Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شماری از کشورهای اروپایی میخواهند نمایندگی مشترک در کابل باز کنند

امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه، می‌گوید که شماری از کشورهای اروپایی روی بازگشایی یک نماینده‌گی مشترک در افغانستان کار می‌کنند.

مکرون می‌افزاید که این نماینده‌گی به سفیران شماری از کشورهای اروپایی این را ممکن می‌سازد که به افغانستان باز گردند.

آقای مکرون گفت: «ما به سازمانی میان چند کشور اروپایی فکر می‌کنیم. یعنی  یک جای مشترک برای چندین دولت اروپایی که به سفیران ما این را ممکن می‌سازد که در آن حضور داشته باشند. بگذارید روشن بسازم که این کار از گفت‌وگوهای سیاسی و به رسمیت شناختن طالبان متفاوت است.»

در همین حال، امارت اسلامی از این تصمیم کشورهای اروپایی استقبال می‌کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «از تمام کشورها می‌خواهیم که نماینده‌گی‌ها و روابط دیپلماتیک خود را تقویت ببخشند و با افغان‌ها کمک کنند.»

هر چند تاهنوز بیش از ده کشور به شمول روسیه و ایران نماینده‌گی‌های شان در کابل باز استند؛ اما تاهنوز هیچ کشوری حکومت تازه را به رسمیت نشناخته است.

با این حال، وزارت خارجه به این باور است که مساله به رسمیت شناختن امارت اسلامی به زمان بیشتر نیاز دارد.

ولی الله شاهین، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه گفت: «به نام هراس افگن بیست سال با طالبان جنگیدند، این‌ها با یک مشکلی با مردم خود مواجه استند. این‌ها یعنی حکومت‌های غزبی و اروپایی به زمان نیاز دارند که به مردم خود قناعت بدهند که جنگی را که در افغانستان کرده اند زیر این عنوان اشتباه بوده است.»

شهزاده مسعود، آگاه مسایل سیاسی گفت: «امارت اسلامی باید از طریق تعامل مثبت روابط خود را با جامعه جهانی بسازد.»

از سویی هم، کای آیده سفیر پیشین سازمان ملل برای افغانستان گفته که جامعه جهانی باید بیشتر از هر زمان دیگر با طالبان تعامل داشته باشد، زیرا به باور او عدم تعامل با آنان،  بیشتر مردم افغانستان را متاثر خواهد ساخت.

شماری از کشورهای اروپایی میخواهند نمایندگی مشترک در کابل باز کنند

پس از نزدیک به چهار ماه از ایجاد حکومت تازه در افغانستان، اکنون شماری از کشورهای اروپایی می‌گویند می‌خواهند یک نماینده‌گی مشترک در افغانستان باز کنند.

Thumbnail

امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه، می‌گوید که شماری از کشورهای اروپایی روی بازگشایی یک نماینده‌گی مشترک در افغانستان کار می‌کنند.

مکرون می‌افزاید که این نماینده‌گی به سفیران شماری از کشورهای اروپایی این را ممکن می‌سازد که به افغانستان باز گردند.

آقای مکرون گفت: «ما به سازمانی میان چند کشور اروپایی فکر می‌کنیم. یعنی  یک جای مشترک برای چندین دولت اروپایی که به سفیران ما این را ممکن می‌سازد که در آن حضور داشته باشند. بگذارید روشن بسازم که این کار از گفت‌وگوهای سیاسی و به رسمیت شناختن طالبان متفاوت است.»

در همین حال، امارت اسلامی از این تصمیم کشورهای اروپایی استقبال می‌کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «از تمام کشورها می‌خواهیم که نماینده‌گی‌ها و روابط دیپلماتیک خود را تقویت ببخشند و با افغان‌ها کمک کنند.»

هر چند تاهنوز بیش از ده کشور به شمول روسیه و ایران نماینده‌گی‌های شان در کابل باز استند؛ اما تاهنوز هیچ کشوری حکومت تازه را به رسمیت نشناخته است.

با این حال، وزارت خارجه به این باور است که مساله به رسمیت شناختن امارت اسلامی به زمان بیشتر نیاز دارد.

ولی الله شاهین، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه گفت: «به نام هراس افگن بیست سال با طالبان جنگیدند، این‌ها با یک مشکلی با مردم خود مواجه استند. این‌ها یعنی حکومت‌های غزبی و اروپایی به زمان نیاز دارند که به مردم خود قناعت بدهند که جنگی را که در افغانستان کرده اند زیر این عنوان اشتباه بوده است.»

شهزاده مسعود، آگاه مسایل سیاسی گفت: «امارت اسلامی باید از طریق تعامل مثبت روابط خود را با جامعه جهانی بسازد.»

از سویی هم، کای آیده سفیر پیشین سازمان ملل برای افغانستان گفته که جامعه جهانی باید بیشتر از هر زمان دیگر با طالبان تعامل داشته باشد، زیرا به باور او عدم تعامل با آنان،  بیشتر مردم افغانستان را متاثر خواهد ساخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره