Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بسته شدن مرز ایران؛ صدها تن با داشتن ویزا در مرز گیر مانده‌اند

پس از بسته شدن مرزهای ایران، صدها تن از شهروندان کشور در مرز اسلام قلعه هرات گیر مانده‌اند و اجازه رفتن به ایران را ندارند.

این مسافران ادعا می‌کنند با آنکه سفارت ایران در کابل و قنسولگری‌های این کشور در شماری از ولایت‌ها در بدل گرفتن پول هنگفت به آنان ویزا صادر کرده اند، اما اکنون در هوای سرد در مرز اسلام قلعه بی‌سرنوشت مانده اند.

این مسافران که باشنده‌گان ولایت‌های گونه‌گون کشور استند می‌گویند که در مرز اسلام قلعه هرات سرگردان و بی‌سرنوشت مانده اند. به گفته آنان، بیشتر شان سه شبانه روز است که در هوای سرد در مرز به سر می‌برند.

جمعه گل، باشنده هرات گفت: «در این هوای سرد حتی نان وجود ندارد، پشت مرز می‌رویم اما ایران می‌گوید که مرز بند است. سی هزار افغانی من مصرف کردم و چهار شبانه روز است که در این سرما به سر می‌برم. این چه حال است و سرنوشت ما چه کار می‌شود.»

شعیب عمرزاده، باشنده کاپیسا گفت: «با ویزای قانونی می‌رویم، اما حالا قانونی رفتن هم مانند قاچاقی شده است. در این هوا سرد دست و پای ما می‌لرزد و منتظر استیم که برای ما چه جواب می‌دهد.»

این مسافران ویزای جهانگردی را از سفارت ایران در کابل و قنسولگری‌های این کشور در شماری از ولایت‌ها با پرداخت پول هنگفت به دست آورده اند، اما اکنون از سوی مرزبانان ایرانی از وارد شدن شان به این کشور جلوگیری شده است

در همین حال مسوول نماینده‌گی ارتباط خارجه در هرات می‌گوید که این مشکل را با مقام‌های ایرانی و وزارت خارجه کشور در میان گذاشته اند.

همایون همت، معاون کمیساری بندر اسلام قلعه گفت: «کسانی که ویزای جهانگردی دارند، ویزای خود را از قنسولگری به دست آورده اند و پول مصرف کرده اند. ایران باید برای این افراد اجازه بدهد.»

شیراحمد عمار مهاجر، رییس نماینده‍گی ارتباط خارجه در هرات گفت: «انسداد سیاحتی از سوی قنسولگری ایران نه بلکه از سوی وزارت خارجه و وزارت صحت عامه ایران صورت گرفته است. وزارت خارجه را در این باره در جریان گذاشته‌ایم که برای برادرانی که از ولایت‌های مختلف به هرات آمده اند سرگردان نشوند و راه باز شود.»

قنسولگری ایران در هرات هفته پیش در یک اعلامیه گفته بود که مرزهای این کشور به علت شیوع گونه تازه ویروس کرونا به روی جهانگردان مسدود می‌شود. بر بنیاد تصمیم حکومت ایران، تمام مرزهای این کشور با افغانستان از روز یکشنبه به روی مسافرانی که ویزای جهانگردی دارند، بسته شده‌اند.

بسته شدن مرز ایران؛ صدها تن با داشتن ویزا در مرز گیر مانده‌اند

ایران روز گذشته مرزاش را با افغانستان بست و اکنون صدها مسافر از افغانستان که ویزا نیز دارند، در مرز گیر مانده‌اند.

تصویر بندانگشتی

پس از بسته شدن مرزهای ایران، صدها تن از شهروندان کشور در مرز اسلام قلعه هرات گیر مانده‌اند و اجازه رفتن به ایران را ندارند.

این مسافران ادعا می‌کنند با آنکه سفارت ایران در کابل و قنسولگری‌های این کشور در شماری از ولایت‌ها در بدل گرفتن پول هنگفت به آنان ویزا صادر کرده اند، اما اکنون در هوای سرد در مرز اسلام قلعه بی‌سرنوشت مانده اند.

این مسافران که باشنده‌گان ولایت‌های گونه‌گون کشور استند می‌گویند که در مرز اسلام قلعه هرات سرگردان و بی‌سرنوشت مانده اند. به گفته آنان، بیشتر شان سه شبانه روز است که در هوای سرد در مرز به سر می‌برند.

جمعه گل، باشنده هرات گفت: «در این هوای سرد حتی نان وجود ندارد، پشت مرز می‌رویم اما ایران می‌گوید که مرز بند است. سی هزار افغانی من مصرف کردم و چهار شبانه روز است که در این سرما به سر می‌برم. این چه حال است و سرنوشت ما چه کار می‌شود.»

شعیب عمرزاده، باشنده کاپیسا گفت: «با ویزای قانونی می‌رویم، اما حالا قانونی رفتن هم مانند قاچاقی شده است. در این هوا سرد دست و پای ما می‌لرزد و منتظر استیم که برای ما چه جواب می‌دهد.»

این مسافران ویزای جهانگردی را از سفارت ایران در کابل و قنسولگری‌های این کشور در شماری از ولایت‌ها با پرداخت پول هنگفت به دست آورده اند، اما اکنون از سوی مرزبانان ایرانی از وارد شدن شان به این کشور جلوگیری شده است

در همین حال مسوول نماینده‌گی ارتباط خارجه در هرات می‌گوید که این مشکل را با مقام‌های ایرانی و وزارت خارجه کشور در میان گذاشته اند.

همایون همت، معاون کمیساری بندر اسلام قلعه گفت: «کسانی که ویزای جهانگردی دارند، ویزای خود را از قنسولگری به دست آورده اند و پول مصرف کرده اند. ایران باید برای این افراد اجازه بدهد.»

شیراحمد عمار مهاجر، رییس نماینده‍گی ارتباط خارجه در هرات گفت: «انسداد سیاحتی از سوی قنسولگری ایران نه بلکه از سوی وزارت خارجه و وزارت صحت عامه ایران صورت گرفته است. وزارت خارجه را در این باره در جریان گذاشته‌ایم که برای برادرانی که از ولایت‌های مختلف به هرات آمده اند سرگردان نشوند و راه باز شود.»

قنسولگری ایران در هرات هفته پیش در یک اعلامیه گفته بود که مرزهای این کشور به علت شیوع گونه تازه ویروس کرونا به روی جهانگردان مسدود می‌شود. بر بنیاد تصمیم حکومت ایران، تمام مرزهای این کشور با افغانستان از روز یکشنبه به روی مسافرانی که ویزای جهانگردی دارند، بسته شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره