Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی سیگر از محدود شدن فعالیت‌ و گشت‌ و گذار زنان در افغانستان

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان  یا سیگر، با استناد به گزارش دیده‌بان حقوق بشر گفته است که امارت اسلامی فعالیت ورزشی زنان و دختران و دسترسی آن‌ها را به خدمات طبی محدود کرده است.

هفته گذشته وزارت امر به معروف و نهی از منکر در نامه‌یی توصیه کرده است که زنان بی همراه (محرم) به مراکز ورزشی و صحی نروند.

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، به وضع محدودیت‌ها بر فعالیت‌های ورزشی زنان واکنش نشان داده است.

سیگر می‌گوید که بر بنیاد گزارش دیده‌بان حقوق بشر، گزارش‌های نگران کننده وجود دارند بر فعالیت زنان تاثیر منفی می‌گذارند؛ از جمله: «ممنوعیت بر ورزش زنان از سوی طالبان و محدودیت دسترسی زنان به خدمات بهداشتی بر اساس قوانین طالبان از بهر همراهی شدن زنان از سوی یک فرد محرم، به تازه‌گی وضع شده است.»

در همین حال، شماری از زنان ورزش‌کار کشور نیز می‌گویند که محدودیت‌های تازه برای آنان چالش آفرین استند.

رمزیه سیدی، عضو تیم ملی کورش یا کشتی رستمی و تیم ملی تکواندو است. او از ده سال بدین‌سو در بخش ورزش فعالیت می‌کند. رمزیه به اضافه اشتراک در المپیک آسیایی، در برخی از مسابقات دیگر در داخل و خارج از کشور نیز اشتراک کرده و دست آوردهایی نیز داشته است. اما از پنج ماه به این‌سو، فعالیتهای ورزشی او متوقف شده است.

او می‌گوید: «خواست بسیار کوچک ما جوانان از دولت داریم. صدای من را بشنوید. شما کسانی هستید که آینده ما در دست شما فعلا است، اما ما نمی‌توانیم صدای خود را بسیار بلند کنیم.»

خال بی‌بی، یکی از بیجا شده‌گان داخلی، نزدیک به سه سال پیش همسرش را در درگیری‌ها در کندز از دست داد. او که در جریان خشونت‌ها خودش نیز زخم برداشته، با دو کودک‌اش تنها زندگی می‌کند. خال بی‌بی می‌گوید از این‌که نمی‌تواند برای درمان‌اش به تنهایی سفر کند، نگران است. او می‌گوید: «شوهرم در کندز شهید شده است، در جنگ‌ها. در سرش چره خورده بود، و خودم هم این پایم چره خورده و افگار است. سرم هم دو سه جایش افگار است. به همین علت شوهرم و یک پسرم  که دو ساله بود، چره خوردند و شهید شدند. دو نیم سال می‌شود که سر پناه ندارم.»

مولوی محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این باره چنین می‌گوید: «این یک محدودیت نیست، بل برای زنان مصونیت، حفاظت، و عزت به نظر می‌رسد.»

در پی وضع محدودیت‌ها بر زنان، چند روز پیش دیده‌بان حقوق بشر سال ۲۰۲۱  را بدترین سال برای زنان در افغانستان دانست و وزارت خارجه امریکا نیز رینا امیری را همچون فرستاده ویژه امریکا برای دفاع از حقوق زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان گماشت. اما امارت اسلامی بارها تاکید کرده است که حقوق تمام مردم به شمول زنان در روشنی شریعت اسلامی محفوظ اند.  

نگرانی سیگر از محدود شدن فعالیت‌ و گشت‌ و گذار زنان در افغانستان

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، به وضع محدودیت‌ها بر فعالیت‌های ورزشی زنان واکنش نشان داده است.

تصویر بندانگشتی

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان  یا سیگر، با استناد به گزارش دیده‌بان حقوق بشر گفته است که امارت اسلامی فعالیت ورزشی زنان و دختران و دسترسی آن‌ها را به خدمات طبی محدود کرده است.

هفته گذشته وزارت امر به معروف و نهی از منکر در نامه‌یی توصیه کرده است که زنان بی همراه (محرم) به مراکز ورزشی و صحی نروند.

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، به وضع محدودیت‌ها بر فعالیت‌های ورزشی زنان واکنش نشان داده است.

سیگر می‌گوید که بر بنیاد گزارش دیده‌بان حقوق بشر، گزارش‌های نگران کننده وجود دارند بر فعالیت زنان تاثیر منفی می‌گذارند؛ از جمله: «ممنوعیت بر ورزش زنان از سوی طالبان و محدودیت دسترسی زنان به خدمات بهداشتی بر اساس قوانین طالبان از بهر همراهی شدن زنان از سوی یک فرد محرم، به تازه‌گی وضع شده است.»

در همین حال، شماری از زنان ورزش‌کار کشور نیز می‌گویند که محدودیت‌های تازه برای آنان چالش آفرین استند.

رمزیه سیدی، عضو تیم ملی کورش یا کشتی رستمی و تیم ملی تکواندو است. او از ده سال بدین‌سو در بخش ورزش فعالیت می‌کند. رمزیه به اضافه اشتراک در المپیک آسیایی، در برخی از مسابقات دیگر در داخل و خارج از کشور نیز اشتراک کرده و دست آوردهایی نیز داشته است. اما از پنج ماه به این‌سو، فعالیتهای ورزشی او متوقف شده است.

او می‌گوید: «خواست بسیار کوچک ما جوانان از دولت داریم. صدای من را بشنوید. شما کسانی هستید که آینده ما در دست شما فعلا است، اما ما نمی‌توانیم صدای خود را بسیار بلند کنیم.»

خال بی‌بی، یکی از بیجا شده‌گان داخلی، نزدیک به سه سال پیش همسرش را در درگیری‌ها در کندز از دست داد. او که در جریان خشونت‌ها خودش نیز زخم برداشته، با دو کودک‌اش تنها زندگی می‌کند. خال بی‌بی می‌گوید از این‌که نمی‌تواند برای درمان‌اش به تنهایی سفر کند، نگران است. او می‌گوید: «شوهرم در کندز شهید شده است، در جنگ‌ها. در سرش چره خورده بود، و خودم هم این پایم چره خورده و افگار است. سرم هم دو سه جایش افگار است. به همین علت شوهرم و یک پسرم  که دو ساله بود، چره خوردند و شهید شدند. دو نیم سال می‌شود که سر پناه ندارم.»

مولوی محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این باره چنین می‌گوید: «این یک محدودیت نیست، بل برای زنان مصونیت، حفاظت، و عزت به نظر می‌رسد.»

در پی وضع محدودیت‌ها بر زنان، چند روز پیش دیده‌بان حقوق بشر سال ۲۰۲۱  را بدترین سال برای زنان در افغانستان دانست و وزارت خارجه امریکا نیز رینا امیری را همچون فرستاده ویژه امریکا برای دفاع از حقوق زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان گماشت. اما امارت اسلامی بارها تاکید کرده است که حقوق تمام مردم به شمول زنان در روشنی شریعت اسلامی محفوظ اند.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره