Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پروژه‌های ساختمانی به ارزش ۵ میلیارد دالر ناتمام مانده اند

اتحادیه شرکت‌های ساختمانی می‌گویند که کار پروژه‌های ساختمانی به ارزش نزدیک به پنج میلیارد دالر هنوز ناتکمیل مانده اند.

به گفته این اتحادیه، با توقف کار این پروژه‌ها، پول‌های آنان نیز نزد حکومت باقی مانده است.

اعضای این اتحادیه می‌گویند که برای حل مشکلات آنان، حکومت هر چه زودتر وزیر شهرسازی را معرفی کند تا آنان اسنادهای شان را ازبهر بدست آوردن پول طی مراحل کنند.

فرید تاتار، رییس این اتحادیه گفت: «تقریباً پنج میلیارد دالر پروژه‌های نیمه کاره فعلاً داریم. روزانه چندین ماه است که ما در دروازه‌های ریاست‌الوزرا و معاونیت دوم شان و در اداره امور مراجعه کردیم. دوست ما برادر ما برای ما بار بار وعده می‌دهند که امروز یا فردا رسیده‌گی می‌کنیم، ولی ما تا حال کدام نتیجه مثبت از آنان گرفته نتوانستیم.»

مبارک کریمی، عضو این تحادیه گفت: «ما خواهان معرفی سرپرست وزیر شهرسازی استیم، زیرا که تمام اسنادهای ما که حاوی  میلیاردها افغانی است در این وزارت قرار دارد.»

در همین حال، شماری از اعضای این اتحادیه می‌گویند که نزدیک به ۲۵۰۰ شرکت ساختمانی در کشور فعالیت داشتند که بیش از هزار کارمند در این شرکت‌ها سرگرم کار بودند، اما اکنون همه آنان بیکار شده اند.

محمد ریاض زرمتی، عضو اتحادیه شرکت‌های ساختمانی گفت: «امروز همه چیز ما متوقف است. زمستان آمد و با آمدن زمستان، تمام پروژه‌ها تخریب ‌می‌شوند، اما هیچکس برای این پروژه‌ها کدام پلان در نظر نگرفته است.»

از سویی هم، مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که تلاش‌ها برای تعیین سرپرست وزیر شهرسازی و اراضی جریان دارد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «تعیین اعضای کابینه هنوز هم ادامه دارد. در بعضی از بخش‌ها، مقام‌ها کوشش می‌کنند که اشخاص را بیاورند که مسلکی باشد و از قابلیت خوب برخوردار باشد.»

این در حالی‌ست که ده‌ها پروژه در بخش‌های ساختمانی و توسعه‌یی در افغانستان نیمه کاره باقی مانده است.

پروژه‌های ساختمانی به ارزش ۵ میلیارد دالر ناتمام مانده اند

به علت چالش‌های اقتصادی، ده‌ها پروژه ساختمانی و توسعه‌یی در بخش‌های گونه‌گون کشور ناتمام مانده اند.

Thumbnail

اتحادیه شرکت‌های ساختمانی می‌گویند که کار پروژه‌های ساختمانی به ارزش نزدیک به پنج میلیارد دالر هنوز ناتکمیل مانده اند.

به گفته این اتحادیه، با توقف کار این پروژه‌ها، پول‌های آنان نیز نزد حکومت باقی مانده است.

اعضای این اتحادیه می‌گویند که برای حل مشکلات آنان، حکومت هر چه زودتر وزیر شهرسازی را معرفی کند تا آنان اسنادهای شان را ازبهر بدست آوردن پول طی مراحل کنند.

فرید تاتار، رییس این اتحادیه گفت: «تقریباً پنج میلیارد دالر پروژه‌های نیمه کاره فعلاً داریم. روزانه چندین ماه است که ما در دروازه‌های ریاست‌الوزرا و معاونیت دوم شان و در اداره امور مراجعه کردیم. دوست ما برادر ما برای ما بار بار وعده می‌دهند که امروز یا فردا رسیده‌گی می‌کنیم، ولی ما تا حال کدام نتیجه مثبت از آنان گرفته نتوانستیم.»

مبارک کریمی، عضو این تحادیه گفت: «ما خواهان معرفی سرپرست وزیر شهرسازی استیم، زیرا که تمام اسنادهای ما که حاوی  میلیاردها افغانی است در این وزارت قرار دارد.»

در همین حال، شماری از اعضای این اتحادیه می‌گویند که نزدیک به ۲۵۰۰ شرکت ساختمانی در کشور فعالیت داشتند که بیش از هزار کارمند در این شرکت‌ها سرگرم کار بودند، اما اکنون همه آنان بیکار شده اند.

محمد ریاض زرمتی، عضو اتحادیه شرکت‌های ساختمانی گفت: «امروز همه چیز ما متوقف است. زمستان آمد و با آمدن زمستان، تمام پروژه‌ها تخریب ‌می‌شوند، اما هیچکس برای این پروژه‌ها کدام پلان در نظر نگرفته است.»

از سویی هم، مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که تلاش‌ها برای تعیین سرپرست وزیر شهرسازی و اراضی جریان دارد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «تعیین اعضای کابینه هنوز هم ادامه دارد. در بعضی از بخش‌ها، مقام‌ها کوشش می‌کنند که اشخاص را بیاورند که مسلکی باشد و از قابلیت خوب برخوردار باشد.»

این در حالی‌ست که ده‌ها پروژه در بخش‌های ساختمانی و توسعه‌یی در افغانستان نیمه کاره باقی مانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره