Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمک عربستان به کابل رسید؛ ریاض می‌گوید به کمک‌‌های بیشتر نیاز است

سفیر عربستان سعودی در کابل هنگام سپردن نزدیک به دو صد تُن از کمک‌های بشری ریاض به مقام‌های امارت اسلامی می‌گوید که مردم افغانستان در اوضاع ناگوار کنونی به کمک‌های بشتر جهان نیاز دارند.

کمک‌های بشری عربستان سعودی که امروز به کابل رسیدند، شامل مواد خوراکی و لباس استند و این کمک‌ها به جمعیت هلال احمر افغانی سپرده شدند.

متین الحق خالص، سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی، گفت:«حکومت و ملت عربستان به مردم افغانستان همکاری کرده اند که ما از ایشان سپاس گزاری می‌کنیم.»

در همین حال، ریاض از کمک‌های بیشتر به نیازمندان در افغانستان اطمینان می‌دهد اما می‌گوید کمک‌هایی که تاکنون برخی از کشورها به افغانستان کرده اند، بسنده نیستند.

مشعل الشمری، سفیر عربستان سعودی در کابل می‌گوید: «این کمک‌های عربستان سعودی اند و در آینده هم ما به کمک‌های مان ادامه خواهیم داد و با جمعیت هلال احمر افغانی به گونه مشترک کار می‌کنیم تا سطح کمک‌های بشری را افزایش دهیم.»

بسته‌های کمکی عربستان سعودی شامل مواد خوراکی از جمله آرد، برنج ، لباس وسایل آشپزخانه، ترپال و پشه‌خانه اند.

برخی از کسانی که این کمک‌ها را دریافت کرده‌اند، آن را بسنده نمی‌دانند.

لیلا، یک شهروند نادار افغانستان گفت: «این کمک‌ها برای مان بسنده نیستند، من خانواده هشت نفری دارم، غریب و ناتوان استیم پریشان استیم.»

ذکر الله، شهروند نادار گفت: «این دیگ و کاسه است. به خدا در جیب‌ام ۱۵۰ افغانی است، پیسه یک نان را ندارم. کودکان‌ام گرسنه اند.»

در این میان کسانی هم استند که پس از ساعت‌ها انتظار کمکی دریافت نکردند و با دست خالی به خانه‌های شان برگشتند.

رحیمه، نادار، گفت: «این‌جا آمدم که کمک بگیرم، اما دولت من را از دروازه خود ناامید بیرون می‌کشد.»

نور آغا صاحب زاده، سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی می‌گوید:«هر فرد افغانستان توقع دارد که برایش کمک برسد، اما جمعیت حلال احمر نمی‌تواند به همه خواسته‌های شان رسیده‌گی کند.»

در حال حاضر بسیاری از شهروندان کشور با فقر و ناداری روبرو استند. از همین‌رو سازمان ملل متحد هشدار داده است که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با خطر جدی گرسنگی روبرو استند.

کمک عربستان به کابل رسید؛ ریاض می‌گوید به کمک‌‌های بیشتر نیاز است

کمک‌های بشری عربستان سعودی که امروز به کابل رسیدند، شامل مواد خوراکی و لباس استند و این کمک‌ها به جمعیت هلال احمر افغانی سپرده شدند.

تصویر بندانگشتی

سفیر عربستان سعودی در کابل هنگام سپردن نزدیک به دو صد تُن از کمک‌های بشری ریاض به مقام‌های امارت اسلامی می‌گوید که مردم افغانستان در اوضاع ناگوار کنونی به کمک‌های بشتر جهان نیاز دارند.

کمک‌های بشری عربستان سعودی که امروز به کابل رسیدند، شامل مواد خوراکی و لباس استند و این کمک‌ها به جمعیت هلال احمر افغانی سپرده شدند.

متین الحق خالص، سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی، گفت:«حکومت و ملت عربستان به مردم افغانستان همکاری کرده اند که ما از ایشان سپاس گزاری می‌کنیم.»

در همین حال، ریاض از کمک‌های بیشتر به نیازمندان در افغانستان اطمینان می‌دهد اما می‌گوید کمک‌هایی که تاکنون برخی از کشورها به افغانستان کرده اند، بسنده نیستند.

مشعل الشمری، سفیر عربستان سعودی در کابل می‌گوید: «این کمک‌های عربستان سعودی اند و در آینده هم ما به کمک‌های مان ادامه خواهیم داد و با جمعیت هلال احمر افغانی به گونه مشترک کار می‌کنیم تا سطح کمک‌های بشری را افزایش دهیم.»

بسته‌های کمکی عربستان سعودی شامل مواد خوراکی از جمله آرد، برنج ، لباس وسایل آشپزخانه، ترپال و پشه‌خانه اند.

برخی از کسانی که این کمک‌ها را دریافت کرده‌اند، آن را بسنده نمی‌دانند.

لیلا، یک شهروند نادار افغانستان گفت: «این کمک‌ها برای مان بسنده نیستند، من خانواده هشت نفری دارم، غریب و ناتوان استیم پریشان استیم.»

ذکر الله، شهروند نادار گفت: «این دیگ و کاسه است. به خدا در جیب‌ام ۱۵۰ افغانی است، پیسه یک نان را ندارم. کودکان‌ام گرسنه اند.»

در این میان کسانی هم استند که پس از ساعت‌ها انتظار کمکی دریافت نکردند و با دست خالی به خانه‌های شان برگشتند.

رحیمه، نادار، گفت: «این‌جا آمدم که کمک بگیرم، اما دولت من را از دروازه خود ناامید بیرون می‌کشد.»

نور آغا صاحب زاده، سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی می‌گوید:«هر فرد افغانستان توقع دارد که برایش کمک برسد، اما جمعیت حلال احمر نمی‌تواند به همه خواسته‌های شان رسیده‌گی کند.»

در حال حاضر بسیاری از شهروندان کشور با فقر و ناداری روبرو استند. از همین‌رو سازمان ملل متحد هشدار داده است که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با خطر جدی گرسنگی روبرو استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره