Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امارت اسلامی: اظهارات جان بولتون نادرست و جنگ طلبانه است

امارت اسلامی گفته‌های جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی امریکا، را در باره طالبان نادرست و جنگ طلبانه می‌داند.

جان بولتون به تازه‌گی امارت اسلامی را شایسته به رسمیت شناختن ندانسته است و نیز گفته است که طالبان هرگز به دنبال ایجاد حکومت همه شمول نبوده‌اند.

جان بولتون در گفت‌وگو با صدای امریکا طالبان را به عهد شکنی در برابر جامعه جهانی متهم می‌سازد و می‌گوید که آنان شایسته به رسمیت شناختن نیستند.

جان بولتون گفته است: «آنان از آغاز دروغ می‌گفتند. من فکر کنم که آنان هرگز قصد تشکیل یک حکومت فراگیر را نداشته اند. فکر می‌‌کنم آنان معتقد بودند که با خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو می‌توانند اداره کامل را به دست گیرند. در این مرحله به گونه مطلق هیچ دلیلی برای هیچ کشور وجود ندارد که طالبان را به حیث حکومت قانونی افغانستان به رسمیت بشناسد.»

حامد عزیز مجددی، استاد دانشگاه در این باره می‌گوید: «امروزه در افغانستان بحران بشری بیداد می‌کند، آن‌هم بخاطر به رسمیت نشناختن دولت طالبان است. من امیدواراستم که ایالات متحده و سایر کشورها دولت افغانستان را به رسمیت بشناسند.»

اما  امارت اسلامی جان بولتون را یک شخص جنگ طلب خطاب می‌کند و گفته‌های او را نادرست می‌داند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «همین چهره‌های جنگ طلب بودند که در نظام ایالات متحده جای گرفته و جنگ امریکا را بیست سال طولانی ساختند.»

درهمین حال، نماینده ویژه ایالات محده برای افغانستان در گفت‌وگو با یک رسانه امریکایی گفته است که ایالات متحده از پیامد انتخاب گزینه نظامی به طالبان هشدار داده بود.

توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان بر این باور است که واشنگتن حالا می‌خواهد برای عملی شدن وعده‌های طالبان، عمکرد آنان را به گونه مستقل نظارت کند.

وست گفته است: «ما با طالبان درباره اتکای افغانستان به کمک‌های بزرگ بیرونی پیش از حاکم شدن آنان بر افغانستان گفت‌وگو کرده بودیم. آنان گزینه پیشروی نظامی را انتخاب کردند و پیامدهای آن را می‌دانستند اما این تصمیم را گرفتند. متاسفانه اکنون مردم افغانستان از نتایج آن رنج می‌برند.»

با گذشت نزدیک به چهار ماه از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، تاهنوز هیچ کشوری حکومت تازه را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی هشدار داده است تا هنگامی که امارت اسلامی پیش شرط‌های جامعه جهانی را نپذیرند، به رسمیت شناخته نخواهند شد. اما امارت اسلامی گفته است که زیر فشار جامعه جهانی نخواهد رفت.

امارت اسلامی: اظهارات جان بولتون نادرست و جنگ طلبانه است

درهمین حال نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که واشنگتن در باره پیامدهای بد پیشروی نظامی به طالبان هشدار داده بود.

Thumbnail

امارت اسلامی گفته‌های جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی امریکا، را در باره طالبان نادرست و جنگ طلبانه می‌داند.

جان بولتون به تازه‌گی امارت اسلامی را شایسته به رسمیت شناختن ندانسته است و نیز گفته است که طالبان هرگز به دنبال ایجاد حکومت همه شمول نبوده‌اند.

جان بولتون در گفت‌وگو با صدای امریکا طالبان را به عهد شکنی در برابر جامعه جهانی متهم می‌سازد و می‌گوید که آنان شایسته به رسمیت شناختن نیستند.

جان بولتون گفته است: «آنان از آغاز دروغ می‌گفتند. من فکر کنم که آنان هرگز قصد تشکیل یک حکومت فراگیر را نداشته اند. فکر می‌‌کنم آنان معتقد بودند که با خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو می‌توانند اداره کامل را به دست گیرند. در این مرحله به گونه مطلق هیچ دلیلی برای هیچ کشور وجود ندارد که طالبان را به حیث حکومت قانونی افغانستان به رسمیت بشناسد.»

حامد عزیز مجددی، استاد دانشگاه در این باره می‌گوید: «امروزه در افغانستان بحران بشری بیداد می‌کند، آن‌هم بخاطر به رسمیت نشناختن دولت طالبان است. من امیدواراستم که ایالات متحده و سایر کشورها دولت افغانستان را به رسمیت بشناسند.»

اما  امارت اسلامی جان بولتون را یک شخص جنگ طلب خطاب می‌کند و گفته‌های او را نادرست می‌داند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «همین چهره‌های جنگ طلب بودند که در نظام ایالات متحده جای گرفته و جنگ امریکا را بیست سال طولانی ساختند.»

درهمین حال، نماینده ویژه ایالات محده برای افغانستان در گفت‌وگو با یک رسانه امریکایی گفته است که ایالات متحده از پیامد انتخاب گزینه نظامی به طالبان هشدار داده بود.

توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان بر این باور است که واشنگتن حالا می‌خواهد برای عملی شدن وعده‌های طالبان، عمکرد آنان را به گونه مستقل نظارت کند.

وست گفته است: «ما با طالبان درباره اتکای افغانستان به کمک‌های بزرگ بیرونی پیش از حاکم شدن آنان بر افغانستان گفت‌وگو کرده بودیم. آنان گزینه پیشروی نظامی را انتخاب کردند و پیامدهای آن را می‌دانستند اما این تصمیم را گرفتند. متاسفانه اکنون مردم افغانستان از نتایج آن رنج می‌برند.»

با گذشت نزدیک به چهار ماه از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، تاهنوز هیچ کشوری حکومت تازه را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی هشدار داده است تا هنگامی که امارت اسلامی پیش شرط‌های جامعه جهانی را نپذیرند، به رسمیت شناخته نخواهند شد. اما امارت اسلامی گفته است که زیر فشار جامعه جهانی نخواهد رفت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره