته اعتبار بخشی همه ساله اعتبار تمام اعضای سازمان ملل را بررسی می‌کند و پیش از پایان سال گزارش‌اش را برای تاییدی به مجمع عمومی سازمان ملل می‌فرستد.

به گفته دیپلماتان، اغلب این کمیته و مجمع عمومی سازمان ملل بر اساس اکثریت آراء در باره این کرسی‌های تصمیم می‌گیرند.  

سازمان ملل تصمیم درباره کرسی افغانستان را به تأخیر انداخت

چندین دیپلمات آگاه به رویترز گفته اند که این تأخیر بدین معناست که در حال حاضر امارت اسلامی این چوکی را بدست نخواهد آورد.

Thumbnail

کمیته اعتبار بخشی سازمان ملل روز گذشته در نشستی در باره سرنوشت کرسی افغانستان در این سازمان تصمیم نهایی را نگرفت و آن را به تعویق انداخت.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش کرده است که این تأخیر بدین معناست که در حال حاضر به امارت اسلامی اجازه داده نمی‌شود تا این کرسی را بدست آورد.

این کمیته پس از آن در باره کرسی افغانستان رای‌زنی کرد که امارت اسلامی سهیل شاهین را همچون نماینده‌ جدید افغانستان برای سازمان ملل معرفی کرد.

کمیته ۹ نفری که روسیه، چین و ایالات متحده نیز در آن شامل می‌باشند روز گذشته در مقر سازمان ملل دیدار کردند، اما تصمیم نهایی را در باره کرسی افغانستان نگرفته اند.

چندین دیپلمات به رویترز گفته اند که نگرفتن تصمیم نهایی در این باره سبب می‌شود که غلام اسحاق‌زی، نماینده گماشته شده از سوی حکومت پیشین افغانستان، در سمت‌اش در سازمان ملل باقی بماند.

اما رییس کمیته اعتبار بخشی در باره ماندن آقای اسحاق‌زی در سمت‌اش چیزی نگفته است.

امارت اسلامی در واکنش به این تصمیم می‌گوید که این تصمیم مبتنی بر عدالت نیست و حق مردم افغانستان نادیده گرفته شده است.

سهیل شاهین، نامزد امارت اسلامی برای کرسی افغانستان در سازمان ملل، در تویتی نوشته است: «کمیته ویژه سازمان ملل متحد دیروز تصمیم گرفت که فعلا کرسی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل به دولت جدید افغانستان واگذار نشود. این تصمیم آن‌ها مبتنی بر اصول و عدالت نبوده زیرا حق مشروع مردم افغانستان را از ایشان گرفته است.»

شاهین گفته است که امارت اسلام امیدوار است تا این کرسی در آینده نزدیک به حکومت تازه واگذار شود تا تعامل مثبت میان افغانستان و جهان برقرار گردد.

کمیته اعتبار بخشی همه ساله اعتبار تمام اعضای سازمان ملل را بررسی می‌کند و پیش از پایان سال گزارش‌اش را برای تاییدی به مجمع عمومی سازمان ملل می‌فرستد.

به گفته دیپلماتان، اغلب این کمیته و مجمع عمومی سازمان ملل بر اساس اکثریت آراء در باره این کرسی‌های تصمیم می‌گیرند.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره