Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امینیان: حکومت فراگیر در افغانستان را به رسمیت خواهیم شناخت

بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل در یک گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفته است که حکومت تازه در افغانستان فراگیر نیست و تهران نمی‌تواند به این شکل، این حکومت را به رسمیت بشناسد.

آفای امینیان تاکید ورزیده است که اگر کابل در ساختار حکومت تغییراتی را به وجود بیاورد، تهران می‌تواند دیگران را نیز تشویق کند تا آنرا به رسمیت بشناسد، اما امارت اسلامی سفارش‌های بیرونی در پیوند به تشکیل حکومت را مداخله در امور داخلی افغانستان می‌داند.

بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل گفت: «اگر یک گروهی بیاید و این گروه تک قومیتی باشند و همه اقوام را در حکومت شراکت نکنند، این را هم ما قبول نداریم، از همین خاطر ما از سر خیرخواهی به حاکمان طالبان می‌گوییم که شما یک حکومت فراگیر تشکیل بدهید.»

در این گفت‌وگو، سفیر ایران در کابل افزوده است که اگر حکومت تازه در افغانستان از سوی ایران به رسمیت شناخته شود، روسیه، چین، کشور های آسیای مرکزی و برخی از کشور های عربی نیز این حکومت را به رسمیت خواهند شناخت.

بهادر امینیان هشدار داده است که ادامه چالش‌های اقتصادی کنونی در افغانستان سبب گسترش فعالیت‌های هراس افگنی، به ویژه فعالیت گروه داعش خواهد شد.
وی در این باره گفت: «اگر مشکل اقتصادی بماند، نتیجه‌اش مهاجرت مردم است. اگر مشکل اقتصادی بماند، نتیجه‌اش گسترش گروه‌های افراطی و داعش است که نه فقط برای مردم افغانستان بلکه به منطقه تهدید است.»

اما امارت اسلامی گفته‌های سفیر ایران در باره ایجاد حکومت همه‌شمول را مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان می‌کند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «آیا دولت و یا کابینه ایران به تعریفی که دیگران از فراگیر دارند، یک دولت و یا کابینه فراگیر است؟ هر کشور به اساس منافع ملی خود از دولت فراگیر تعریف می‌کند.»

سید جواد حسینی، رهبر حزب عدالت و توسعه افغانستان گفت: «این دولت فراگیر باید به اساس اصول و خواست‌های ملت افغانستان استوار باشد، نه به اساس دخالت‌های کشور های خارجی.»

آقای امینیان گزارش‌ها مبنی بر خشونت و بد رفتاری با مهاجران افغان در ایران را رد کرده و می‌گوید که هم اکنون چهار ملیون شهروند افغانستان در ایران سکونت دارند که زمینه رایگان تحصیل نیز برای اطفال شان فراهم شده است.

در پیوند به حضور نیروهای امریکایی در منطقه، سفیر ایران هم‌چنان گفته است که ایران با خروج نیروهای امریکایی از منطقه بخشی از انتقام حمله بر قاسم سلیمانی را از واشنگتن گرفته است.

امینیان: حکومت فراگیر در افغانستان را به رسمیت خواهیم شناخت

اما امارت اسلامی گفته‌های سفیر ایران در باره ایجاد حکومت همه‌شمول را مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان می‌کند.

تصویر بندانگشتی

بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل در یک گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفته است که حکومت تازه در افغانستان فراگیر نیست و تهران نمی‌تواند به این شکل، این حکومت را به رسمیت بشناسد.

آفای امینیان تاکید ورزیده است که اگر کابل در ساختار حکومت تغییراتی را به وجود بیاورد، تهران می‌تواند دیگران را نیز تشویق کند تا آنرا به رسمیت بشناسد، اما امارت اسلامی سفارش‌های بیرونی در پیوند به تشکیل حکومت را مداخله در امور داخلی افغانستان می‌داند.

بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل گفت: «اگر یک گروهی بیاید و این گروه تک قومیتی باشند و همه اقوام را در حکومت شراکت نکنند، این را هم ما قبول نداریم، از همین خاطر ما از سر خیرخواهی به حاکمان طالبان می‌گوییم که شما یک حکومت فراگیر تشکیل بدهید.»

در این گفت‌وگو، سفیر ایران در کابل افزوده است که اگر حکومت تازه در افغانستان از سوی ایران به رسمیت شناخته شود، روسیه، چین، کشور های آسیای مرکزی و برخی از کشور های عربی نیز این حکومت را به رسمیت خواهند شناخت.

بهادر امینیان هشدار داده است که ادامه چالش‌های اقتصادی کنونی در افغانستان سبب گسترش فعالیت‌های هراس افگنی، به ویژه فعالیت گروه داعش خواهد شد.
وی در این باره گفت: «اگر مشکل اقتصادی بماند، نتیجه‌اش مهاجرت مردم است. اگر مشکل اقتصادی بماند، نتیجه‌اش گسترش گروه‌های افراطی و داعش است که نه فقط برای مردم افغانستان بلکه به منطقه تهدید است.»

اما امارت اسلامی گفته‌های سفیر ایران در باره ایجاد حکومت همه‌شمول را مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان می‌کند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «آیا دولت و یا کابینه ایران به تعریفی که دیگران از فراگیر دارند، یک دولت و یا کابینه فراگیر است؟ هر کشور به اساس منافع ملی خود از دولت فراگیر تعریف می‌کند.»

سید جواد حسینی، رهبر حزب عدالت و توسعه افغانستان گفت: «این دولت فراگیر باید به اساس اصول و خواست‌های ملت افغانستان استوار باشد، نه به اساس دخالت‌های کشور های خارجی.»

آقای امینیان گزارش‌ها مبنی بر خشونت و بد رفتاری با مهاجران افغان در ایران را رد کرده و می‌گوید که هم اکنون چهار ملیون شهروند افغانستان در ایران سکونت دارند که زمینه رایگان تحصیل نیز برای اطفال شان فراهم شده است.

در پیوند به حضور نیروهای امریکایی در منطقه، سفیر ایران هم‌چنان گفته است که ایران با خروج نیروهای امریکایی از منطقه بخشی از انتقام حمله بر قاسم سلیمانی را از واشنگتن گرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره