تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آلمان می‌خواهد دیپلماتان‌اش را در سال جدید میلادی به کابل بفرستد

جاسپر ویک، نماینده ویژه‌ی آلمان برای افغانستان می‌گوید که احتمال می‌رود در آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی برخی از دیپلمات‌هایش را به افغانستان بفرستد.

او در سی و پنجمین نشست اکادمی پروستانت گفته است که، بازگشت دیپلماتان این کشور به معنای به رسمیت شناختن امارت اسلامی از سوی آلمان نیست.

او گفت: «برگشت شماری از دیپلماتان ما به افغانستان متصور است. قرار است این دیپلماتان در اوایل سال ۲۰۲۲ ماموریت شان را در کابل آغاز کنند، اما پیش از همه باید مسایل امنیتی، برای حضور این نمایندگان سیاسی آلمان در افغانستان حل شود.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل سیاسی بازگشایی برخی از سفارت خانه‌های کشورها را به سود کشور دانسته و می‌گویند که این می تواند سبب فراهم شدن کمک‌های بشری به افغانستان شود و در اوضاع کنونی کشور تغییر ایجاد کند.

ظاهر مطهری، آگاه مسایل سیاسی گفت: «دولت آلمان در تلاش اینست تا یک راه مسالمت آمیز با امارت اسلامی دریابد تا کمک‌های بشردوستانه شان را به افغانستان برساند.»

سید باقر کاظمی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «این گونه برنامه‌ها بهانه‌یی است برای به رسمیت شناختن حکومت امارت اسلامی.»

در همین حال سخنگوی امارت اسلامی بازگشایی سفارت خانه‌های شماری از کشورها را روزنه‌یی برای بهبود ارتباط افغانستان با جهان می‌داند و این گام آلمان را ستایش می‌کند.

بلال کریمی، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «ما از این گونه اقدامات ستایش می‌کنیم، باید دیگر کشور ها نیز سبقت کنند و چالش‌های همه کشور ها توسط گفت‌وگو های دیپلماتیک حل می‌شود و ما بر این پروسه باورمند استیم.»

ولی‌ الله شاهین، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه گفت: «بعضی از کشورها اعلام کرده اند که ما خواستار بازگشایی یک بخش از نماینده‌گی‌های خود در افغانستان استیم.»

این درحالیست که تا کنون هیچ کشوری امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است، اما شماری از کشورها اخیرا نماینده‌گی‌های شان را در کابل بازگشایی کرده‌اند.

آلمان می‌خواهد دیپلماتان‌اش را در سال جدید میلادی به کابل بفرستد

در همین حال سخنگوی امارت اسلامی بازگشایی سفارت خانه‌های شماری از کشورها را روزنه‌یی برای بهبود ارتباط افغانستان با جهان می‌داند و این گام آلمان را ستایش می‌کند.

تصویر بندانگشتی

جاسپر ویک، نماینده ویژه‌ی آلمان برای افغانستان می‌گوید که احتمال می‌رود در آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی برخی از دیپلمات‌هایش را به افغانستان بفرستد.

او در سی و پنجمین نشست اکادمی پروستانت گفته است که، بازگشت دیپلماتان این کشور به معنای به رسمیت شناختن امارت اسلامی از سوی آلمان نیست.

او گفت: «برگشت شماری از دیپلماتان ما به افغانستان متصور است. قرار است این دیپلماتان در اوایل سال ۲۰۲۲ ماموریت شان را در کابل آغاز کنند، اما پیش از همه باید مسایل امنیتی، برای حضور این نمایندگان سیاسی آلمان در افغانستان حل شود.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل سیاسی بازگشایی برخی از سفارت خانه‌های کشورها را به سود کشور دانسته و می‌گویند که این می تواند سبب فراهم شدن کمک‌های بشری به افغانستان شود و در اوضاع کنونی کشور تغییر ایجاد کند.

ظاهر مطهری، آگاه مسایل سیاسی گفت: «دولت آلمان در تلاش اینست تا یک راه مسالمت آمیز با امارت اسلامی دریابد تا کمک‌های بشردوستانه شان را به افغانستان برساند.»

سید باقر کاظمی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «این گونه برنامه‌ها بهانه‌یی است برای به رسمیت شناختن حکومت امارت اسلامی.»

در همین حال سخنگوی امارت اسلامی بازگشایی سفارت خانه‌های شماری از کشورها را روزنه‌یی برای بهبود ارتباط افغانستان با جهان می‌داند و این گام آلمان را ستایش می‌کند.

بلال کریمی، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «ما از این گونه اقدامات ستایش می‌کنیم، باید دیگر کشور ها نیز سبقت کنند و چالش‌های همه کشور ها توسط گفت‌وگو های دیپلماتیک حل می‌شود و ما بر این پروسه باورمند استیم.»

ولی‌ الله شاهین، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه گفت: «بعضی از کشورها اعلام کرده اند که ما خواستار بازگشایی یک بخش از نماینده‌گی‌های خود در افغانستان استیم.»

این درحالیست که تا کنون هیچ کشوری امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است، اما شماری از کشورها اخیرا نماینده‌گی‌های شان را در کابل بازگشایی کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره