Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: هنوزهم هزاران آواره داخلی در کابل حضور دارند

مسوولان وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان می‌گویند که هنوزهم هزاران آواره داخلی و بی‌سرپناه در شهر کابل نیاز فوری به کمک‌های اساسی انسان دوستانه دارند. 

این مسوولان می‌افزایند که این وزارت تا کنون چهار هزار خانواده بیجا شده داخلی را به ولایت‌های شان انتقال داده است. 

محمد ارسلاح خروتی، معین وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان گفت: «این کمک‌ها کافی نیست، مشکلات مردم در افغانستان زیاد است و باید توجه کامل شود. وعده‌های که از سوی جامعه جهانی شده به حد کافی عملی و به افغانستان نرسیده است.» 

در همین حال، بیجاشد‌گان داخلی از اینکه به چالش‌های شان به گونه لازم رسیدگی نشده، شاکی اند و می‌گویند که نیاز جدی به سرپناه دارند. 

طاووس خان پنجاه ساله، در نتیجه نبرد میان امارت اسلامی و حکومت پیشین از ولایت هلمند به چهارراهی قنبر در کابل بیجا شده است. وی با اشاره به مشکلات‌اش می‌گوید که دو خانم و ۱۸ فرزند دارد. 

طاووس خان به طلوع‌نیوز گفت: «فصل زمستان رسیده، در خانه نان نداریم. مشکلات ما خیلی زیاد است.» 

شاه بی‌بی، خانم اول طاوس خان است. وی با هشت فرزند در اوضاع بد اقتصادی بسر می‌برد. او می‌گوید که غذایی برای خوردن ندارند و به مشکل شان رسیدگی نشده است. 

شاه بی‌بی گفت: «ما از هلمند آمدیم و بیجا شدیم، گشنه و تشنه استیم. هیچ چیزی نداریم.» 

از سوی دیگر، کارشناسان مسایل اقتصادی معتقد اند که بهبود اوضاع اقتصادی و جلوگیری از فروپاشی آن، بستگی به کمک‌های دراز مدت اقتصادی بین المللی دارد. 

ایرج فقیری، کارشناس مسایل اقتصادی گفت: «باید کمک‌های تاثیر گذار انجام شود، به ایجاد نمودن محیط کاری نیاز است، مثل پروژه‌های اقتصادی طولانی مدت در ولایت‌های اصلی بیجا شدگان.» 

بر بنیاد گزارش تازه دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، از آغاز سال روان میلادی تا به حال، یعنی در کمتر از پنج ماه، بیش از ۱۰۰ هزار تن در افغانستان به دلیل نبردها مجبور به فرار از مناطق و محل سکونت خود شده اند. 

مسوولان: هنوزهم هزاران آواره داخلی در کابل حضور دارند

در همین حال، بیجاشد‌گان داخلی از اینکه به چالش‌های شان به گونه لازم رسیدگی نشده، شاکی اند و می‌گویند که نیاز جدی به سرپناه دارند. 

تصویر بندانگشتی

مسوولان وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان می‌گویند که هنوزهم هزاران آواره داخلی و بی‌سرپناه در شهر کابل نیاز فوری به کمک‌های اساسی انسان دوستانه دارند. 

این مسوولان می‌افزایند که این وزارت تا کنون چهار هزار خانواده بیجا شده داخلی را به ولایت‌های شان انتقال داده است. 

محمد ارسلاح خروتی، معین وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان گفت: «این کمک‌ها کافی نیست، مشکلات مردم در افغانستان زیاد است و باید توجه کامل شود. وعده‌های که از سوی جامعه جهانی شده به حد کافی عملی و به افغانستان نرسیده است.» 

در همین حال، بیجاشد‌گان داخلی از اینکه به چالش‌های شان به گونه لازم رسیدگی نشده، شاکی اند و می‌گویند که نیاز جدی به سرپناه دارند. 

طاووس خان پنجاه ساله، در نتیجه نبرد میان امارت اسلامی و حکومت پیشین از ولایت هلمند به چهارراهی قنبر در کابل بیجا شده است. وی با اشاره به مشکلات‌اش می‌گوید که دو خانم و ۱۸ فرزند دارد. 

طاووس خان به طلوع‌نیوز گفت: «فصل زمستان رسیده، در خانه نان نداریم. مشکلات ما خیلی زیاد است.» 

شاه بی‌بی، خانم اول طاوس خان است. وی با هشت فرزند در اوضاع بد اقتصادی بسر می‌برد. او می‌گوید که غذایی برای خوردن ندارند و به مشکل شان رسیدگی نشده است. 

شاه بی‌بی گفت: «ما از هلمند آمدیم و بیجا شدیم، گشنه و تشنه استیم. هیچ چیزی نداریم.» 

از سوی دیگر، کارشناسان مسایل اقتصادی معتقد اند که بهبود اوضاع اقتصادی و جلوگیری از فروپاشی آن، بستگی به کمک‌های دراز مدت اقتصادی بین المللی دارد. 

ایرج فقیری، کارشناس مسایل اقتصادی گفت: «باید کمک‌های تاثیر گذار انجام شود، به ایجاد نمودن محیط کاری نیاز است، مثل پروژه‌های اقتصادی طولانی مدت در ولایت‌های اصلی بیجا شدگان.» 

بر بنیاد گزارش تازه دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، از آغاز سال روان میلادی تا به حال، یعنی در کمتر از پنج ماه، بیش از ۱۰۰ هزار تن در افغانستان به دلیل نبردها مجبور به فرار از مناطق و محل سکونت خود شده اند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره