Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پاکسازی تصویرهای بانوان از تابلوها از سوی شهرداری کابل

شهرداری کابل در یک اقدام بی‌پیشنه روند پاکسازی تصویرهای بانوان را از لوحه‌های آریشگاه‌ها، لباس فروشی‌ها و بنرهای تبلیغاتی در ۲۲ ناحیه کابل آغاز کرده است.

سخنگوی شهرداری کابل می‌گوید که حکومت به تازه‌گی  تصمیم گرفته است تا تمامی تصویرهای را که خلاف ارزش‌های اسلامی استند، جمع آوری و پاک کند.

شهرداری کابل می‌گوید که از دید امارت اسلامی، وجود تصویرهای بانوان در محضر عام در تضاد با اصول اسلامی است.

نعمت الله بارکزی، رییس نشرات شهرداری کابل گفت: «بربنیاد تصمیم کابینه حکومت تازه، تمامی عکس‌های که خلاف ارزش‌های اسلامی استند از ۲۲ ناحیه جمع آوری می‌شوند.»

اما پاک کردن تصویرهای تبلیغاتی آرایشگاه‌ها با واکنش برخی از آرایش‌گران روبرو شده است؛ چنان که شماری از آرایشگران با انتقاد از این کار شهرداری کابل از حکومت می‌خواهند که در کار و بار بانوان محدودیت وضع نکند.

شایسته صیفی که بیش از هفت سال می‌شود از حرفه آرایشگری مصارف خانواده ده نفری‌اش را فراهم می سازد، یکی از منتقدان این اقدام شهرداری کابل است.

او می‌گوید: :«این اقدام حکومت تازه محدودیت بر کار زنان است. ما هراس داریم که فردا بیایند و دکان را هم قفل کنند.»

در همین حال، شماری از فعالان عرصه حقوق بانوان نیز پاکسازی تمامی تصویرهای تبلیغاتی زنان را از سطح شهر بخشی از محدودیت‌ها بر فعالیت‌های زنان در جامعه می‌دانند.

پروانه، فعال در عرصه حقوق زنان می‌گوید: «با پاک کردن تصویرهای بانوان این حکومت چه به دست می‌آورد؟ کارهای زیادی دیگر استند که باید به آن فکر شود.»

پاکسازی تصویرهای بانوان از کابل، چهره این شهر را به گونه کامل دگرگون ساخته است.

با این همه، در حالی که برخی از نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر امارت اسلامی را به نقض گسترده حقوق زنان متهم کرده اند و می‌گویند که زنان به بهانه‌های گونه‌گون به حاشیه رانده می‌شوند، اما امارت اسلامی با رد این انتقادها می‌گوید که به حقوق بانوان بربنیاد اصول اسلامی پابند است.

پاکسازی تصویرهای بانوان از تابلوها از سوی شهرداری کابل

شهرداری کابل می‌گوید که از دید امارت اسلامی، وجود تصویرهای بانوان در محضر عام در تضاد با اصول اسلامی است

Thumbnail

شهرداری کابل در یک اقدام بی‌پیشنه روند پاکسازی تصویرهای بانوان را از لوحه‌های آریشگاه‌ها، لباس فروشی‌ها و بنرهای تبلیغاتی در ۲۲ ناحیه کابل آغاز کرده است.

سخنگوی شهرداری کابل می‌گوید که حکومت به تازه‌گی  تصمیم گرفته است تا تمامی تصویرهای را که خلاف ارزش‌های اسلامی استند، جمع آوری و پاک کند.

شهرداری کابل می‌گوید که از دید امارت اسلامی، وجود تصویرهای بانوان در محضر عام در تضاد با اصول اسلامی است.

نعمت الله بارکزی، رییس نشرات شهرداری کابل گفت: «بربنیاد تصمیم کابینه حکومت تازه، تمامی عکس‌های که خلاف ارزش‌های اسلامی استند از ۲۲ ناحیه جمع آوری می‌شوند.»

اما پاک کردن تصویرهای تبلیغاتی آرایشگاه‌ها با واکنش برخی از آرایش‌گران روبرو شده است؛ چنان که شماری از آرایشگران با انتقاد از این کار شهرداری کابل از حکومت می‌خواهند که در کار و بار بانوان محدودیت وضع نکند.

شایسته صیفی که بیش از هفت سال می‌شود از حرفه آرایشگری مصارف خانواده ده نفری‌اش را فراهم می سازد، یکی از منتقدان این اقدام شهرداری کابل است.

او می‌گوید: :«این اقدام حکومت تازه محدودیت بر کار زنان است. ما هراس داریم که فردا بیایند و دکان را هم قفل کنند.»

در همین حال، شماری از فعالان عرصه حقوق بانوان نیز پاکسازی تمامی تصویرهای تبلیغاتی زنان را از سطح شهر بخشی از محدودیت‌ها بر فعالیت‌های زنان در جامعه می‌دانند.

پروانه، فعال در عرصه حقوق زنان می‌گوید: «با پاک کردن تصویرهای بانوان این حکومت چه به دست می‌آورد؟ کارهای زیادی دیگر استند که باید به آن فکر شود.»

پاکسازی تصویرهای بانوان از کابل، چهره این شهر را به گونه کامل دگرگون ساخته است.

با این همه، در حالی که برخی از نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر امارت اسلامی را به نقض گسترده حقوق زنان متهم کرده اند و می‌گویند که زنان به بهانه‌های گونه‌گون به حاشیه رانده می‌شوند، اما امارت اسلامی با رد این انتقادها می‌گوید که به حقوق بانوان بربنیاد اصول اسلامی پابند است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره