Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مقام‌ها: درگیری با مرزبانان ایران بربنیاد یک سوء تفاهم صورت گرفت

مقام‌های امارت اسلامی و ایران می‌گویند که درگیری‌ روز گذشته میان نیروهای دو طرف در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز برخاسته از یک سوء تفاهم بوده است.

به گفته مقام‌های محلی در نیمروز، نیروهای امارت اسلامی پس از گلوله باری نظامیان ایران دست به اقدام نظامی زدند که این درگیری چندین ساعت به درازا کشید و به کسی آسیب نرسیده است.

در این سو، نیروهای امارت اسلامی در نزدیک مرز از جنگ افزارهای سبک و سنگین کار گرفتند و در آن سوی مرز، نظامیان ایرانی با کارگیری از توپ و دیگر جنگ افزار های سنگین بر خاک افغانستان گلوله باری کرده اند.

عبدالباعث، یک تن از نیروهای امارت اسلامی درباره این درگیری گفت: «از توپ و آوان استفاده می‌کردند، وقتی در خاک ما مشکلات ایجاد کنند، ما آماده مقابله استیم.»

در همین حال، برخی منابع می‌گویند که شهروندان ایرانی به گونه غیرقانونی وارد خاک افغانستان شده بودند و نیروهای امارت اسلامی برای بیرون راندن شان دست به شلیک زده اند، اما مرزبانان ایرانی با جنگ افزارهای سنگین خاک افغانستان را آماج قرار دادند.

مقام‌های محلی نیمروز می‌گویند که جنگ در ولسوالی کنگ این ولایت با تفاهم طرف‌های افغانی و ایرانی پایان یافت.

ملا نجیب الله رفیع، والی نیمروز گفت: «به افراد ما تلفات جانی وارد نشده و خسارات مالی هم نداشتیم، این را اطمینان می‌دهم.»

برخی از شهروندان و آگاهان نظامی به این باور اند که جنگ میان افغانستان و ایران به زیان هر دو کشور است. آنان از مقام‌های دو کشور می‌خواهند که در آینده از هرگونه درگیری میان دو طرف جلوگیری شود.

عبدالظاهر، باشنده نیمروز گفت: «آرزو داریم جنگ و اختلاف میان کشورهای همسایه ایجاد نشود و شاهد چنین صحنه دیگر نباشیم. باید کشورها با یکدیگر همکاری داشته باشند.»

محمد نعیم غیور، آگاه مسایل نظامی گفت: «وضعیت آشفته است، افغانستان در وضعیتی نیست که با کشورهای همسایه و کدام کشور خارجی مناسبات بد ایجاد کنیم.»

درگیری‌ها میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان ایرانی در ولسوالی کنگ نیمروز، در نزدیک به بیست سال گذشته بی پیشینه بوده است.

مقام‌ها: درگیری با مرزبانان ایران بربنیاد یک سوء تفاهم صورت گرفت

درگیری‌ها میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان ایرانی در ولسوالی کنگ نیمروز، در نزدیک به بیست سال گذشته بی پیشینه بوده است.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های امارت اسلامی و ایران می‌گویند که درگیری‌ روز گذشته میان نیروهای دو طرف در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز برخاسته از یک سوء تفاهم بوده است.

به گفته مقام‌های محلی در نیمروز، نیروهای امارت اسلامی پس از گلوله باری نظامیان ایران دست به اقدام نظامی زدند که این درگیری چندین ساعت به درازا کشید و به کسی آسیب نرسیده است.

در این سو، نیروهای امارت اسلامی در نزدیک مرز از جنگ افزارهای سبک و سنگین کار گرفتند و در آن سوی مرز، نظامیان ایرانی با کارگیری از توپ و دیگر جنگ افزار های سنگین بر خاک افغانستان گلوله باری کرده اند.

عبدالباعث، یک تن از نیروهای امارت اسلامی درباره این درگیری گفت: «از توپ و آوان استفاده می‌کردند، وقتی در خاک ما مشکلات ایجاد کنند، ما آماده مقابله استیم.»

در همین حال، برخی منابع می‌گویند که شهروندان ایرانی به گونه غیرقانونی وارد خاک افغانستان شده بودند و نیروهای امارت اسلامی برای بیرون راندن شان دست به شلیک زده اند، اما مرزبانان ایرانی با جنگ افزارهای سنگین خاک افغانستان را آماج قرار دادند.

مقام‌های محلی نیمروز می‌گویند که جنگ در ولسوالی کنگ این ولایت با تفاهم طرف‌های افغانی و ایرانی پایان یافت.

ملا نجیب الله رفیع، والی نیمروز گفت: «به افراد ما تلفات جانی وارد نشده و خسارات مالی هم نداشتیم، این را اطمینان می‌دهم.»

برخی از شهروندان و آگاهان نظامی به این باور اند که جنگ میان افغانستان و ایران به زیان هر دو کشور است. آنان از مقام‌های دو کشور می‌خواهند که در آینده از هرگونه درگیری میان دو طرف جلوگیری شود.

عبدالظاهر، باشنده نیمروز گفت: «آرزو داریم جنگ و اختلاف میان کشورهای همسایه ایجاد نشود و شاهد چنین صحنه دیگر نباشیم. باید کشورها با یکدیگر همکاری داشته باشند.»

محمد نعیم غیور، آگاه مسایل نظامی گفت: «وضعیت آشفته است، افغانستان در وضعیتی نیست که با کشورهای همسایه و کدام کشور خارجی مناسبات بد ایجاد کنیم.»

درگیری‌ها میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان ایرانی در ولسوالی کنگ نیمروز، در نزدیک به بیست سال گذشته بی پیشینه بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره