Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اندونیزیا می‌گوید به زودی سفارت‌اش را در کابل بازگشایی می‌کند

اندونیزیا اعلام کرده است که در آینده نزدیک نماینده‌گی سیاسی‌اش را در افغانستان بازگشایی می‌کند وتعامل سازنده را با حکومت تازه در افغانستان آغاز می‌کند.

وزارت خارجه اندونیزیا تاکید می‌ورزدکه بازگشایی سفارت این کشور در کابل به معنای به رسمیت شاختن حکومت تازه در افغانستان نیست.

در ادامه بازگشایی نماینده‌گی‌های سیاسی کشورهای جهان در افغانستان، اکنون اندونیزیا می‌گوید که در آینده نزدیک سفارت خود را در کابل بازگشایی می‌کند.

عبدالقدیر جیلانی، نماینده وزارت خارجه اندونیزیا، گفت: «هدف ما داشتن یک تعامل سازنده است. درقدم نخست در زمینه کمک‌های انسان دوستانه، از جمله کمک به زنان، بورسیه‌های  تحصیلی  و مسایل دیگر است، زیرا منافع ما دیدن یک افغانستان فراگیر، و آرام است.»

در همین حال، معاون سخنگوی امارت اسلامی این کار اندونیزیا را می‌ستاید و می‌گوید که تعامل افغانستان با کشورهای دیگر در اوضاع کنونی مهم است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:« ما از بازگشایی نماینده‌گی‌های سیاسی کشورهای جهان استقبال می‌کنیم و از دیگر کشورها نیر می‌خواهیم که برای بهتر شدن اوضاع بشری در افغانستان با حکومت تازه تعامل داشته باشند و سفارت‌خانه‌های شان را در کابل باز کنند.»

چندی پیش، فرانسه و آلمان نیز برای بازگشایی نماینده‌گی‌های سیاسی شان از فرستادن دیپلوماتان شان در آینده نزدیک به افغانستان سخن گفته بودند.

سید هارون هاشمی، آگاه مسایل سیاسی گفت: « کشورهای جهان از نگاه دیپلماتیک حق دارند تا در هر کشور نماینده‌گی سیاسی داشته باشند و مسله به رسمیت شناخت مربوط به عمل‌کرد حکومت است که باید برای سازکاری به جهان برخی عمل کردها را انجام دهند.»

مهدی افضلی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «کشورهای جهان برای کمک به مردم افغانستان باید حکومت را بپذیرند و با آن تعامل کنند که برای مردم کار کنند و زمینه‌های فعالیت همه اقوام را مساعد بسازند.»

اندونیزیا می‌گوید به زودی سفارت‌اش را در کابل بازگشایی می‌کند

امارت اسلامی با ستایش از این گفته‌های مقام‌های اندونیزیایی می‌گوید که بازگشایی نماینده‌گی‌های سیاسی کشورها در افغانستان به معنی تعامل آنان با حکومت تازه است.

تصویر بندانگشتی

اندونیزیا اعلام کرده است که در آینده نزدیک نماینده‌گی سیاسی‌اش را در افغانستان بازگشایی می‌کند وتعامل سازنده را با حکومت تازه در افغانستان آغاز می‌کند.

وزارت خارجه اندونیزیا تاکید می‌ورزدکه بازگشایی سفارت این کشور در کابل به معنای به رسمیت شاختن حکومت تازه در افغانستان نیست.

در ادامه بازگشایی نماینده‌گی‌های سیاسی کشورهای جهان در افغانستان، اکنون اندونیزیا می‌گوید که در آینده نزدیک سفارت خود را در کابل بازگشایی می‌کند.

عبدالقدیر جیلانی، نماینده وزارت خارجه اندونیزیا، گفت: «هدف ما داشتن یک تعامل سازنده است. درقدم نخست در زمینه کمک‌های انسان دوستانه، از جمله کمک به زنان، بورسیه‌های  تحصیلی  و مسایل دیگر است، زیرا منافع ما دیدن یک افغانستان فراگیر، و آرام است.»

در همین حال، معاون سخنگوی امارت اسلامی این کار اندونیزیا را می‌ستاید و می‌گوید که تعامل افغانستان با کشورهای دیگر در اوضاع کنونی مهم است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:« ما از بازگشایی نماینده‌گی‌های سیاسی کشورهای جهان استقبال می‌کنیم و از دیگر کشورها نیر می‌خواهیم که برای بهتر شدن اوضاع بشری در افغانستان با حکومت تازه تعامل داشته باشند و سفارت‌خانه‌های شان را در کابل باز کنند.»

چندی پیش، فرانسه و آلمان نیز برای بازگشایی نماینده‌گی‌های سیاسی شان از فرستادن دیپلوماتان شان در آینده نزدیک به افغانستان سخن گفته بودند.

سید هارون هاشمی، آگاه مسایل سیاسی گفت: « کشورهای جهان از نگاه دیپلماتیک حق دارند تا در هر کشور نماینده‌گی سیاسی داشته باشند و مسله به رسمیت شناخت مربوط به عمل‌کرد حکومت است که باید برای سازکاری به جهان برخی عمل کردها را انجام دهند.»

مهدی افضلی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «کشورهای جهان برای کمک به مردم افغانستان باید حکومت را بپذیرند و با آن تعامل کنند که برای مردم کار کنند و زمینه‌های فعالیت همه اقوام را مساعد بسازند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره