Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۵۰ زن افغان در میان ۱۰۰ زن تأثیر گذار سال ۲۰۲۱ در فهرست بی‌بی‌سی

بی‌بی‌سی فهرست ۱۰۰ زن تاثیر گذار و الهام بخش سال ۲۰۲۱ را اعلام کرده است؛ فهرستی که زنان تاثیر گذار و الهام بخش از سراسر جهان در آن انتخاب شده اند.

بر اساس این فهرست، برای نخستین بار نیمی از این زنان تاثیر گذار، زنان افغان اند که در جمع افراد تاثیر گذار و الهام بخش در سطح جهان قرار گرفته اند.

بر بنیاد این فهرست، از میان ۱۰۰ زن، ۵۰ زن از افغانستان هستند که در بخش‌های گونه‌گون فعالیت داشته اند.

بی‌بی‌سی گفته است که شماری از زنان افغان به علت مسایل امنیتی، از نام‌های مستعار استفاده کرده اند و از همگانی کردن عکس‌های شان خوداری کرده اند.

از سویی هم، در این فهرست زنانی همچو ملاله یوسف‌زی، جوان‌ترین برنده جایزه نوبل صلح، فیامه نائومی ماتاآفا، اولین نخست‌وزیر زن ساموآ، پروفسور هایدی جی ‌لارسن مسوول «پروژه اعتماد به واکسن» و الیف شفق و چیماماندا انگزی ادیچی، نویسندگان نامدار جهان نیز جا داده شده است.

بی‌بی‌سی گفته است که با تحولات اخیر در افغانستان، زنده‌گی میلیون انسان، به ویژه زنان، دگرگون شده است. بازماندن دختران از آموزش، بسته شدن وزارت زنان، و بازماندن زنان از کار از مواردی اند که بی‌بی‌سی به آن اشاره کرده است.

۵۰ زن افغان در میان ۱۰۰ زن تأثیر گذار سال ۲۰۲۱ در فهرست بی‌بی‌سی

در فهرست صد زن تاثیر گذار و الهام بخش امسال که از سوی بی‌بی‌سی تهیه شده، پنجاه زن از افغانستان در این فهرست جا گرفته اند.

تصویر بندانگشتی

بی‌بی‌سی فهرست ۱۰۰ زن تاثیر گذار و الهام بخش سال ۲۰۲۱ را اعلام کرده است؛ فهرستی که زنان تاثیر گذار و الهام بخش از سراسر جهان در آن انتخاب شده اند.

بر اساس این فهرست، برای نخستین بار نیمی از این زنان تاثیر گذار، زنان افغان اند که در جمع افراد تاثیر گذار و الهام بخش در سطح جهان قرار گرفته اند.

بر بنیاد این فهرست، از میان ۱۰۰ زن، ۵۰ زن از افغانستان هستند که در بخش‌های گونه‌گون فعالیت داشته اند.

بی‌بی‌سی گفته است که شماری از زنان افغان به علت مسایل امنیتی، از نام‌های مستعار استفاده کرده اند و از همگانی کردن عکس‌های شان خوداری کرده اند.

از سویی هم، در این فهرست زنانی همچو ملاله یوسف‌زی، جوان‌ترین برنده جایزه نوبل صلح، فیامه نائومی ماتاآفا، اولین نخست‌وزیر زن ساموآ، پروفسور هایدی جی ‌لارسن مسوول «پروژه اعتماد به واکسن» و الیف شفق و چیماماندا انگزی ادیچی، نویسندگان نامدار جهان نیز جا داده شده است.

بی‌بی‌سی گفته است که با تحولات اخیر در افغانستان، زنده‌گی میلیون انسان، به ویژه زنان، دگرگون شده است. بازماندن دختران از آموزش، بسته شدن وزارت زنان، و بازماندن زنان از کار از مواردی اند که بی‌بی‌سی به آن اشاره کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره