Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چین ۳ میلیون دوز واکسین و به ارزش ۴۰ میلیون‌ دالر کمک می‌فرستد

چین تعهد کرده است تا سه میلیون دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک کند و نزدیک به هشت صد هزار دوز واکسین اختصاص داده شده چین، روز چهار شنبه به کابل رسید.

سفیر چین در افغانستان، وانگ یو، گفته است که دو صد هزار دوز دیگر فردا (پنج‌شنبه) به افغانستان خواهد رسید.

افزون بر این، چین به ارزش چهل میلیون دالر مواد خوراکی، مواد سوخت و مواد بهداشتی در چارچوب کمک‌های بشری به افغانستان فراهم می‌سازد.

وانگ یو در این باره گفت: «ما سه میلیون دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک می‌کنیم که نزدیک به هشت صد هزار آن امروز رسیده است و دو صد هزار دیگر آن فردا می‌رسد. در آینده نزدیک، ما چهل میلیون دالر که شامل مواد خوراکی، مواد سوخت زمستان، وسایل بهداشتی نیز می‌باشند، به افغانستان می‌فرستیم.»

ازسویی هم، وزارت صحت عامه از همکاری‌های چین ستایش می‌کند و از شیوع دور تازه ویروس کرونا در سراسر کشور نیز خبر می‌دهد.

عبدالباری عمر، معین وزارت صحت می‌گوید که زنان باردار و کودکان نیز می‌توانند از این واکسین کار بگیرند. آقای عمر در این رابطه گفت: «این واکسین‌ها کاملأ بی‌زیان است، حتا زنان باردار و اطفال می‌توانند از این واکسین استفاده کنند.»

کمک‌های چین در حالی به کشور می‌رسد که بیشتر بیمارستان‌ها و مرکزهای درمان بیماری کووید-نُزده در افغانستان مسدود شده اند. مسوولان بیمارستان افغان-جاپان که یگانه شفاخانه درمان بیماری کووید-نزده در کابل است، نیز از کمبود مواد بهداشتی شکایت دارند.

زلمی رشتین، سرپرست شفاخانه افغان-جاپان به طلوع‌نیوز گفت: «شفاخانه افغان-جاپان لوازم بهداشتی کافی ندارد، حتا مواد خوراکی کافی نیست و حالا با چالش‌های بیشتری روبرو استیم.»

چندی پیش هم سفیر چین در دیدار با مقام‌های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به ارزش پانزده میلیون دالر کمک‌های بشردوستانه و سه میلیون دوز واکسین کرونا را به افغانستان تعهد کرده بود.

چین ۳ میلیون دوز واکسین و به ارزش ۴۰ میلیون‌ دالر کمک می‌فرستد

نزدیک به هشت صد هزار دوز واکسین کرونا کمک شده از سوی چین امروز به افغانستان رسید.

تصویر بندانگشتی

چین تعهد کرده است تا سه میلیون دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک کند و نزدیک به هشت صد هزار دوز واکسین اختصاص داده شده چین، روز چهار شنبه به کابل رسید.

سفیر چین در افغانستان، وانگ یو، گفته است که دو صد هزار دوز دیگر فردا (پنج‌شنبه) به افغانستان خواهد رسید.

افزون بر این، چین به ارزش چهل میلیون دالر مواد خوراکی، مواد سوخت و مواد بهداشتی در چارچوب کمک‌های بشری به افغانستان فراهم می‌سازد.

وانگ یو در این باره گفت: «ما سه میلیون دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک می‌کنیم که نزدیک به هشت صد هزار آن امروز رسیده است و دو صد هزار دیگر آن فردا می‌رسد. در آینده نزدیک، ما چهل میلیون دالر که شامل مواد خوراکی، مواد سوخت زمستان، وسایل بهداشتی نیز می‌باشند، به افغانستان می‌فرستیم.»

ازسویی هم، وزارت صحت عامه از همکاری‌های چین ستایش می‌کند و از شیوع دور تازه ویروس کرونا در سراسر کشور نیز خبر می‌دهد.

عبدالباری عمر، معین وزارت صحت می‌گوید که زنان باردار و کودکان نیز می‌توانند از این واکسین کار بگیرند. آقای عمر در این رابطه گفت: «این واکسین‌ها کاملأ بی‌زیان است، حتا زنان باردار و اطفال می‌توانند از این واکسین استفاده کنند.»

کمک‌های چین در حالی به کشور می‌رسد که بیشتر بیمارستان‌ها و مرکزهای درمان بیماری کووید-نُزده در افغانستان مسدود شده اند. مسوولان بیمارستان افغان-جاپان که یگانه شفاخانه درمان بیماری کووید-نزده در کابل است، نیز از کمبود مواد بهداشتی شکایت دارند.

زلمی رشتین، سرپرست شفاخانه افغان-جاپان به طلوع‌نیوز گفت: «شفاخانه افغان-جاپان لوازم بهداشتی کافی ندارد، حتا مواد خوراکی کافی نیست و حالا با چالش‌های بیشتری روبرو استیم.»

چندی پیش هم سفیر چین در دیدار با مقام‌های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به ارزش پانزده میلیون دالر کمک‌های بشردوستانه و سه میلیون دوز واکسین کرونا را به افغانستان تعهد کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره