Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تخریب بخشی از پایه های سیم خاردار در امتداد دیورند

در ویدیو های که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، دیده می‌شود که شماری از نیروهای امارت اسلامی در حال تخریب پایه‌های سیم خاردار در امتداد خط دیورند در ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز استند.

در این ویدیوها، نیروهای امارت اسلامی به نیروهای مرزی پاکستان هشدار می‌دهند که اگر از نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند دست نبردارند، با پیامدهای بد روبرو خواهند شد.

به نظر می‌رسد که نصب سیم خاردار در امتداد این خط دیورند، در تنش‌ میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی افزوده است.

یک عضو امارت اسلامی که چهره‌اش در این ویدیو دیده نمی‌شود، گفت: «محاهدین پشت آنان رفتند و ملیشه های ترسوی پاکستانی گریختند. مجاهدین تمام وسایل و اسباب شان را انتقال و آوردند.»

پیش از این نیز در ننگرهار و کنر که از ولایت‌های مرزی با پاکستان استند، درگیری‌های مشابه رخ داده بود.

عزیز معارج، دیپلومات پیشین، گفت: «اگر طالبان به حیث یک دولت می‌خواهند این موضوع را حل کنند، باید یک اعلامیه بدهند و موقف خود را بیان کنند که آیا خاک خود را تا منطقه اتک می‌خواهد یانی.»

امارت اسلامی به گونه رسمی این ویدیو ها را رد یا تایید نکرده است، اما بر حل این گونه تنش‌ها از طریق گفت‌وگو تأکید می‌ورزد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «ما کوشش می‌کنیم همه مسایل از راه گفت‌وگو حل شود و فرصت برای درگیری و نزاع مساعد نشود.»

نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند یکی از جنجال‌ها میان حکومت پیشین افغانستان با پاکستان نیز بود، اما با وجود مخالفت کابل، اسلام آباد به حصارکشی در امتداد این خط ادامه داد.

تخریب بخشی از پایه های سیم خاردار در امتداد دیورند

نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند یکی از جنجال‌ها میان حکومت پیشین افغانستان با پاکستان نیز بود، اما با وجود مخالفت کابل، اسلام آباد به حصارکشی در امتداد این خط ادامه داد.

تصویر بندانگشتی

در ویدیو های که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، دیده می‌شود که شماری از نیروهای امارت اسلامی در حال تخریب پایه‌های سیم خاردار در امتداد خط دیورند در ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز استند.

در این ویدیوها، نیروهای امارت اسلامی به نیروهای مرزی پاکستان هشدار می‌دهند که اگر از نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند دست نبردارند، با پیامدهای بد روبرو خواهند شد.

به نظر می‌رسد که نصب سیم خاردار در امتداد این خط دیورند، در تنش‌ میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی افزوده است.

یک عضو امارت اسلامی که چهره‌اش در این ویدیو دیده نمی‌شود، گفت: «محاهدین پشت آنان رفتند و ملیشه های ترسوی پاکستانی گریختند. مجاهدین تمام وسایل و اسباب شان را انتقال و آوردند.»

پیش از این نیز در ننگرهار و کنر که از ولایت‌های مرزی با پاکستان استند، درگیری‌های مشابه رخ داده بود.

عزیز معارج، دیپلومات پیشین، گفت: «اگر طالبان به حیث یک دولت می‌خواهند این موضوع را حل کنند، باید یک اعلامیه بدهند و موقف خود را بیان کنند که آیا خاک خود را تا منطقه اتک می‌خواهد یانی.»

امارت اسلامی به گونه رسمی این ویدیو ها را رد یا تایید نکرده است، اما بر حل این گونه تنش‌ها از طریق گفت‌وگو تأکید می‌ورزد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «ما کوشش می‌کنیم همه مسایل از راه گفت‌وگو حل شود و فرصت برای درگیری و نزاع مساعد نشود.»

نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند یکی از جنجال‌ها میان حکومت پیشین افغانستان با پاکستان نیز بود، اما با وجود مخالفت کابل، اسلام آباد به حصارکشی در امتداد این خط ادامه داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره