Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معترضان در کابل خواهان عدالت اجتماعی و تأمین حقوق زنان شدند

شماری از استادان و اعضای جامعه مدنی در یک راهپیمایی در کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که در تشکیل حکومت به تمام اقشار جامعه سهم داده شود.

آنان با حمل شعارهای «طالبان با ملت خود آشتی کنید» و «حل بحران افغانستان، تامین عدالت، برابری و همدیگر پذیری در میان افغان‌ها است» به جاده‌های کابل برآمدند.

معترضان به این باور اند که تبعیض جنسیتی، هویتی و زبانی باعث بحران در کشور می‌گردد.

محمد صابر، یک معترض گفت: «پیام واضح به رهبران طالبان و همه مقام‌ها داریم، اگر می‌خواهید بقا داشته باشید و کشور ما از ثبات برخوردار شود، بیایید با همه طرف‌ها در افغانستان جور بیاییم، یک دیگر را بپذیریم و عدالت را تامین بکنیم.»

نظر محمد انوری،  معترض دیگر گفت: «باید به زنان فرصت کار داده شود، به دخترخانم‌ها زمینه آموزش را فراهم کنند.»

در میان این معترضان که شماری از زنان نیز حضور داشت، می‌گویند که مشکل زنان تنها در بد دادن و نکاح اجباری نیست، بلکه محرومیت‌های زیادی دارند که باید به آن‌ها رسیدگی شود.

شیلا انسان دوست، معترض، گفت: «خواست ما این است که برای ما حقوق اسلامی و شرعی داده شود، شریعت اسلام همه چیز را برای زنان داده، آن‌طور نکنند چیزی که از شریعت خوش شان میاید بپذیرند و چیزی که ناخوش‌آیند است، آن را نپذیرند.»

با این حال، برخی از منسوبین پیشین وزارت دفاع کشور با گردهمایی در یک مکان نامشخص می‌گویند که جهان در برابر نظامیان پیشین سکوت کرده و آنان را تنها گذاشته است.

یک معترض در یک نوار تصویری گفته است: «نظامیان پیشین که در گذشته مدافع خاک و مردم افغانستان بودند، مدافع جان، مال و ناموس شان بودند، در سخت‌ترین و بدترین شرایط زندگی می‌کنند.»

امارت اسلامی در واکنش به این اعتراض می‌گوید که زنان در آینده‌های نزدیک به وظایف شان بر خواهند گشت.

مسوولان امارت اسلامی می‌افزایند که حکومت روی یک طرح در باره حضور زنان در ادارات حکومتی و نهادهای خصوصی کار می‌کند که با نهایی شدن این طرح، زمینه کار برای آنان فراهم خواهد شد. 

احمد الله وثیق، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «در تمام ادارات که قبلا ماموران زن کار می‌کردند، در جاهای شان استند، معاشات شان داده می‌شود. هرگاه طرحی که در باره کار و آموزش زنان است نهایی شود، آنان می‌توانند بازهم استخدام شوند.»
 
این در حالی‌ست که ایجاد حکومت همه‌شمول و سهیم شدن زنان در بدنه حکومت یکی از خواست‌های جامعه جهانی از امارت اسلامی بوده و همواره بر عملی شدن آن تاکید شده است.

معترضان در کابل خواهان عدالت اجتماعی و تأمین حقوق زنان شدند

در همین حال، شماری از کارمندان زن وزارت دفاع حکومت پیشین طی یک گردهمایی می‌گویند که جهان آنان را فراموش کرده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از استادان و اعضای جامعه مدنی در یک راهپیمایی در کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که در تشکیل حکومت به تمام اقشار جامعه سهم داده شود.

آنان با حمل شعارهای «طالبان با ملت خود آشتی کنید» و «حل بحران افغانستان، تامین عدالت، برابری و همدیگر پذیری در میان افغان‌ها است» به جاده‌های کابل برآمدند.

معترضان به این باور اند که تبعیض جنسیتی، هویتی و زبانی باعث بحران در کشور می‌گردد.

محمد صابر، یک معترض گفت: «پیام واضح به رهبران طالبان و همه مقام‌ها داریم، اگر می‌خواهید بقا داشته باشید و کشور ما از ثبات برخوردار شود، بیایید با همه طرف‌ها در افغانستان جور بیاییم، یک دیگر را بپذیریم و عدالت را تامین بکنیم.»

نظر محمد انوری،  معترض دیگر گفت: «باید به زنان فرصت کار داده شود، به دخترخانم‌ها زمینه آموزش را فراهم کنند.»

در میان این معترضان که شماری از زنان نیز حضور داشت، می‌گویند که مشکل زنان تنها در بد دادن و نکاح اجباری نیست، بلکه محرومیت‌های زیادی دارند که باید به آن‌ها رسیدگی شود.

شیلا انسان دوست، معترض، گفت: «خواست ما این است که برای ما حقوق اسلامی و شرعی داده شود، شریعت اسلام همه چیز را برای زنان داده، آن‌طور نکنند چیزی که از شریعت خوش شان میاید بپذیرند و چیزی که ناخوش‌آیند است، آن را نپذیرند.»

با این حال، برخی از منسوبین پیشین وزارت دفاع کشور با گردهمایی در یک مکان نامشخص می‌گویند که جهان در برابر نظامیان پیشین سکوت کرده و آنان را تنها گذاشته است.

یک معترض در یک نوار تصویری گفته است: «نظامیان پیشین که در گذشته مدافع خاک و مردم افغانستان بودند، مدافع جان، مال و ناموس شان بودند، در سخت‌ترین و بدترین شرایط زندگی می‌کنند.»

امارت اسلامی در واکنش به این اعتراض می‌گوید که زنان در آینده‌های نزدیک به وظایف شان بر خواهند گشت.

مسوولان امارت اسلامی می‌افزایند که حکومت روی یک طرح در باره حضور زنان در ادارات حکومتی و نهادهای خصوصی کار می‌کند که با نهایی شدن این طرح، زمینه کار برای آنان فراهم خواهد شد. 

احمد الله وثیق، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «در تمام ادارات که قبلا ماموران زن کار می‌کردند، در جاهای شان استند، معاشات شان داده می‌شود. هرگاه طرحی که در باره کار و آموزش زنان است نهایی شود، آنان می‌توانند بازهم استخدام شوند.»
 
این در حالی‌ست که ایجاد حکومت همه‌شمول و سهیم شدن زنان در بدنه حکومت یکی از خواست‌های جامعه جهانی از امارت اسلامی بوده و همواره بر عملی شدن آن تاکید شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره