Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

میزبانی پاکستان از دو نشست در باره افغانستان

اسلام آباد، تا یک هفته دیگر میزبان دو نشست مهم در باره افغانستان خواهد بود؛ نشست سازمان همکاری‌های اسلامی و نشست اعضای ترو‌ییکای گسترش یافته.

از این میان امارت اسلامی برای شرکت در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی دعوت شده است و وزارت خارجه گفته است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه در این نشست شرکت خواهد کرد.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که همزمان با برگزاری نشست سازمان همکاری های اسلامی در اسلام آباد، اعضای تروییکای گسترش یافته نیز هفته آینده در این شهر نشستی برگزار خواهند کرد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت: «مرتبط به مسایل افغانستان و تاکید بر همکاری از بهر کمک‌های بشری و اقتصادی به این کشور، پس از نشست سازمان همکاری‌های اسلامی، نشست تروییکای گسترش یافته نیز در اسلام آباد برگزار خواهد شد.»

در این نشست نماینده‌گان ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان در باره تحولات افغانستان، به ویژه ایجاد حکومت فراگیر و همه شمول در این کشور و نیز در باره وضعیت بشری و فراهم سازی بی درنگ کمک‌های بیشتر بشری به افغانستان گفت‌وگو و‌ رای زنی خواهند کرد.

اما سخنگویان امارت اسلامی می گویند که امارت اسلامی تا کنون در نشست «تروییکا» دعوت نشده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«ما تاکنون از آجندای نشست تروییکا خبر نداریم و معلوم نیست که از امارت اسلامی کسی شرکت می کند یا خیر منتظر هستیم که چه می شود.»

در این میان وزارت خارجه تاکید می‌ورزد که برگزاری نشست‌ها بی حضور نماینده امارت اسلامی نتایج ملموس به دنبال نخواهند داشت.

ولی الله شاهین، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه، می گوید:«در هر نشستی که از خود افغانان اشتراک نداشته باشد هیچ کس نمی تواند به نماینده گی از حکومت و مردم افغانستان صحبت کند باید خود افغانان اشتراک داشته باشند»

همزمان با این پاکستان از جهان می‌خواهد که در اوضاع کنونی از افغانستان پشتیبانی کند. در آستانه این دو نشست در پاکستان، نخست وزیر این کشور از جهان می خواهد تا اشتباه تنها گذاشتن افغانستان را تکرار نکند.

جاوید سنگدل، آگاه مسایل سیاسی، در این باره گفت:«پاکستان همواره تلاش کرده که در اوضاع سیاسی دسترسی داشته باشد و اکنون این نشست‌ها نمی توانند، هیچ درد افغانستان را درمان کنند و باید طالبان خود شان رهبری این گونه نشست ها را به دست بگیرند»

قدرت‌های منطقه و جهان در اوضاعی تحولات و مساله افغانستان را به بررسی و رای زنی می‌گیرند که نگرانی‌ها از یک فاجعه بشری در افغانستان نسبت به هر زمانی دیگر افزایش یافته اند و نیز افغانستان و مردمانش با یک سرنوشت نا روشن روبرو استند.

میزبانی پاکستان از دو نشست در باره افغانستان

در این میان وزارت خارجه تاکید می‌ورزد که برگزاری نشست‌ها بی حضور نماینده امارت اسلامی نتایج ملموس به دنبال نخواهند داشت.

تصویر بندانگشتی

اسلام آباد، تا یک هفته دیگر میزبان دو نشست مهم در باره افغانستان خواهد بود؛ نشست سازمان همکاری‌های اسلامی و نشست اعضای ترو‌ییکای گسترش یافته.

از این میان امارت اسلامی برای شرکت در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی دعوت شده است و وزارت خارجه گفته است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه در این نشست شرکت خواهد کرد.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که همزمان با برگزاری نشست سازمان همکاری های اسلامی در اسلام آباد، اعضای تروییکای گسترش یافته نیز هفته آینده در این شهر نشستی برگزار خواهند کرد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت: «مرتبط به مسایل افغانستان و تاکید بر همکاری از بهر کمک‌های بشری و اقتصادی به این کشور، پس از نشست سازمان همکاری‌های اسلامی، نشست تروییکای گسترش یافته نیز در اسلام آباد برگزار خواهد شد.»

در این نشست نماینده‌گان ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان در باره تحولات افغانستان، به ویژه ایجاد حکومت فراگیر و همه شمول در این کشور و نیز در باره وضعیت بشری و فراهم سازی بی درنگ کمک‌های بیشتر بشری به افغانستان گفت‌وگو و‌ رای زنی خواهند کرد.

اما سخنگویان امارت اسلامی می گویند که امارت اسلامی تا کنون در نشست «تروییکا» دعوت نشده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«ما تاکنون از آجندای نشست تروییکا خبر نداریم و معلوم نیست که از امارت اسلامی کسی شرکت می کند یا خیر منتظر هستیم که چه می شود.»

در این میان وزارت خارجه تاکید می‌ورزد که برگزاری نشست‌ها بی حضور نماینده امارت اسلامی نتایج ملموس به دنبال نخواهند داشت.

ولی الله شاهین، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه، می گوید:«در هر نشستی که از خود افغانان اشتراک نداشته باشد هیچ کس نمی تواند به نماینده گی از حکومت و مردم افغانستان صحبت کند باید خود افغانان اشتراک داشته باشند»

همزمان با این پاکستان از جهان می‌خواهد که در اوضاع کنونی از افغانستان پشتیبانی کند. در آستانه این دو نشست در پاکستان، نخست وزیر این کشور از جهان می خواهد تا اشتباه تنها گذاشتن افغانستان را تکرار نکند.

جاوید سنگدل، آگاه مسایل سیاسی، در این باره گفت:«پاکستان همواره تلاش کرده که در اوضاع سیاسی دسترسی داشته باشد و اکنون این نشست‌ها نمی توانند، هیچ درد افغانستان را درمان کنند و باید طالبان خود شان رهبری این گونه نشست ها را به دست بگیرند»

قدرت‌های منطقه و جهان در اوضاعی تحولات و مساله افغانستان را به بررسی و رای زنی می‌گیرند که نگرانی‌ها از یک فاجعه بشری در افغانستان نسبت به هر زمانی دیگر افزایش یافته اند و نیز افغانستان و مردمانش با یک سرنوشت نا روشن روبرو استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره