Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فرمانده نیروهای مرزی: به پاکستان اجازه حصارکشی نمی‌دهیم

فرمانده نیروهای مرزی در شرق کشور در واکنش به گفته های اخیر وزیر امور خارجه پاکستان در باره ادامه حصار کشی اسلام آباد در امتداد خط دیورند تاکید می ورزد که اجازه این کار را نخواهد داد.

مولوی ثناالله سنگین در گفتگو با طلوع نیوز می‌گوید که قرار است تا بیشتر از سی پایگاه امنیتی برای امنیت کشور و جلوگیری از ساخت و ساز نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند ایجاد شوند. وی هشدار می‌هد که هرگونه حمله نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند، بی پاسخ نخواهد ماند.

در همین حال برخی از نوارهای تصویری پخش شده در رسانه های اجتماعی نشان می دهند که حصارکشی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند همچنان ادامه دارد.

هرچند از ایجاد سیم خاردار در برخی از روستاهای کنر وننگرهار جلوگیری شده است، اما وزیر امور خارجه پاکستان یک بار دیگر بر ادامه این حصار کشی تاکید می ورزد.

اما فرمانده نیروهای مرزی حوزه شرق در واکنش به گفته های وزیر خارجه پاکستان، اطمینان می دهد که از حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند جلوگیری می کند. 

مولوی ثناوالله سنگین، فرمانده نیروهای مرزی در شرق گفت: «به هیچ صورت اجازه نمی‌دهیم که این سیم خاردار را بگذرانند ( حصارکشی کنند)، هر چه کردند پیش از این کردند اما دیگر ما اجازه نمی‌دهیم که یک اینچ هم پیشروی کنند.»

این فرمانده امارت اسلامی می افزاید که نظامیان پاکستانی سال ها است که خانه های غیرنظامیان را در این سوی خط دیورند در کنر آماج حمله های موشکی قرار می دهند.

مولوی ثناو الله سنگین، فرمانده نیروهای مرزی در شرق گفت: «چند روز قبل دیدید که چندتا توپ فیر کردند، اما ما در مقابل، سی و دو توپ دی سی فیر کردیم. جواب کلشینکوف را با توپ می دهیم.»

در همین حال باشنده گان کنر می گویند که ایجاد سیم خاردار باشنده گان محل را به دو بخش تقسیم کرده است.

مطیع الله مومند، باشنده کنر گفت: «سیم های خارداری که از سوی پاکستان ایجاد شده اند، برادران و خویشاوندان ما را جدا کرده اند، ما از بزرگان امارت اسلامی می‌خواهیم که در موافقت با پاکستان سیم خاردار را بردارند.»

پاکستان نزدیک به پنج سال پیش اعلام کرد که بسیاری ازبخش های خط دوهزار و پنجصد کیلومتری دیورند را سیم خاردار می گیرد. اما این کار بارها با مخالفت کابل در حکومت پیشین روبرو شده بود و چند باری هم به درگیری های مرگبار میان نیروهای امنیتی افغانستان و پاکستان منجر شد.

فرمانده نیروهای مرزی: به پاکستان اجازه حصارکشی نمی‌دهیم

در همین حال باشنده گان کنر می گویند که ایجاد سیم خاردار باشنده گان محل را به دو بخش تقسیم کرده است.

تصویر بندانگشتی

فرمانده نیروهای مرزی در شرق کشور در واکنش به گفته های اخیر وزیر امور خارجه پاکستان در باره ادامه حصار کشی اسلام آباد در امتداد خط دیورند تاکید می ورزد که اجازه این کار را نخواهد داد.

مولوی ثناالله سنگین در گفتگو با طلوع نیوز می‌گوید که قرار است تا بیشتر از سی پایگاه امنیتی برای امنیت کشور و جلوگیری از ساخت و ساز نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند ایجاد شوند. وی هشدار می‌هد که هرگونه حمله نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند، بی پاسخ نخواهد ماند.

در همین حال برخی از نوارهای تصویری پخش شده در رسانه های اجتماعی نشان می دهند که حصارکشی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند همچنان ادامه دارد.

هرچند از ایجاد سیم خاردار در برخی از روستاهای کنر وننگرهار جلوگیری شده است، اما وزیر امور خارجه پاکستان یک بار دیگر بر ادامه این حصار کشی تاکید می ورزد.

اما فرمانده نیروهای مرزی حوزه شرق در واکنش به گفته های وزیر خارجه پاکستان، اطمینان می دهد که از حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند جلوگیری می کند. 

مولوی ثناوالله سنگین، فرمانده نیروهای مرزی در شرق گفت: «به هیچ صورت اجازه نمی‌دهیم که این سیم خاردار را بگذرانند ( حصارکشی کنند)، هر چه کردند پیش از این کردند اما دیگر ما اجازه نمی‌دهیم که یک اینچ هم پیشروی کنند.»

این فرمانده امارت اسلامی می افزاید که نظامیان پاکستانی سال ها است که خانه های غیرنظامیان را در این سوی خط دیورند در کنر آماج حمله های موشکی قرار می دهند.

مولوی ثناو الله سنگین، فرمانده نیروهای مرزی در شرق گفت: «چند روز قبل دیدید که چندتا توپ فیر کردند، اما ما در مقابل، سی و دو توپ دی سی فیر کردیم. جواب کلشینکوف را با توپ می دهیم.»

در همین حال باشنده گان کنر می گویند که ایجاد سیم خاردار باشنده گان محل را به دو بخش تقسیم کرده است.

مطیع الله مومند، باشنده کنر گفت: «سیم های خارداری که از سوی پاکستان ایجاد شده اند، برادران و خویشاوندان ما را جدا کرده اند، ما از بزرگان امارت اسلامی می‌خواهیم که در موافقت با پاکستان سیم خاردار را بردارند.»

پاکستان نزدیک به پنج سال پیش اعلام کرد که بسیاری ازبخش های خط دوهزار و پنجصد کیلومتری دیورند را سیم خاردار می گیرد. اما این کار بارها با مخالفت کابل در حکومت پیشین روبرو شده بود و چند باری هم به درگیری های مرگبار میان نیروهای امنیتی افغانستان و پاکستان منجر شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره