Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ستوده فروتن در میان ۲۵ زن تاثیر گذار مجله فایننشل تایمز جا گرفت

روزنامه فایننشل تایمز لندن، نام ستوده فروتن دختر دانش آموز پانزده ساله هراتی را در فهرست ۲۵ زن تاثیر گذار سال ۲۰۲۱ جا داده است.

ستوده فروتن یک ماه پیش در محفلی در هرات که مقام‌های حکومت تازه  نیز حضور داشتند، در سخنرانی کوتاه پُر شور مسوولان امارت اسلامی را تشویق کرد که اجازه ادامه تحصیل و آموزش را به دختران بدهند.

ستوده فروتن که خودش نیز دانش آموز است در محفل بزرگداشت از سالروز تولد پیامبر اسلام، از بسته ماندن دروازه‌های مکاتب دخترانه انتقاد کرد.

او گفت: «امروز من منحیث نماینده دختران، می‌خواهم پیام دل مان را به شما برسانم. ما همه می‌دانیم که هرات شهر علم است، چرا مکاتب دخترانه بسته بمانند؟»

حدود دو صد تن در این محفل شرکت داشتند و ستوده از امارت اسلامی خواست که دروازه‌های مکاتب دخترانه را باز کند.

نوار تصویری ستوده به گونه گسترده در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست بدست شد و کاربران از وی بخاطر سخنرانی‌اش ستایش کردند.

اکنون روزنامه فایننشل تایمز ستوده را ازبهر سخنرانی پُر شور و ترغیب مقام‌ها به بازگشایی مکاتب دخترانه، در فهرست زنان تاثیر گذار سال جا داده است.

روزنامه فایننشل تایمز همه ساله فهرست بیست و پنج زن تاثیرگذار جهان را که در بخش‌های صلح و فعالیت‌های سودمند برای بانوان کارکرده اند، را پخش می‌کند.

ستوده فروتن در میان ۲۵ زن تاثیر گذار مجله فایننشل تایمز جا گرفت

نوار تصویری سخنرانی ستوده در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به گونه گسترده دست بدست شد و کاربران از او بخاطر سخنرانی پُر شوراش ستایش کردند.

تصویر بندانگشتی

روزنامه فایننشل تایمز لندن، نام ستوده فروتن دختر دانش آموز پانزده ساله هراتی را در فهرست ۲۵ زن تاثیر گذار سال ۲۰۲۱ جا داده است.

ستوده فروتن یک ماه پیش در محفلی در هرات که مقام‌های حکومت تازه  نیز حضور داشتند، در سخنرانی کوتاه پُر شور مسوولان امارت اسلامی را تشویق کرد که اجازه ادامه تحصیل و آموزش را به دختران بدهند.

ستوده فروتن که خودش نیز دانش آموز است در محفل بزرگداشت از سالروز تولد پیامبر اسلام، از بسته ماندن دروازه‌های مکاتب دخترانه انتقاد کرد.

او گفت: «امروز من منحیث نماینده دختران، می‌خواهم پیام دل مان را به شما برسانم. ما همه می‌دانیم که هرات شهر علم است، چرا مکاتب دخترانه بسته بمانند؟»

حدود دو صد تن در این محفل شرکت داشتند و ستوده از امارت اسلامی خواست که دروازه‌های مکاتب دخترانه را باز کند.

نوار تصویری ستوده به گونه گسترده در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست بدست شد و کاربران از وی بخاطر سخنرانی‌اش ستایش کردند.

اکنون روزنامه فایننشل تایمز ستوده را ازبهر سخنرانی پُر شور و ترغیب مقام‌ها به بازگشایی مکاتب دخترانه، در فهرست زنان تاثیر گذار سال جا داده است.

روزنامه فایننشل تایمز همه ساله فهرست بیست و پنج زن تاثیرگذار جهان را که در بخش‌های صلح و فعالیت‌های سودمند برای بانوان کارکرده اند، را پخش می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره