Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت مالیه: کار ۷ هزار پروژه برنامه ملی میثاق شهروندی متوقف است

وزارت مالیه می‌گوید که کار عملی هفت هزار پروژه برنامه ملی میثاق شهروندی در کشور متوقف گردیده و تلاش‌ها برای از سرگیری این پروژه‌ها آغاز شده است. 

بربنیاد گفته‌های این وزارت، دور نخست برنامه ملی میثاق شهروندی یک میلیارد دالر بودجه داشت. 

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه به طلوع‌نیوز گفت: «در حدود هفت هزار پروژه ناتکمیل باقی مانده است، با بانک جهانی در تماس استیم تا حداقل همین پروژه‌های نیمه کاره را تکمیل کنند.» 

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که هدف از برنامه ملی میثاق شهروندی تقویت اقتصاد محلی بود و حالا که این پروژه‌ها متوقف شده اند، میزان فقر و بیکاری در روستاها افزایش خواهد یافت. 

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «بیشتر این پروژه‌ها از سوی بانک جهانی تمویل می‌شد و با متوقف شدن پروژه‌های انکشافی در روستاها، فقر در روستا ها بیشتر خواهد شد.» 

برخی از مسوولان شوراهای انکشافی برنامه میثاق شهروندی می‌گویند که در حال حاضر پروژه‌های بندهای کوچک، مدیریت آب‌ها و دیگر پروژه‌های زیربنایی در ولایت‌ها متوقف استند. 

برنامه ملی میثاق شهروندی برای ده سال در سه مرحله طرح شده بود که از سوی بانک جهانی تمویل می‌شد و انتظار می‌رفت که دور نخست آن تا پایان سال ۲۰۲۲ به پایان برسد. 

وزارت مالیه می‌گوید که قرار بود دوازده هزار پروژه از طریق این برنامه در سی و چهار ولایت کشور عملی شود، اما با تحول جدید کار عملی این برنامه در سراسر کشور به حالت تعلیق در آمده است. 

وزارت مالیه: کار ۷ هزار پروژه برنامه ملی میثاق شهروندی متوقف است

بربنیاد گفته‌های این وزارت، دور نخست برنامه ملی میثاق شهروندی یک میلیارد دالر بودجه داشت. 

Thumbnail

وزارت مالیه می‌گوید که کار عملی هفت هزار پروژه برنامه ملی میثاق شهروندی در کشور متوقف گردیده و تلاش‌ها برای از سرگیری این پروژه‌ها آغاز شده است. 

بربنیاد گفته‌های این وزارت، دور نخست برنامه ملی میثاق شهروندی یک میلیارد دالر بودجه داشت. 

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه به طلوع‌نیوز گفت: «در حدود هفت هزار پروژه ناتکمیل باقی مانده است، با بانک جهانی در تماس استیم تا حداقل همین پروژه‌های نیمه کاره را تکمیل کنند.» 

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که هدف از برنامه ملی میثاق شهروندی تقویت اقتصاد محلی بود و حالا که این پروژه‌ها متوقف شده اند، میزان فقر و بیکاری در روستاها افزایش خواهد یافت. 

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «بیشتر این پروژه‌ها از سوی بانک جهانی تمویل می‌شد و با متوقف شدن پروژه‌های انکشافی در روستاها، فقر در روستا ها بیشتر خواهد شد.» 

برخی از مسوولان شوراهای انکشافی برنامه میثاق شهروندی می‌گویند که در حال حاضر پروژه‌های بندهای کوچک، مدیریت آب‌ها و دیگر پروژه‌های زیربنایی در ولایت‌ها متوقف استند. 

برنامه ملی میثاق شهروندی برای ده سال در سه مرحله طرح شده بود که از سوی بانک جهانی تمویل می‌شد و انتظار می‌رفت که دور نخست آن تا پایان سال ۲۰۲۲ به پایان برسد. 

وزارت مالیه می‌گوید که قرار بود دوازده هزار پروژه از طریق این برنامه در سی و چهار ولایت کشور عملی شود، اما با تحول جدید کار عملی این برنامه در سراسر کشور به حالت تعلیق در آمده است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره