Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار از کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش میزان بیکاری

بربنیاد گزارش تازه برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا (یو ان دی پی)، تولید ناخالص داخلی افغانستان ممکن ظرف یک سال بیست درصد کاهش یابد و به شانزده میلیارد دالر برسد.

در گزارش تازه  اقتصادی-اجتماعی این نهاد آمده است که محدودیت‌های اشتغال بانوان، می تواند تولید ناخالص داخلی افغانستان را یک میلیارد دالر کاهش دهد.

بربنیاد گزارش، افغانستان فقیرترین کشور آسیا شمرده شده و پیش‌بینی شده است که ممکن تولید ناخالص داخلی افغانستان از بیست میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ به شانزده میلیارد دالر خواهد رسید و اگر گام‌های اصلاحی فوری برداشته نشود، ممکن در سال‌های آینده، تولید ناخالص داخلی کشور به سی درصد که چهارده میلیارد دالر می‌شود، برسد.

آچیم استینر، مدیر برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد گفته است: «این ارزیابی اجتماعی-اقتصادی جدید در باره افغانستان تخمین می‌زند که محدود کردن بانوان برای کار می‌تواند منجر به زیان اقتصادی فوری تا یک میلیارد دالر یا تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی کشور شود.»

در واکنش به این گزارش، امارت اسلامی می‌گوید که حضور بانوان در بخش‌های مختلف پر رنگ خواهد شد و از این نگاه بر اقتصاد کشور مشکل ایجاد نخواهد شد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «حضور زنان در آینده نزدیک گسترده تر خواهد شد. فکر نمی‌کنم از این نگاه، به اقتصاد چالش پیدا شود. برای زنان در همه عرصه‌ها زمینه فعالیت خوبتر فراهم می شود.»

این در حالی‌ست که بسیاری از بانوان متشبث به دلیل‌های گونه‌گون کار و بار شان را از دست داده اند. وحیده شیرزاد در بخش‌های زعفران و عسل مصروف کار بود، حالا فعالیت‌هایش متوقف شده است.

وحیده شیرزاد گفت: «سابق درآمدم خوب بود، کرایه منزل، دفترم و مصارف اولاد هایم را می‌پرداختم، اما حالا کار و بار متوقف است و عاید ندارم.»

بربنیاد این گزارش، درآمد سرانه افغانستان نیز در سال روان میلادی ۱۵۰ دالر کاهش خواهد یافت و برای بلند بردن درآمد همه افراد دو میلیارد دالر نیاز است.

شماری از آگاهان اقتصاد می‌گویند که کاهش تولید ناخالص داخلی کشور، میزان بیکاری را در کشور افزایش خواهد داد.

هشدار از کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش میزان بیکاری

شماری از آگاهان اقتصاد می‌گویند که کاهش تولید ناخالص داخلی کشور، میزان بیکاری را در کشور افزایش خواهد داد.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد گزارش تازه برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا (یو ان دی پی)، تولید ناخالص داخلی افغانستان ممکن ظرف یک سال بیست درصد کاهش یابد و به شانزده میلیارد دالر برسد.

در گزارش تازه  اقتصادی-اجتماعی این نهاد آمده است که محدودیت‌های اشتغال بانوان، می تواند تولید ناخالص داخلی افغانستان را یک میلیارد دالر کاهش دهد.

بربنیاد گزارش، افغانستان فقیرترین کشور آسیا شمرده شده و پیش‌بینی شده است که ممکن تولید ناخالص داخلی افغانستان از بیست میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ به شانزده میلیارد دالر خواهد رسید و اگر گام‌های اصلاحی فوری برداشته نشود، ممکن در سال‌های آینده، تولید ناخالص داخلی کشور به سی درصد که چهارده میلیارد دالر می‌شود، برسد.

آچیم استینر، مدیر برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد گفته است: «این ارزیابی اجتماعی-اقتصادی جدید در باره افغانستان تخمین می‌زند که محدود کردن بانوان برای کار می‌تواند منجر به زیان اقتصادی فوری تا یک میلیارد دالر یا تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی کشور شود.»

در واکنش به این گزارش، امارت اسلامی می‌گوید که حضور بانوان در بخش‌های مختلف پر رنگ خواهد شد و از این نگاه بر اقتصاد کشور مشکل ایجاد نخواهد شد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «حضور زنان در آینده نزدیک گسترده تر خواهد شد. فکر نمی‌کنم از این نگاه، به اقتصاد چالش پیدا شود. برای زنان در همه عرصه‌ها زمینه فعالیت خوبتر فراهم می شود.»

این در حالی‌ست که بسیاری از بانوان متشبث به دلیل‌های گونه‌گون کار و بار شان را از دست داده اند. وحیده شیرزاد در بخش‌های زعفران و عسل مصروف کار بود، حالا فعالیت‌هایش متوقف شده است.

وحیده شیرزاد گفت: «سابق درآمدم خوب بود، کرایه منزل، دفترم و مصارف اولاد هایم را می‌پرداختم، اما حالا کار و بار متوقف است و عاید ندارم.»

بربنیاد این گزارش، درآمد سرانه افغانستان نیز در سال روان میلادی ۱۵۰ دالر کاهش خواهد یافت و برای بلند بردن درآمد همه افراد دو میلیارد دالر نیاز است.

شماری از آگاهان اقتصاد می‌گویند که کاهش تولید ناخالص داخلی کشور، میزان بیکاری را در کشور افزایش خواهد داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره