Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادعای بازداشت یک جنرال بازنشسته حکومت پیشین از سوی امارت اسلامی

در ادامه ادعاهای بازداشت نظامیان پیشین از سوی امارت اسلامی، این بار از بازداشت آدم خان متین، یکی از جنرالان بلند پایه ارتش پیشین خبر می‌رسد.

خانواده آدم خان متین، جنرال بلند پایه در حکومت پیشین ادعا می‌کند که این جنرال بازنشسته از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده است.

اعضای خانواده آدم خان متین، معاون پیشین قول اردوی ۲۱۷ پامیر می‌گویند که وی پس از بازداشت از سوی نیروهای امارت اسلامی، به مکان ناروشنی انتقال یافته است.

اعضای خانواده آدم خان متین می افزایند که نیروهای امارت اسلامی چهار روز پیش وارد خانه آنان در حوزه دوازدهم شهر کابل شدند و این جنرال باز نشسته را با خودشان بردند.

امید، پسر آدم خان متین گفت:«آمدند که ما اطلاع داریم که موتر و سلاح نزد تان است در حالی که پس از تسلیمی برای ما خط داده بودند اما باز هم آمدند و ما را حوزه بردند که خط شما تاپه ندارد.»

سرنوشت ناروشن این جنرال باز نشسته، اعضای خانواده‌اش را سخت نگران ساخته است. آنان می‌گویند که آدم خان متین در بست جنرالی به حیث معاون قول اردوی دوصدوهفده پامیر در کندز کار می‌کرد، اما یک سال پیش از سقوط حکومت پیشین بازنشسته شد.

 خانواده و بسته‌گان این جنرال باز نشسته، بازداشت این جنرال را بی‌هیچ جرمی انتقاد می‌کنند و می‌گویند که چنین بازداشت‌ها در مخالفت آشکار با فرمان عفو عمومی رهبر امارت اسلامی قرار دارند.

زیبا، خانم  آدم خان متین می‌گوید: «رهبری امارت اسلامی عفو عمومی اعلام کرده است، پس نباید مردم را بازداشت کنند و باید مردم را بگذارند که راحت زنده‌گی کنند.»

غلام دستگیر، از نزدیکان آدم خان متین گفت: «این خلاف وعده و عفو عمومی است که از سوی امارت اعلام شده است چرا مردم را بی‌علت بازداشت می‌کنند.»

وزارت امور داخله بازداشت نظامیان پیشین را رد می‌کند اما از بررسی‌ها در باره ادعای بازداشت جنرال آدم خان متین خبر می‌دهد.

انجینر عزام، معاون سخنگوی وزارت داخله گفت: «هر کسی که از فرمان عفو سر پیچی کند، او را شناسایی و مجازات می‌کنیم.»

گزارش‌ها در باره بازداشت، شکنجه و حتا کشته شدن برخی از نظامیان پیشین گاه‌گاهی در رسانه‌ها همگانی می‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشر نیز ماه گذشته در یک گزارش از کشته و ناپدید شدن نزدیک به صد تن از نیروهای امنیتی پیشین خبر داد.

اما وزارت امور داخله این گزارش‌ها را پیهم رد کرده است و می‌گوید که هیچ ثبوتی برای این گونه ادعاها وجود ندارد.

ادعای بازداشت یک جنرال بازنشسته حکومت پیشین از سوی امارت اسلامی

اعضای خانواده آدم خان متین می افزایند که نیروهای امارت اسلامی چهار روز پیش وارد خانه آنان در حوزه دوازدهم شهر کابل شدند و این جنرال باز نشسته را با خودشان بردند.

Thumbnail

در ادامه ادعاهای بازداشت نظامیان پیشین از سوی امارت اسلامی، این بار از بازداشت آدم خان متین، یکی از جنرالان بلند پایه ارتش پیشین خبر می‌رسد.

خانواده آدم خان متین، جنرال بلند پایه در حکومت پیشین ادعا می‌کند که این جنرال بازنشسته از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده است.

اعضای خانواده آدم خان متین، معاون پیشین قول اردوی ۲۱۷ پامیر می‌گویند که وی پس از بازداشت از سوی نیروهای امارت اسلامی، به مکان ناروشنی انتقال یافته است.

اعضای خانواده آدم خان متین می افزایند که نیروهای امارت اسلامی چهار روز پیش وارد خانه آنان در حوزه دوازدهم شهر کابل شدند و این جنرال باز نشسته را با خودشان بردند.

امید، پسر آدم خان متین گفت:«آمدند که ما اطلاع داریم که موتر و سلاح نزد تان است در حالی که پس از تسلیمی برای ما خط داده بودند اما باز هم آمدند و ما را حوزه بردند که خط شما تاپه ندارد.»

سرنوشت ناروشن این جنرال باز نشسته، اعضای خانواده‌اش را سخت نگران ساخته است. آنان می‌گویند که آدم خان متین در بست جنرالی به حیث معاون قول اردوی دوصدوهفده پامیر در کندز کار می‌کرد، اما یک سال پیش از سقوط حکومت پیشین بازنشسته شد.

 خانواده و بسته‌گان این جنرال باز نشسته، بازداشت این جنرال را بی‌هیچ جرمی انتقاد می‌کنند و می‌گویند که چنین بازداشت‌ها در مخالفت آشکار با فرمان عفو عمومی رهبر امارت اسلامی قرار دارند.

زیبا، خانم  آدم خان متین می‌گوید: «رهبری امارت اسلامی عفو عمومی اعلام کرده است، پس نباید مردم را بازداشت کنند و باید مردم را بگذارند که راحت زنده‌گی کنند.»

غلام دستگیر، از نزدیکان آدم خان متین گفت: «این خلاف وعده و عفو عمومی است که از سوی امارت اعلام شده است چرا مردم را بی‌علت بازداشت می‌کنند.»

وزارت امور داخله بازداشت نظامیان پیشین را رد می‌کند اما از بررسی‌ها در باره ادعای بازداشت جنرال آدم خان متین خبر می‌دهد.

انجینر عزام، معاون سخنگوی وزارت داخله گفت: «هر کسی که از فرمان عفو سر پیچی کند، او را شناسایی و مجازات می‌کنیم.»

گزارش‌ها در باره بازداشت، شکنجه و حتا کشته شدن برخی از نظامیان پیشین گاه‌گاهی در رسانه‌ها همگانی می‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشر نیز ماه گذشته در یک گزارش از کشته و ناپدید شدن نزدیک به صد تن از نیروهای امنیتی پیشین خبر داد.

اما وزارت امور داخله این گزارش‌ها را پیهم رد کرده است و می‌گوید که هیچ ثبوتی برای این گونه ادعاها وجود ندارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره