Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

غنی: در روز سقوط کابل گفتم خوست برویم؛ گفتند آن‌جا نیز سقوط کرده

محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان در نخستین گفت‌وگوی رسانه‌یی‌اش پس از ترک کشور می‌گوید که اعتماد او به امریکا و دیگر شرکای بین المللی افغانستان یک اشتباه بود.

اشرف غنی در گفت‌وگوی ویژه با جنرال نیک کارتر، رییس پیشین ستاد ارتش بریتانیا در برنامه «تودی» رادیو ۴بی‌بی‌سی می‌گوید که در بامداد پانزده‌هم آگست، روز سقوط کابل، فکر نمی‌کرد که در نیمه دوم روز کشور را ترک خواهد کرد.

او می‌گوید که تصمیم ترک کشور به گونه ناگهانی زمانی گرفته شد که نیروهای امنیتی ارگ به او گفتند که دیگر قادر به محافظت از او و پایتخت نیستند.

غنی می‌گوید: « صبح آن روز، به ذهنم هم خطور نمی‌کرد که بعد از ظهر من کشور را ترک می‌کنم. به ما اطلاع دادند که گروه حقانی تعهد داده که وارد کابل نشود. ولی دو ساعت بعد، این‌طور نبود. از من خواسته شد که به همکارانم از جمله مشاور شورای امنیت ملی اجازه بدهم تا کشور را ترک کنند. همچنین از همسرم خواستم تا کشور را ترک کند، او مردد بود که این کار را بکند. آنها یک و نیم ساعت قبل از خروج من، محل را ترک کردند.»

غنی می‌گوید که او می‌خواست کابل را به مقصد خوست ترک کند، اما به او گفتند که خوست سقوط کرده است. او افزود: «دکتر محب (حمدالله محب)، مشاور شورای امنیت ملی و بعد رییس «پی‌پی‌اس» وارد شدند و گفتند که «پی‌پی‌اس» از هم پاشیده و اگر من بر ماندن اصرار کنم، همه آن‌ها کشته می‌شوند. آن‌ها توانایی حفاظت از من را ندارند. دکتر محب واقعا ترسیده بود. برای من بیش از دو دقیقه فرصت نداد. برنامه و دستور من این بود که آماده شویم و به طرف خوست حرکت کنیم. او به من گفت که خوست سقوط کرده و جلال آباد هم سقوط کرده است. من نمی‌دانستم که کجا می‌رویم. تنها وقتی سوار هلی‌کوپتر شدیم، مشخص شد که ما کشور را ترک می‌کنیم، این واقعا اتفاق ناگهانی بود.»

غنی می‌گوید که ماندنش در افغانستان بی‌فایده بود و برای جلوگیری از جنگ، کابل را ترک کرد. او گفت: «دلیل اصلی من برای خروج، جلوگیری از ویرانی کابل بود. دو گروه متفاوت از طالبان از دو جهت مختلف در حال وارد شدن به کابل بودند. احتمال یک درگیری شدید بین آن‌ها بسیار بالا بود و شهری با جمعیت ۵ میلیون نفر در معرض نابودی قرار داشت.»

اشرف غنی می‌گوید که توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان در دوحه یک توافقنامه صلح نه، بل توافقنامه خروج بود. او می‌گوید که مقام‌های امریکایی به او گفته بودند که توافقنامه دوحه مشروط به عملی سازی تعهدات است. او افزود: «در کابل آقای اسپر، وزیر دفاع گفت این یک تفاهم مشروط است و بازهم گفت دوباره تاکید می‌کنم این یک تفاهم مشروط است و اگر طالبان به تعهدات‌ خود عمل نکند، این تفاهم‌نامه از سوی امریکا لغو می‌شود.»

اشرف غنی همچنان با رد ادعای انتقال میلیون‌ها دالر به بیرون از کشور می‌گوید که برای تحقیقات در این زمینه آماده است.

غنی در بخشی از مصاحبه می‌گوید که مقصر دانستن او از سوی مردم قابل درک است و آنان حق دارند او را مقصر بدانند.

غنی: در روز سقوط کابل گفتم خوست برویم؛ گفتند آن‌جا نیز سقوط کرده

غنی می‌گوید در روز سقوط کابل می‌خواست که به خوست برود، اما گفتند که آن‌جا نیز سقوط کرده است. او گفت: «نمی‌دانستم کجا می‌رویم.»

تصویر بندانگشتی

محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان در نخستین گفت‌وگوی رسانه‌یی‌اش پس از ترک کشور می‌گوید که اعتماد او به امریکا و دیگر شرکای بین المللی افغانستان یک اشتباه بود.

اشرف غنی در گفت‌وگوی ویژه با جنرال نیک کارتر، رییس پیشین ستاد ارتش بریتانیا در برنامه «تودی» رادیو ۴بی‌بی‌سی می‌گوید که در بامداد پانزده‌هم آگست، روز سقوط کابل، فکر نمی‌کرد که در نیمه دوم روز کشور را ترک خواهد کرد.

او می‌گوید که تصمیم ترک کشور به گونه ناگهانی زمانی گرفته شد که نیروهای امنیتی ارگ به او گفتند که دیگر قادر به محافظت از او و پایتخت نیستند.

غنی می‌گوید: « صبح آن روز، به ذهنم هم خطور نمی‌کرد که بعد از ظهر من کشور را ترک می‌کنم. به ما اطلاع دادند که گروه حقانی تعهد داده که وارد کابل نشود. ولی دو ساعت بعد، این‌طور نبود. از من خواسته شد که به همکارانم از جمله مشاور شورای امنیت ملی اجازه بدهم تا کشور را ترک کنند. همچنین از همسرم خواستم تا کشور را ترک کند، او مردد بود که این کار را بکند. آنها یک و نیم ساعت قبل از خروج من، محل را ترک کردند.»

غنی می‌گوید که او می‌خواست کابل را به مقصد خوست ترک کند، اما به او گفتند که خوست سقوط کرده است. او افزود: «دکتر محب (حمدالله محب)، مشاور شورای امنیت ملی و بعد رییس «پی‌پی‌اس» وارد شدند و گفتند که «پی‌پی‌اس» از هم پاشیده و اگر من بر ماندن اصرار کنم، همه آن‌ها کشته می‌شوند. آن‌ها توانایی حفاظت از من را ندارند. دکتر محب واقعا ترسیده بود. برای من بیش از دو دقیقه فرصت نداد. برنامه و دستور من این بود که آماده شویم و به طرف خوست حرکت کنیم. او به من گفت که خوست سقوط کرده و جلال آباد هم سقوط کرده است. من نمی‌دانستم که کجا می‌رویم. تنها وقتی سوار هلی‌کوپتر شدیم، مشخص شد که ما کشور را ترک می‌کنیم، این واقعا اتفاق ناگهانی بود.»

غنی می‌گوید که ماندنش در افغانستان بی‌فایده بود و برای جلوگیری از جنگ، کابل را ترک کرد. او گفت: «دلیل اصلی من برای خروج، جلوگیری از ویرانی کابل بود. دو گروه متفاوت از طالبان از دو جهت مختلف در حال وارد شدن به کابل بودند. احتمال یک درگیری شدید بین آن‌ها بسیار بالا بود و شهری با جمعیت ۵ میلیون نفر در معرض نابودی قرار داشت.»

اشرف غنی می‌گوید که توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان در دوحه یک توافقنامه صلح نه، بل توافقنامه خروج بود. او می‌گوید که مقام‌های امریکایی به او گفته بودند که توافقنامه دوحه مشروط به عملی سازی تعهدات است. او افزود: «در کابل آقای اسپر، وزیر دفاع گفت این یک تفاهم مشروط است و بازهم گفت دوباره تاکید می‌کنم این یک تفاهم مشروط است و اگر طالبان به تعهدات‌ خود عمل نکند، این تفاهم‌نامه از سوی امریکا لغو می‌شود.»

اشرف غنی همچنان با رد ادعای انتقال میلیون‌ها دالر به بیرون از کشور می‌گوید که برای تحقیقات در این زمینه آماده است.

غنی در بخشی از مصاحبه می‌گوید که مقصر دانستن او از سوی مردم قابل درک است و آنان حق دارند او را مقصر بدانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره