Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امارت اسلامی دو وزارت و کمیسیون‌های انتخاباتی را منحل کرد

بربنیاد یک تصمیم کابینه سرپرست امارت اسلامی، وزارت‌های دولت در امور صلح، امور پارلمانی، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی منحل شده اند.

مسوولان امارت اسلامی هدف از منحل ساختن این نهادها را نیاز نبودن به این نهادها در اوضاع کنونی می‌دانند.

معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که هیچ نیازی به ادامه فعالیت این نهادها نمی‌بینند و می‌افزاید که تلاش خواهد شد تا از کارمندان نهادهای منحل شده در بخش‌های دیگر کار گرفته شود.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت:«در تمامی نهاد‌ها دست به کار استیم که کارمندان شان تنظیم شوند، مطابق به گنجایش و ظرفیتی که ما داریم مردم جذب می‌شود، ولی بست‌ها و ادارات که برای شان نیاز نیست باید به کارمندان شان یک بدیل دیگر پیدا شود.»

وزارت دولت در امور پارلمانی دارای چهار صد و سه بست، وزارت دولت در امور صلح دارای سی و هشت بخش و کمیسیون مستقل انتخابات دارای ۵۸۲ بست دایمی، ۱۷۶ بست مرکزی و ۲۳۶ بست ولایتی بودند.

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی با استقبال از این تصمیم امارت اسلامی می‌گویند که نهادهای منحل شده نقش اثر گذاری در روند دولت‌داری نداشتند، بل چندین میلیون دالر هزینه بر می‌داشتند. اما برخی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی در این باره دیدگاه دیگری دارند.

جوادحسینی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «مستفانه در حال حاضر پارلمانی وجود ندارد و سخن از انتخابات و نیز سیستمی که کارمندان دولت را استخدام بکند وجود ندارد. به همین خاطر این نهادها حذف شده اند.»

حکمت الله میرزاده، استاد دانشگاه اما می‌گوید:«منحل ساختن وزارت‌ها و کمیسیون‌ها در واقع می‌تواند گامی در جهت از بین بردن نشانه‌های جمهوریت و دموکراسی تلقی شود.»

این در حالی است که پیش از این نام وزارت زنان به نام وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر کرد، و این کار انتقادهای زیادی را نیز در پی داشت.

امارت اسلامی دو وزارت و کمیسیون‌های انتخاباتی را منحل کرد

امارت اسلامی چندین نهاد دولتی افغانستان را منحل اعلام کرده است.

Thumbnail

بربنیاد یک تصمیم کابینه سرپرست امارت اسلامی، وزارت‌های دولت در امور صلح، امور پارلمانی، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی منحل شده اند.

مسوولان امارت اسلامی هدف از منحل ساختن این نهادها را نیاز نبودن به این نهادها در اوضاع کنونی می‌دانند.

معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که هیچ نیازی به ادامه فعالیت این نهادها نمی‌بینند و می‌افزاید که تلاش خواهد شد تا از کارمندان نهادهای منحل شده در بخش‌های دیگر کار گرفته شود.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت:«در تمامی نهاد‌ها دست به کار استیم که کارمندان شان تنظیم شوند، مطابق به گنجایش و ظرفیتی که ما داریم مردم جذب می‌شود، ولی بست‌ها و ادارات که برای شان نیاز نیست باید به کارمندان شان یک بدیل دیگر پیدا شود.»

وزارت دولت در امور پارلمانی دارای چهار صد و سه بست، وزارت دولت در امور صلح دارای سی و هشت بخش و کمیسیون مستقل انتخابات دارای ۵۸۲ بست دایمی، ۱۷۶ بست مرکزی و ۲۳۶ بست ولایتی بودند.

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی با استقبال از این تصمیم امارت اسلامی می‌گویند که نهادهای منحل شده نقش اثر گذاری در روند دولت‌داری نداشتند، بل چندین میلیون دالر هزینه بر می‌داشتند. اما برخی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی در این باره دیدگاه دیگری دارند.

جوادحسینی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «مستفانه در حال حاضر پارلمانی وجود ندارد و سخن از انتخابات و نیز سیستمی که کارمندان دولت را استخدام بکند وجود ندارد. به همین خاطر این نهادها حذف شده اند.»

حکمت الله میرزاده، استاد دانشگاه اما می‌گوید:«منحل ساختن وزارت‌ها و کمیسیون‌ها در واقع می‌تواند گامی در جهت از بین بردن نشانه‌های جمهوریت و دموکراسی تلقی شود.»

این در حالی است که پیش از این نام وزارت زنان به نام وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر کرد، و این کار انتقادهای زیادی را نیز در پی داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره