Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

زیارت عاشقان و عارفان؛ بنایی با معماری سنتی در کابل

زیارت عاشقان

زیارت عاشقان و عارفان  در دامنه‌های کوه شیر دروازه در نزدیکی شوربازار کابل قرار دارد و یکی از قدیمی‌ترین مکان‌های کابل می‌باشد.

شهر کابل در مقایسه با سال‌های گذشته اکنون دارای خانه‌های نسبتاً مدرن و ساختمان‌های بلند است، اما زیبایی کابل قدیم هنوز در اطراف این زیارت‌گاه زنده است و خانه‌های گلی در کنار آن پا برجا استند.

گفته می‌شود که عاشقان «خواجه عبدالسلام» و عارفان «خواجه عبدالصمد» پسران شاعر معروف زبان پارسی، خواجه عبدالله انصاری هستند. به گفته تاریخ نویسان، این دو خواجه در قرن ۱۲ همراه با مسلمانان عرب  وارد کابل شدند.

در ورودی اصلی این زیارت‌گاه، مقبره عاشقان «خواجه عبدالسلام» در سمت راست و گذشته از دهلیز دراز، در اتاق ویژه‌یی قرار دارد.

زیارت‌گاه عاشقان و عارفان یک بنای معماری سنتی است که در زمان بهرام شاه، از سلاطین دوره غزنویان،  ساخته شده است و برای زیبایی آن بیشتر از چوب  کار گرفته شده است.

در روزهای پنجشنبه و جمعه نه تنها ساکنان کابل از این زیارت‌گاه دیدن می کنند، بل بسیاری زایرین از ولایات دور افتاده افغانستان نیز می آیند و برای بدست آوردن آرزوهای شان دست دعا بلند می‌کنند.

استفاده از قندیل در سقف مقبره عاشقان و استفاده از رنگ‌های مختلف مینیاتور زیبایی این زیارت را چندین برابر کرده است.

بین  قبرهای عاشقان و عارفان مسجدی ویژه نمازگزاران به نام «عاشقان و عارفان» قرار دارد.

محمد عتیق، نگهبان ۶۵ ساله این زیارت‌گاه می‌گوید که این زیارت‌گاه پس از دوره زردشتی‌ها و ظهور اسلام در افغانستان ساخته شده است.

جلوی دروازه ورودی زیارت و نزدیک مسجد مقبرۀ عارفان قرار دارد که دورادور آن با چوب‌های زینتی پوشیده شده است.

در زمان جنگ‌های داخلی در کابل، این شهر تقریباً به ویرانه تبدیل شد، اما «زیارت‌گاه عاشقان و عارفان» همچنان باقی است، زیرا شهروندان کابل آن را یکی از مقدس ترین اماکن در این شهر می‌دانند.

در زیارت عاشقان «خواجه عبدالسلام» و عارفان «خواجه عبدالصمد» این دو سرباز اسلام، اصول این است که اول باید زیارت عاشقان شود بعد زیارت عارفان .

علاوه بر وضوخانه در صحن زیارت، درختان توت نیز وجود دارد که بر زیبایی این زیارت می‌افزاید.

زیارت عاشقان و عارفان؛ بنایی با معماری سنتی در کابل

زیارت عاشقان و عارفان در دامنه‌های کوه شیر دروازه در نزدیکی شوربازار کابل قرار دارد و یکی از قدیمی‌ترین مکان‌های کابل می‌باشد.

Thumbnail

زیارت عاشقان

زیارت عاشقان و عارفان  در دامنه‌های کوه شیر دروازه در نزدیکی شوربازار کابل قرار دارد و یکی از قدیمی‌ترین مکان‌های کابل می‌باشد.

شهر کابل در مقایسه با سال‌های گذشته اکنون دارای خانه‌های نسبتاً مدرن و ساختمان‌های بلند است، اما زیبایی کابل قدیم هنوز در اطراف این زیارت‌گاه زنده است و خانه‌های گلی در کنار آن پا برجا استند.

گفته می‌شود که عاشقان «خواجه عبدالسلام» و عارفان «خواجه عبدالصمد» پسران شاعر معروف زبان پارسی، خواجه عبدالله انصاری هستند. به گفته تاریخ نویسان، این دو خواجه در قرن ۱۲ همراه با مسلمانان عرب  وارد کابل شدند.

در ورودی اصلی این زیارت‌گاه، مقبره عاشقان «خواجه عبدالسلام» در سمت راست و گذشته از دهلیز دراز، در اتاق ویژه‌یی قرار دارد.

زیارت‌گاه عاشقان و عارفان یک بنای معماری سنتی است که در زمان بهرام شاه، از سلاطین دوره غزنویان،  ساخته شده است و برای زیبایی آن بیشتر از چوب  کار گرفته شده است.

در روزهای پنجشنبه و جمعه نه تنها ساکنان کابل از این زیارت‌گاه دیدن می کنند، بل بسیاری زایرین از ولایات دور افتاده افغانستان نیز می آیند و برای بدست آوردن آرزوهای شان دست دعا بلند می‌کنند.

استفاده از قندیل در سقف مقبره عاشقان و استفاده از رنگ‌های مختلف مینیاتور زیبایی این زیارت را چندین برابر کرده است.

بین  قبرهای عاشقان و عارفان مسجدی ویژه نمازگزاران به نام «عاشقان و عارفان» قرار دارد.

محمد عتیق، نگهبان ۶۵ ساله این زیارت‌گاه می‌گوید که این زیارت‌گاه پس از دوره زردشتی‌ها و ظهور اسلام در افغانستان ساخته شده است.

جلوی دروازه ورودی زیارت و نزدیک مسجد مقبرۀ عارفان قرار دارد که دورادور آن با چوب‌های زینتی پوشیده شده است.

در زمان جنگ‌های داخلی در کابل، این شهر تقریباً به ویرانه تبدیل شد، اما «زیارت‌گاه عاشقان و عارفان» همچنان باقی است، زیرا شهروندان کابل آن را یکی از مقدس ترین اماکن در این شهر می‌دانند.

در زیارت عاشقان «خواجه عبدالسلام» و عارفان «خواجه عبدالصمد» این دو سرباز اسلام، اصول این است که اول باید زیارت عاشقان شود بعد زیارت عارفان .

علاوه بر وضوخانه در صحن زیارت، درختان توت نیز وجود دارد که بر زیبایی این زیارت می‌افزاید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره