تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پایان سال آموزشی؛ دختران دانش‌ آموز امسال را بدترین سال می‌گویند

با پایان سال آموزشی ۱۴۰۰ در افغانستان، شماری از دانش آموزان دختر می‌گویند که از نگاه آموزشی امسال بدترین سال در دو دهه گذشته برای آنان بوده است.

این دانش آموزان می‌گویند که پس از تحولات سیاسی در کشور، آنان از آموزش بازماندند. پرنیان، دانش آموز صنف هشتم که تا اکنون اول نمره عمومی مکتب بوده است، اکنون از آینده‌ ناروشن نگران است.

او گفت: «امروز صد روز شده که ما از رفتن به مکتب بازماندیم و امارت اسلامی هر بار وعده می‌دهد که مکتب‌ها باز می‌شود، اما عمل نمی‌کنند.»

افزون به پایتخت، در بیش از بیست ولایت دیگر نیز دختران بالاتر از صنف ششم که بیش از سه ماه می‌شود از رفتن به مکتب باز مانده‌اند می‌گویند که بسته بودن مکتب‌ها بالای روح و روان شان تاثیرات منفی گذاشته است.

بهاره، دانش آموز گفت: «آینده ما ناروشن است و ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که با فشار به طالبان آنان را برای بازگشایی مکتب‌ها قانع کنند.»

مریم بخشی، دانش آموز گفت: «برای ما هر وقت تعهد داده اند که مکتب‌های ما را باز می‌کنند، اما سال تعلیمی تمام شده اما هنوز هم سرنوشت ما معلوم نیست.»

آموزگاران زن نیز می‌گویند بسته ماندن مکاتب دخترانه آنان را نگران ساخته اند و از امارت اسلامی می‌خواهند که مکتب‌های دخترانه را بازگشایی کنند.

زحل عمر زاده، آموزگار گفت: «معاش‌های ما به وقت داده نمی‌شود و کم شده. ما از جهانیان می‌خواهیم که صدای ما را بشنوند.»

رحمتی، آموزگار گفت: «دختران ما آرزو داشته اند که با سطح بالاتر درس بخوانند و تحصیل کنند، اما متاسفانه هنوز سرنوشت مکتب‌های شان معلوم نیست و آنان در خانه نشسته اند.»

در همین حال، وزارت معارف می‌گوید به علت‌های گونه‌گون در بیش از بیست ولایت کشور نتوانستند دروازه مکتب‌ها را به روی دختران دوره لیسه بازگشایی کنند.

این  نهاد تاکید می‌ورزد که با نهایی شدن  طرح بازگشایی مکتب‌های دخترانه، در سال آینده همه این  مکتب‌ها بازگشایی خواهند شد.

در همین حال شماری از دانش آموزان  دختر از حکومت و نهاد های جهانی می خواهند که در زمینه ی فراگیری آموزش دختران در افغانستان توجه جدی کنند.

محمد عرفان، سخنگوی وزارت معارف گفت: «طرح بازگشایی مکتب‌های دخترانه نهایی شده و انشاالله که تا سال جدید تعلیمی با راهکار جدید همه مکتب‌های دخترانه باز می‌شود.»

شیرمحمد عباس استانکزی، معیین وزارت خارجه گفت: «دختران حق دارند که تحصیل کنند و ما نمی‌توانیم مانند کشورهای غربی زمینه آموزش را به دخترا مساعد بسازیم.»

هر چند با پایان سال آموزشی ۱۴۰۰ در برخی ولایت‌ها دختران دوره‌های متوسطه و لیسه که از رفتن به مکتب باز مانده بود، با دریافت اطلاع نامه نتایج، یک صنف ارتقاء کرده اند، اما هنوز روشن نیست که آیا با آغاز سال آموزشی جدید این دختران اجازه رفتن به مکتب را خواهند داشت یا نه؟

پایان سال آموزشی؛ دختران دانش‌ آموز امسال را بدترین سال می‌گویند

این دانش آموزان می‌گویند که پس از تحولات سیاسی در کشور، آنان از آموزش بازماندند و با وجود وعده‌های پی‌درپی، دروازه‌های مکتب‌های شان بسته ماندند.

تصویر بندانگشتی

با پایان سال آموزشی ۱۴۰۰ در افغانستان، شماری از دانش آموزان دختر می‌گویند که از نگاه آموزشی امسال بدترین سال در دو دهه گذشته برای آنان بوده است.

این دانش آموزان می‌گویند که پس از تحولات سیاسی در کشور، آنان از آموزش بازماندند. پرنیان، دانش آموز صنف هشتم که تا اکنون اول نمره عمومی مکتب بوده است، اکنون از آینده‌ ناروشن نگران است.

او گفت: «امروز صد روز شده که ما از رفتن به مکتب بازماندیم و امارت اسلامی هر بار وعده می‌دهد که مکتب‌ها باز می‌شود، اما عمل نمی‌کنند.»

افزون به پایتخت، در بیش از بیست ولایت دیگر نیز دختران بالاتر از صنف ششم که بیش از سه ماه می‌شود از رفتن به مکتب باز مانده‌اند می‌گویند که بسته بودن مکتب‌ها بالای روح و روان شان تاثیرات منفی گذاشته است.

بهاره، دانش آموز گفت: «آینده ما ناروشن است و ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که با فشار به طالبان آنان را برای بازگشایی مکتب‌ها قانع کنند.»

مریم بخشی، دانش آموز گفت: «برای ما هر وقت تعهد داده اند که مکتب‌های ما را باز می‌کنند، اما سال تعلیمی تمام شده اما هنوز هم سرنوشت ما معلوم نیست.»

آموزگاران زن نیز می‌گویند بسته ماندن مکاتب دخترانه آنان را نگران ساخته اند و از امارت اسلامی می‌خواهند که مکتب‌های دخترانه را بازگشایی کنند.

زحل عمر زاده، آموزگار گفت: «معاش‌های ما به وقت داده نمی‌شود و کم شده. ما از جهانیان می‌خواهیم که صدای ما را بشنوند.»

رحمتی، آموزگار گفت: «دختران ما آرزو داشته اند که با سطح بالاتر درس بخوانند و تحصیل کنند، اما متاسفانه هنوز سرنوشت مکتب‌های شان معلوم نیست و آنان در خانه نشسته اند.»

در همین حال، وزارت معارف می‌گوید به علت‌های گونه‌گون در بیش از بیست ولایت کشور نتوانستند دروازه مکتب‌ها را به روی دختران دوره لیسه بازگشایی کنند.

این  نهاد تاکید می‌ورزد که با نهایی شدن  طرح بازگشایی مکتب‌های دخترانه، در سال آینده همه این  مکتب‌ها بازگشایی خواهند شد.

در همین حال شماری از دانش آموزان  دختر از حکومت و نهاد های جهانی می خواهند که در زمینه ی فراگیری آموزش دختران در افغانستان توجه جدی کنند.

محمد عرفان، سخنگوی وزارت معارف گفت: «طرح بازگشایی مکتب‌های دخترانه نهایی شده و انشاالله که تا سال جدید تعلیمی با راهکار جدید همه مکتب‌های دخترانه باز می‌شود.»

شیرمحمد عباس استانکزی، معیین وزارت خارجه گفت: «دختران حق دارند که تحصیل کنند و ما نمی‌توانیم مانند کشورهای غربی زمینه آموزش را به دخترا مساعد بسازیم.»

هر چند با پایان سال آموزشی ۱۴۰۰ در برخی ولایت‌ها دختران دوره‌های متوسطه و لیسه که از رفتن به مکتب باز مانده بود، با دریافت اطلاع نامه نتایج، یک صنف ارتقاء کرده اند، اما هنوز روشن نیست که آیا با آغاز سال آموزشی جدید این دختران اجازه رفتن به مکتب را خواهند داشت یا نه؟

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره