Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را بیشتر می‌سازد

سازمان ملل متحد گفته است در نظر دارد تا کمتر از یک ماه دیگر به گونه‌ی مستقیم به خانواده‌های نیازمندان در افغانستان پول نقد کمک کند.

مسوول کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، مارتین کرفتس گفته است که سازمان ملل در حال حاضر پروژه‌های توسعه‌ی‌ اش را در افغانستان تا سه برابر افزیش داده است.

مارتین کرفتس در این باره گفته است: «ما هرگز افغانستان را رها نمی‌کنیم و ما پروژه‌های تازه برای سال ۲۰۲۲ داریم و این پروژه‌ها سه برابر پروژه‌های سال ۲۰۲۱ است، زیرا شما شرایط و نیازها را در مقایسه با گذشته بهتر می‌دانید.» 

و اما بحران اقتصادی در افغانستان با گذشت هر روز جدی‌تر می‌شود.

حضرت گل در یک گوشه پایتخت کفاشی می‌کند، او یکی از هزاران فردی است که پس از سقوط نظام پیشین افغانستان، در اوضاع بد اقتصادی قرار دارد. او در گفت‌وگو با گزارشگر طلوع‌نیوز از مشکلات اش سخن زده است.

حضرت گل بیشتر افزود: «سه هزار کرایه خانه می‌دهم، از صبح اینجا میایم، اما هیچ کار نیست و نمی‌توانم به کودکانم غذا و خوراک کافی پیدا کنم.»

سازمان‌ها و نهادهای مددرسان جهانی همواره از حیف و میل شدن کمک‌ها در افغانستان هراس دارند، آنان تاکید می‌ورزند که این کمک‌ها از سوی نماینده‌گی‌های آنان در افغانستان هزینه خواهد شد، اما حکومت می‌گوید که کمیته‌ی برای مدیریت کمک‌های بشری در افغانستان ایجاد شده است.

خواجه فهیم عباسی، استاد دانشگاه گفت: «روابط امارت اسلامی با سازمان ملل خوب نیست، از همین رو، آنان در مورد کمک‌های شان همواره نگرانی می‌کنند که باید به گونه مستقیم به دسترس نیازمندان قرار بگیرند.»

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی برای مدیریت کمک‌های انسان دوستان یک کمیته‌ی را ایجاد کرده که در وزارت اقتصاد این کمیته برای مدیریت کمک‌ها و توزیع آنان به نیازمندان همکاری می کند.»

چند پیش برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلام کرد که یک صندوق ویژه را با تعهد ۵۸ میلیون دالری از سوی آلمان ایجاد کرد تا پول نقد کمک‌های بشردوستانه از طریق این صندوق مستقیم به مردم افغانستان پرداخته شود که بر بنیاد معلومات سازمان ملل، این صندوق تااکنون ۱۷۰ میلیون دالر را دریافت کرده است.

سازمان ملل کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را بیشتر می‌سازد

مسوول کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، مارتین کرفتس گفته است که سازمان ملل در حال حاضر پروژه‌های توسعه‌ی‌ اش را در افغانستان تا سه برابر افزیش داده است.

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل متحد گفته است در نظر دارد تا کمتر از یک ماه دیگر به گونه‌ی مستقیم به خانواده‌های نیازمندان در افغانستان پول نقد کمک کند.

مسوول کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، مارتین کرفتس گفته است که سازمان ملل در حال حاضر پروژه‌های توسعه‌ی‌ اش را در افغانستان تا سه برابر افزیش داده است.

مارتین کرفتس در این باره گفته است: «ما هرگز افغانستان را رها نمی‌کنیم و ما پروژه‌های تازه برای سال ۲۰۲۲ داریم و این پروژه‌ها سه برابر پروژه‌های سال ۲۰۲۱ است، زیرا شما شرایط و نیازها را در مقایسه با گذشته بهتر می‌دانید.» 

و اما بحران اقتصادی در افغانستان با گذشت هر روز جدی‌تر می‌شود.

حضرت گل در یک گوشه پایتخت کفاشی می‌کند، او یکی از هزاران فردی است که پس از سقوط نظام پیشین افغانستان، در اوضاع بد اقتصادی قرار دارد. او در گفت‌وگو با گزارشگر طلوع‌نیوز از مشکلات اش سخن زده است.

حضرت گل بیشتر افزود: «سه هزار کرایه خانه می‌دهم، از صبح اینجا میایم، اما هیچ کار نیست و نمی‌توانم به کودکانم غذا و خوراک کافی پیدا کنم.»

سازمان‌ها و نهادهای مددرسان جهانی همواره از حیف و میل شدن کمک‌ها در افغانستان هراس دارند، آنان تاکید می‌ورزند که این کمک‌ها از سوی نماینده‌گی‌های آنان در افغانستان هزینه خواهد شد، اما حکومت می‌گوید که کمیته‌ی برای مدیریت کمک‌های بشری در افغانستان ایجاد شده است.

خواجه فهیم عباسی، استاد دانشگاه گفت: «روابط امارت اسلامی با سازمان ملل خوب نیست، از همین رو، آنان در مورد کمک‌های شان همواره نگرانی می‌کنند که باید به گونه مستقیم به دسترس نیازمندان قرار بگیرند.»

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی برای مدیریت کمک‌های انسان دوستان یک کمیته‌ی را ایجاد کرده که در وزارت اقتصاد این کمیته برای مدیریت کمک‌ها و توزیع آنان به نیازمندان همکاری می کند.»

چند پیش برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلام کرد که یک صندوق ویژه را با تعهد ۵۸ میلیون دالری از سوی آلمان ایجاد کرد تا پول نقد کمک‌های بشردوستانه از طریق این صندوق مستقیم به مردم افغانستان پرداخته شود که بر بنیاد معلومات سازمان ملل، این صندوق تااکنون ۱۷۰ میلیون دالر را دریافت کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره