Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استقبال گرم علاقمندان از آغاز دوباره فعالیت کتابخانه سیار «۴ مغز»

کتابخانه سیار «۴ مغز» که پس از ماه‌ها فعالیت‌اش را دو باره در شهر کابل آغاز کرده است، در نخستین روز کاری‌‌اش با استقبال گرم علاقه‌مندان کتاب روبرو شد.

این کتابخانه که در یک موتر ملی‌بس ساخته شده است، در بخش‌های گونه‌گون شهر برای کودکان کتاب فراهم می‌سازد و فرهنگ کتاب خوانی را ترویج می‌کند. شصت درصد کارمندان این کتابخانه زنان و دختران استند.

کتابخانه چارمغز هنرهای گونه‌گون را برای کودکان آموزش می‌دهد.

احمد صیام برکتی، معاون بنیاد کتاب‌خانه چارمغز گفت: «من بسیار خوش هستم که ما فعالیت‌های خود را دوباره آغاز کردیم. ما با کودکان وعده داده بودیم که در هر شرایط برای آنان خدمات را ارائه می‌کنیم.»

با آنکه این کودکان دانش‌آموز به مکتب می‌روند، اما به علاقه‌مندی زیادی از این کتابخانه سیار دیدن می‌کنند و کتاب‌های مورد علاقه‌ شان را ورق می‌زنند.

حسنا، دانش‌آموز، گفت : «فضای اینجا بسیار خوب است نسبت به جاهای دیگر. اینجا فضای آرام و فضای خوب برای مطالعه است.»

ایمل، دانش‌آموز، گفت: «ما در اینجا رسامی، کتابخوانی و خط نوشتن را آموختیم.»

این کتابخانه با داشتن تقسیم اوقات مشخص در هفته شش روز از هشت صبح تا پنج شام خدمات ارایه می‌کند.

فخریه عثمانی، معاون کتاب‌داری کتابخانه چارمغز در این مورد گفت: «ما اینجا فضا را به گونه‌یی مساعد میسازیم که مانند یک خانه مشترک باشد.»

خانواده‌های شماری از کودکان از آغاز دوباره فعالیت این کتابخانه استقبال می‌کنند و می‌گویند که کودکان شان هنرهای زیادی را آموخته اند.

فرشته، مادر یکی از دانش‌آموزان به طلوع‌نیوز گفت: «بسیار موثر است. بسیار مفید است. بالای کودکان تاثیر خوب می‌گذارد. ما از آن‌ها تشکر می‌کنیم.»

دراین کتابخانه‌ سیار در حدود شش صد جلد کتاب گونه‌گون به زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی وجود دارد که علاقه‌مندان ویژه‌یی خود شان را دارد.

استقبال گرم علاقمندان از آغاز دوباره فعالیت کتابخانه سیار «۴ مغز»

این کتابخانه با داشتن تقسیم اوقات مشخص در هفته شش روز از هشت صبح تا پنج شام خدمات ارایه می‌کند.

تصویر بندانگشتی

کتابخانه سیار «۴ مغز» که پس از ماه‌ها فعالیت‌اش را دو باره در شهر کابل آغاز کرده است، در نخستین روز کاری‌‌اش با استقبال گرم علاقه‌مندان کتاب روبرو شد.

این کتابخانه که در یک موتر ملی‌بس ساخته شده است، در بخش‌های گونه‌گون شهر برای کودکان کتاب فراهم می‌سازد و فرهنگ کتاب خوانی را ترویج می‌کند. شصت درصد کارمندان این کتابخانه زنان و دختران استند.

کتابخانه چارمغز هنرهای گونه‌گون را برای کودکان آموزش می‌دهد.

احمد صیام برکتی، معاون بنیاد کتاب‌خانه چارمغز گفت: «من بسیار خوش هستم که ما فعالیت‌های خود را دوباره آغاز کردیم. ما با کودکان وعده داده بودیم که در هر شرایط برای آنان خدمات را ارائه می‌کنیم.»

با آنکه این کودکان دانش‌آموز به مکتب می‌روند، اما به علاقه‌مندی زیادی از این کتابخانه سیار دیدن می‌کنند و کتاب‌های مورد علاقه‌ شان را ورق می‌زنند.

حسنا، دانش‌آموز، گفت : «فضای اینجا بسیار خوب است نسبت به جاهای دیگر. اینجا فضای آرام و فضای خوب برای مطالعه است.»

ایمل، دانش‌آموز، گفت: «ما در اینجا رسامی، کتابخوانی و خط نوشتن را آموختیم.»

این کتابخانه با داشتن تقسیم اوقات مشخص در هفته شش روز از هشت صبح تا پنج شام خدمات ارایه می‌کند.

فخریه عثمانی، معاون کتاب‌داری کتابخانه چارمغز در این مورد گفت: «ما اینجا فضا را به گونه‌یی مساعد میسازیم که مانند یک خانه مشترک باشد.»

خانواده‌های شماری از کودکان از آغاز دوباره فعالیت این کتابخانه استقبال می‌کنند و می‌گویند که کودکان شان هنرهای زیادی را آموخته اند.

فرشته، مادر یکی از دانش‌آموزان به طلوع‌نیوز گفت: «بسیار موثر است. بسیار مفید است. بالای کودکان تاثیر خوب می‌گذارد. ما از آن‌ها تشکر می‌کنیم.»

دراین کتابخانه‌ سیار در حدود شش صد جلد کتاب گونه‌گون به زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی وجود دارد که علاقه‌مندان ویژه‌یی خود شان را دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره