Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رهنمود ملا هبت‌الله به والیان برای حل مشکلات اقتصادی وامنیتی مردم

ملا هبت الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی از مسوولان حکومت خواسته است تا با آنانی‌که به علت چالش‌های امنیتی و اقتصادی قصد ترک کشور را دارند، گفت‌وگو و چالش‌های آنان را حل بسازند.

در یک رهنمود تازه که از سوی ملا هبت الله آخندزاده صادر شده، آمده است کسانی که به کشورهای دیگر می‌روند با چالش‌های بسیاری از جمله امنیتی، اخلاقی و بشری روبرو می‌شوند.

در این رهنمود آمده است که کسانی که به بیرون از کشور می‌روند، با «چالش‌های بد در کمپ‌ها، با خطر روبرو شدن ارزش‌های معنوی و اخلاقی بر بنیاد برخی برنامه‌های مغرضانه، وادار شدن به تهمت زدن در برابر اسلام و نظام اسلامی و تهیه‌ اسناد جعلی، هدر رفتن لیاقت و مهارت‌های مسلکی و انرژی کاری روبرو می شوند.»

در همین حال، برخی از کسانی که می‌خواهند کشور را ترک کنند، از امارت اسلامی می‌خواهند که برای جلوگیری از بحران پناهجویی زمینه‌ اشتغال را برای آنان در کشور فراهم بسازد.

ویس، یک آوازخوان می‌گوید که او به گونه غیرقانونی و با مشقت زیاد به ایران رفت، اما از سوی مقام‌های ایرانی برگشتانده شده است. او با وجود تجربه‌های بد از این سفر، می‌گوید نا گزیر است دوباره این راه را بپیماید.

ویس در این باره گفت: «آن چیزی که چند وقت پیش داشتیم، حالی اصلن نیست و نداریم. هرچه داشتیم فروختیم و از ایران که دوباره رد مرز شدیم، اینجا مصرف کردیم و خوردیم. فعلن که زنده‌گی می‌گذرد، اما بعد از این را حیران ماندیم که چی کنیم، چی بخوریم، مجبور باز طرف یک کشور دیگری برویم، اما فعلن هیچ چیزی هم به فروختن نداریم که پول سفر غیرقانونی را هم پیدا کنیم.»

احمد الله وثیق، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «رهبر عالیقدر امارت اسلامی به مسوولان و والی‌ها دستور خاص داده است تا با آنعده از شهروندانی که می‌خواهند به علت مشکلات اقتصادی و امنیتی به بیرون از کشور بروند، از نزدیک ببینند، مشکلات آنان را بشنوند، از امنیت به آنان اطمینان بدهند و مشکل‌های آنان را حل کنند.»

این در حالی‌ست که پیش از این، دیده‌بان حقوق بشر با پخش گزارشی اوضاع پناهجویان افغان را در مرزهای کشور نگران کننده دانسته و از کشورهای جهان خواسته بود تا برخورد انسانی با پناهجویان داشته باشند.

رهنمود ملا هبت‌الله به والیان برای حل مشکلات اقتصادی وامنیتی مردم

در همین حال، برخی از کسانی که می‌خواهند کشور را ترک کنند، از امارت اسلامی می‌خواهند که برای جلوگیری از بحران پناهجویی زمینه‌ اشتغال را برای آنان در کشور فراهم بسازد.

Thumbnail

ملا هبت الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی از مسوولان حکومت خواسته است تا با آنانی‌که به علت چالش‌های امنیتی و اقتصادی قصد ترک کشور را دارند، گفت‌وگو و چالش‌های آنان را حل بسازند.

در یک رهنمود تازه که از سوی ملا هبت الله آخندزاده صادر شده، آمده است کسانی که به کشورهای دیگر می‌روند با چالش‌های بسیاری از جمله امنیتی، اخلاقی و بشری روبرو می‌شوند.

در این رهنمود آمده است که کسانی که به بیرون از کشور می‌روند، با «چالش‌های بد در کمپ‌ها، با خطر روبرو شدن ارزش‌های معنوی و اخلاقی بر بنیاد برخی برنامه‌های مغرضانه، وادار شدن به تهمت زدن در برابر اسلام و نظام اسلامی و تهیه‌ اسناد جعلی، هدر رفتن لیاقت و مهارت‌های مسلکی و انرژی کاری روبرو می شوند.»

در همین حال، برخی از کسانی که می‌خواهند کشور را ترک کنند، از امارت اسلامی می‌خواهند که برای جلوگیری از بحران پناهجویی زمینه‌ اشتغال را برای آنان در کشور فراهم بسازد.

ویس، یک آوازخوان می‌گوید که او به گونه غیرقانونی و با مشقت زیاد به ایران رفت، اما از سوی مقام‌های ایرانی برگشتانده شده است. او با وجود تجربه‌های بد از این سفر، می‌گوید نا گزیر است دوباره این راه را بپیماید.

ویس در این باره گفت: «آن چیزی که چند وقت پیش داشتیم، حالی اصلن نیست و نداریم. هرچه داشتیم فروختیم و از ایران که دوباره رد مرز شدیم، اینجا مصرف کردیم و خوردیم. فعلن که زنده‌گی می‌گذرد، اما بعد از این را حیران ماندیم که چی کنیم، چی بخوریم، مجبور باز طرف یک کشور دیگری برویم، اما فعلن هیچ چیزی هم به فروختن نداریم که پول سفر غیرقانونی را هم پیدا کنیم.»

احمد الله وثیق، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «رهبر عالیقدر امارت اسلامی به مسوولان و والی‌ها دستور خاص داده است تا با آنعده از شهروندانی که می‌خواهند به علت مشکلات اقتصادی و امنیتی به بیرون از کشور بروند، از نزدیک ببینند، مشکلات آنان را بشنوند، از امنیت به آنان اطمینان بدهند و مشکل‌های آنان را حل کنند.»

این در حالی‌ست که پیش از این، دیده‌بان حقوق بشر با پخش گزارشی اوضاع پناهجویان افغان را در مرزهای کشور نگران کننده دانسته و از کشورهای جهان خواسته بود تا برخورد انسانی با پناهجویان داشته باشند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره