Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دو سال از ترور کاکا مراد گذشت؛ پرونده‌اش هنوز بررسی نشده است

با آنکه دو سال از ترور تیتسو ناکامورا، پزشک و امدادگر پرآوازۀ جاپانی در افغانستان می‌گذرد، هنوز کسی در پیوند به پرونده او بازداشت نشده است.

ناکامورا دو سال پیش هنگامی که همراه با همکارانش به شهر جلال‌آباد رفته بود، مورد حملۀ مسلحانه قرار گرفت و جان باخت.

امارت اسلامی که ناکامورا را همچو فرد نیک نام و افغانستان دوست می‌داند، از بررسی پرونده‌اش خبر می‌دهد.

احمد الله وثیق، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «قتل مرموز ناکامورا را بررسی می‌کنیم تا قاتلین‌اش را پیدا کنیم.»

اما شاه محمود میاخیل، والی پیشین ننگرهار تحریک طالبان پاکستان را عامل قتل او دانسته است و گفته که فردی که ناکامورا ترور کرده است، در پاکستان بسر می‌برد.

میاخیل نوشته است که دو فرد پاکستانی به نام‌های امیرنواز مشهور به حاجی دوبی، و حمزه ناکامورا را ترور کردند. به گفته میاخيل یکی از قاتلين ناکامورا در کابل کشته شده و فردی دومی بنام حمزه اکنون در پاکستان بسر می‌برد.

آبادی بخش‌های ننگرهار باشنده‌گانش را به یاد ناکامورا پزشک و امدادگر پرآوازۀ جاپانی می‌اندازد. هر چند ناکامورا که مشهور به کاکا مراد بود، دو سال پیش ترور شد اما مردم همچنان او را به ذهن دارند و از کارکردهایش در ننگرهار یاد می‌کنند.

کانال مراوید در ولسوالی زیبای ننگرهار از تلاش‌های ناکاموراست. این کانال به درازای ۲۴ کیلومتر از سوی ناکامورا هجده سال پیش آغاز شد که هزاران بیابان را سبز و گلزار کرد.

غلام خان ۴۵ ساله از افراد نزدیک به کاکا مراد هفده سال است، از این‌ کانال حفاظت می‌کند.

غلام خان گفت: «کسی تا کنون در افغانستان آن قدر کار نکرده است که کاکا مراد کرده است.»

ناکامورا همچنان ده بند کوچک و بزرگ آب را برای مدیریت آب دریای کنر در ولایت ننگرهار ساخت که آب برای آب‌یاری ۲۵.۵هزار هکتار زمین در ننگرهار از همین بندها تأمین می‌شود و نزدیک به یک میلیون تن از این پروژه‌ها بهره‌مند شده‌اند.

گل امین، کشاورز گفت: «اینجا دشت خالی بود، هیچ چیز در آن نبود. کشت‌زار نبود و همه این‌ها از برکت کاکا مراد است.»

ساختن پارک تفریحی، مسجد، پنج شفاخانه و ده‌ها پروژه دیگر در ننگرهار از کارکردهای بود که از سوی کاکا مراد بهره برداری شده بود.

مردم می‌گویند مدیون خدماتش در افغانستان هستند و از این‌که هنوز فردی در پیوند به این پرونده بازداشت نشده است، ناراض اند.

این پزشک جاپانی که ۷۳ سال داشت، دو سال پیش سیزدهم ماه قوس هنگامی که همراه با همکارانش به شهر جلال‌آباد رفته بود، مورد حملۀ مسلحانه قرار گرفت و با پنج تن از همکارانش جان باخت.

حکومت پیشین افغانستان به پاس زحمت‌ها و تلاش‌های ناکامورا، به او شهروندی افتخاری افغانستان را داده بود.

دو سال از ترور کاکا مراد گذشت؛ پرونده‌اش هنوز بررسی نشده است

این پزشک جاپانی که ۷۳ سال داشت، دو سال پیش سیزدهم ماه قوس هنگامی که همراه با همکارانش به شهر جلال‌آباد رفته بود، مورد حملۀ مسلحانه قرار گرفت و با پنج تن از همکارانش جان باخت.

تصویر بندانگشتی

با آنکه دو سال از ترور تیتسو ناکامورا، پزشک و امدادگر پرآوازۀ جاپانی در افغانستان می‌گذرد، هنوز کسی در پیوند به پرونده او بازداشت نشده است.

ناکامورا دو سال پیش هنگامی که همراه با همکارانش به شهر جلال‌آباد رفته بود، مورد حملۀ مسلحانه قرار گرفت و جان باخت.

امارت اسلامی که ناکامورا را همچو فرد نیک نام و افغانستان دوست می‌داند، از بررسی پرونده‌اش خبر می‌دهد.

احمد الله وثیق، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «قتل مرموز ناکامورا را بررسی می‌کنیم تا قاتلین‌اش را پیدا کنیم.»

اما شاه محمود میاخیل، والی پیشین ننگرهار تحریک طالبان پاکستان را عامل قتل او دانسته است و گفته که فردی که ناکامورا ترور کرده است، در پاکستان بسر می‌برد.

میاخیل نوشته است که دو فرد پاکستانی به نام‌های امیرنواز مشهور به حاجی دوبی، و حمزه ناکامورا را ترور کردند. به گفته میاخيل یکی از قاتلين ناکامورا در کابل کشته شده و فردی دومی بنام حمزه اکنون در پاکستان بسر می‌برد.

آبادی بخش‌های ننگرهار باشنده‌گانش را به یاد ناکامورا پزشک و امدادگر پرآوازۀ جاپانی می‌اندازد. هر چند ناکامورا که مشهور به کاکا مراد بود، دو سال پیش ترور شد اما مردم همچنان او را به ذهن دارند و از کارکردهایش در ننگرهار یاد می‌کنند.

کانال مراوید در ولسوالی زیبای ننگرهار از تلاش‌های ناکاموراست. این کانال به درازای ۲۴ کیلومتر از سوی ناکامورا هجده سال پیش آغاز شد که هزاران بیابان را سبز و گلزار کرد.

غلام خان ۴۵ ساله از افراد نزدیک به کاکا مراد هفده سال است، از این‌ کانال حفاظت می‌کند.

غلام خان گفت: «کسی تا کنون در افغانستان آن قدر کار نکرده است که کاکا مراد کرده است.»

ناکامورا همچنان ده بند کوچک و بزرگ آب را برای مدیریت آب دریای کنر در ولایت ننگرهار ساخت که آب برای آب‌یاری ۲۵.۵هزار هکتار زمین در ننگرهار از همین بندها تأمین می‌شود و نزدیک به یک میلیون تن از این پروژه‌ها بهره‌مند شده‌اند.

گل امین، کشاورز گفت: «اینجا دشت خالی بود، هیچ چیز در آن نبود. کشت‌زار نبود و همه این‌ها از برکت کاکا مراد است.»

ساختن پارک تفریحی، مسجد، پنج شفاخانه و ده‌ها پروژه دیگر در ننگرهار از کارکردهای بود که از سوی کاکا مراد بهره برداری شده بود.

مردم می‌گویند مدیون خدماتش در افغانستان هستند و از این‌که هنوز فردی در پیوند به این پرونده بازداشت نشده است، ناراض اند.

این پزشک جاپانی که ۷۳ سال داشت، دو سال پیش سیزدهم ماه قوس هنگامی که همراه با همکارانش به شهر جلال‌آباد رفته بود، مورد حملۀ مسلحانه قرار گرفت و با پنج تن از همکارانش جان باخت.

حکومت پیشین افغانستان به پاس زحمت‌ها و تلاش‌های ناکامورا، به او شهروندی افتخاری افغانستان را داده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره