Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی تصمیم کمیته اعتبارنامه سازمان ملل را ناعادلانه خواند

سهیل شاهین که از سوی امارت اسلامی همچون نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی شده است، در واکنش به تصمیم کمیته تشخیص اعتبار این سازمان گفته است که تصمیم سازمان ملل در قبال کرسی افغانستان ناعادلانه است.

این در حالی‌ست که کمیته صدور اعتبارنامه سازمان ملل متحد پس از برگزاری یک نشست، تصمیم گیری در مورد سرنوشت کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد را به تعویق انداخت.

دبیر این کمیته گفته است که این تصمیم اکنون به تعویق افتاده است، اما مشخص نساخت که آیا نماینده حکومت پیشین کرسی افغانستان را درسازمان ملل در اختیار خواهد داشت یا خیر؟

امارت اسلامی سهیل شاهین را همچون نماینده افغانستان به این کرسی معرفی کرده است.

سهیل شاهین، نماینده معرفی شده امارت اسلامی به کرسی سازمان ملل گفت: «فیصله کمیته اعتبار به اساس اصول ملل متحد و واقعیت‌های افغانستان نیست بلکه فیصله غیرعادلانه است. دراین فیصله ملحوظات سیاسی بعضی کشورها درنظر گرفته شده.»

با این همه، برخی از دپیلوماتان پیشین، کرسی نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد را مهم می‌دانند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «این حکومت همه‌شمول نیست، زنان در آن حضور ندارند، در رده تصمیم گیری، جوانان و افراد متخصص نیست. حقوق زنان در این حکومت واضح نشده است. نداشتن یک سفیر با اقتدار در ملل متحد به ضرر مردم افغانستان است.»

روسیه، چین و امریکا از اعضای کمیته نُه نفری هستند که در باره اعتبار و صلاحیت نماینده‌گان ۱۹۳عضو سازمان ملل متحد تصمیم می‌گیرند.

بلال کریمی، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «بدون شک این حق افغان‌ها است، ما متاسف استیم، باید وقت به این موضوع رسیده‌گی میشد وحق افغان‌ها برای شان داده میشد.»

هرچند تاکنون روشن نیست که کرسی نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد به چه کسی واگذار خواهد شد، اما غلام محمد اسحاق‌زی، نماینده حکومت پیشین در سازمان ملل متحد در تویتی گفته است که به کارش ادامه می‌دهد.

افغانستان در سال ۱۹۴۶عضویت سازمان ملل را گرفت و از آن زمان تاکنون این کشور در این سازمان سیزده نماینده داشته است.

امارت اسلامی تصمیم کمیته اعتبارنامه سازمان ملل را ناعادلانه خواند

روسیه، چین و امریکا از اعضای کمیته نُه نفری هستند که در باره اعتبار و صلاحیت نماینده‌گان ۱۹۳عضو سازمان ملل متحد تصمیم می‌گیرند.

تصویر بندانگشتی

سهیل شاهین که از سوی امارت اسلامی همچون نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی شده است، در واکنش به تصمیم کمیته تشخیص اعتبار این سازمان گفته است که تصمیم سازمان ملل در قبال کرسی افغانستان ناعادلانه است.

این در حالی‌ست که کمیته صدور اعتبارنامه سازمان ملل متحد پس از برگزاری یک نشست، تصمیم گیری در مورد سرنوشت کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد را به تعویق انداخت.

دبیر این کمیته گفته است که این تصمیم اکنون به تعویق افتاده است، اما مشخص نساخت که آیا نماینده حکومت پیشین کرسی افغانستان را درسازمان ملل در اختیار خواهد داشت یا خیر؟

امارت اسلامی سهیل شاهین را همچون نماینده افغانستان به این کرسی معرفی کرده است.

سهیل شاهین، نماینده معرفی شده امارت اسلامی به کرسی سازمان ملل گفت: «فیصله کمیته اعتبار به اساس اصول ملل متحد و واقعیت‌های افغانستان نیست بلکه فیصله غیرعادلانه است. دراین فیصله ملحوظات سیاسی بعضی کشورها درنظر گرفته شده.»

با این همه، برخی از دپیلوماتان پیشین، کرسی نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد را مهم می‌دانند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «این حکومت همه‌شمول نیست، زنان در آن حضور ندارند، در رده تصمیم گیری، جوانان و افراد متخصص نیست. حقوق زنان در این حکومت واضح نشده است. نداشتن یک سفیر با اقتدار در ملل متحد به ضرر مردم افغانستان است.»

روسیه، چین و امریکا از اعضای کمیته نُه نفری هستند که در باره اعتبار و صلاحیت نماینده‌گان ۱۹۳عضو سازمان ملل متحد تصمیم می‌گیرند.

بلال کریمی، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «بدون شک این حق افغان‌ها است، ما متاسف استیم، باید وقت به این موضوع رسیده‌گی میشد وحق افغان‌ها برای شان داده میشد.»

هرچند تاکنون روشن نیست که کرسی نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد به چه کسی واگذار خواهد شد، اما غلام محمد اسحاق‌زی، نماینده حکومت پیشین در سازمان ملل متحد در تویتی گفته است که به کارش ادامه می‌دهد.

افغانستان در سال ۱۹۴۶عضویت سازمان ملل را گرفت و از آن زمان تاکنون این کشور در این سازمان سیزده نماینده داشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره