Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شمار بازدیدکنند‌گان موزیم ملی کاهش یافته است

مسوولان در موزیم ملی افغانستان می‌گویند که شمار بازدیدکنند‌گان موزیم پس از بازگشایی در روزهای اخیر، اندک شده است.

موزیم ملی کشور که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در ۲۴ اسد سال روان، به روی بازدید کنندگان بسته شده بود، در اوایلماه قوس دوباره باز شد.

عین الدین صداقت، آمر موزیم داران موزیم ملی کشور گفت: «خوشبختانه قبلاً نگرانی‌های در قسمت وضعیت امنیتی موجود بود که مردم از این نکته خیلی هراس داشتند و به راحتی نمی توانستند بیایند از موزیم ملی افغانستان دیدن کنند. خوشبختانه چالش‌های امنیتی حل شده است.»

در همین حال، مسوولان امنیتی موزیم ملی کشور از امنیت کامل این نهاد خبر می‌دهند.

خواجه سمیع الله صیاد، مسوول امنیتی موزیم ملی کشور گفت: «من برای تمام ملت افغانستان و جهان اطمینان می‌دهم که این جا بیایند، دروازه موزیم به روی تمامی رسانه‌های داخلی و خارجی باز است.»

با این حال برخی از بازدید کننده‌گان می‌گویند که شمار اثر‌های باستانی در این موزیم در مقایسه با پیش، کم شده اند.

محمد نسیم، بازدیدکننده به طلوع‌نیوز گفت: «من بسیار دیر بعد به موزیم ملی وطن خود آمدیم، ولی چیزهای را که می‌بینم، چیزهای را که سابق دیده بودم آنها فعلاً نیستند.»

یارمحمد، کارمند موزیم ملی گفت: «رفت و آمد مردم قبل از این که امارت اسلامی بیاید، زیاد بود، مردم می‌رفت و می‌آمد، حالی نسبت به آن دوره رفت و آمد به دلیل این که موزیم نو باز شده است کم است.»

مسوولان موزیم ملی شایعات در باره هرگونه دستبرد به آثار قدیمی موزیم کشور را رد کرده و می‌گویند که تمام آثار این موزیم محفوظ می‌باشند.

در حال حاضر در موزیم ملی کشور آثار دوره‌های قدیم تاریخی از جمله دوره سنگ، دوره یونان باختری، دوره کوشانی و دوره‌های گونه‌گون اسلامی وجود دارند.

شمار بازدیدکنند‌گان موزیم ملی کاهش یافته است

مسوولان موزیم ملی شایعات در باره هرگونه دستبرد به آثار قدیمی موزیم کشور را رد کرده و می‌گویند که تمام آثار این موزیم محفوظ می‌باشند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان در موزیم ملی افغانستان می‌گویند که شمار بازدیدکنند‌گان موزیم پس از بازگشایی در روزهای اخیر، اندک شده است.

موزیم ملی کشور که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در ۲۴ اسد سال روان، به روی بازدید کنندگان بسته شده بود، در اوایلماه قوس دوباره باز شد.

عین الدین صداقت، آمر موزیم داران موزیم ملی کشور گفت: «خوشبختانه قبلاً نگرانی‌های در قسمت وضعیت امنیتی موجود بود که مردم از این نکته خیلی هراس داشتند و به راحتی نمی توانستند بیایند از موزیم ملی افغانستان دیدن کنند. خوشبختانه چالش‌های امنیتی حل شده است.»

در همین حال، مسوولان امنیتی موزیم ملی کشور از امنیت کامل این نهاد خبر می‌دهند.

خواجه سمیع الله صیاد، مسوول امنیتی موزیم ملی کشور گفت: «من برای تمام ملت افغانستان و جهان اطمینان می‌دهم که این جا بیایند، دروازه موزیم به روی تمامی رسانه‌های داخلی و خارجی باز است.»

با این حال برخی از بازدید کننده‌گان می‌گویند که شمار اثر‌های باستانی در این موزیم در مقایسه با پیش، کم شده اند.

محمد نسیم، بازدیدکننده به طلوع‌نیوز گفت: «من بسیار دیر بعد به موزیم ملی وطن خود آمدیم، ولی چیزهای را که می‌بینم، چیزهای را که سابق دیده بودم آنها فعلاً نیستند.»

یارمحمد، کارمند موزیم ملی گفت: «رفت و آمد مردم قبل از این که امارت اسلامی بیاید، زیاد بود، مردم می‌رفت و می‌آمد، حالی نسبت به آن دوره رفت و آمد به دلیل این که موزیم نو باز شده است کم است.»

مسوولان موزیم ملی شایعات در باره هرگونه دستبرد به آثار قدیمی موزیم کشور را رد کرده و می‌گویند که تمام آثار این موزیم محفوظ می‌باشند.

در حال حاضر در موزیم ملی کشور آثار دوره‌های قدیم تاریخی از جمله دوره سنگ، دوره یونان باختری، دوره کوشانی و دوره‌های گونه‌گون اسلامی وجود دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره