تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی از اوضاع بدی اقتصادی رسانه ها در شرق افغانستان

کمیته مصوونیت خبرنگاران در شرق، از آنچه که چالش های اقتصادی در برابر رسانه می داند نگران است. 

به گفته مسوولان این کمیته، در ماه های پسین رسانه های محلی در شرق کشور با چالش های فراوان اقتصادی روبرو شده اند. 

در همین حال شماری از خبرنگاران می گویند که آنان به علت بسته شدن رسانه ها کارهای شان را از دست داده اند.

ښکلا سادات، باشنده ولایت ننگرهار که چندین سال تجربه کار را در بخش خبرنگاری دارد و در یکی از رسانه های خصوصی محلی در ولایت ننگرهار خبرنگاری کرده است میگوید که پس از تحولات اخیر، رسانه که او در آن کار می کرد، به علت چالش های اقتصادی بسته شد و تمامی کارمندان آن به شمول خودش بیکار شدند. 

کلپ ښکلا سادات، خبرنگار، گفت:« در ننگرهار در رادیو جوانان گزارشگر محلی بودم، من تقریبا دو سال در رسانه ها کار کرده ام، در باره زنان بحث های عمومی انتخاب می شد و در باره آن بحث می کردیم.»

این بانو می گویدکه در یک بنیاد خیریه نیز کار می کرد، اما اکنون این کار را هم از دست داده است.

ښکلا سادات، خبرنگار، می گوید:«ما به داکتران زن ضرورت داریم، ما به وکیلان مدافع زن ضرورت داریم، ما در هر بخش ضرورت داریم، وقتی نیاز است پس برای ما اجازه داده شود، ما در همین چادری به وظیفه می رویم و تحصیل می کنیم.»

تنها بانو سادات نه بل ده ها خبرنگار در افغانستان، در ماه های پسین  بیکار شده اند.

صالح محمد صالح، خبرنگار، گفت:«اگر امارت اسلامی، جامعه بین الملل و یا پشتیبانان رسانه ها در بخش مالی با رسانه ها کمک نکنند نگرانی این وجود دارد که رسانه های موجود نیز فعالیت های خود را توقف دهند.»

جاوید رازمند، خبرنگار، می گوید:«در تحولات اخیر شماری زیادی از رسانه ها در کشور بسته شدند و از همین رو بسیاری از خبرنگاران خانه نشین شدند و اکنون بی روزگار استند و با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو اند.»

از سوی هم کمیته مصوونیت خبرنگاران در شرق از افزایش محدودیت ها در برابر رسانه های محلی خبر میدهد.

یوسف ظریفی، مسوول کمیته مصونیت خبرنگاران در شرق، گفت:« از زمان که نظام جمهوریت سقوط کرده است، شش رادیو در ولایت های شرقی ننگرهار، لغمان و نورستان بسته شده اند که از این میان رادیو از اثر مشکلات اقتصادی و یک رادیو از نبود کارمندان زن بسته شدند.»

در همین حال مولوی امان الله عادل، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، گفت:« در جامعه اسلامی افغانی ما همان گونه که مردان حق دارند به همان شکل زن ها هم دارای حق می باشند. زنان یک بخش از جامعه ما استند. امارت اسلامی در جای که نیاز به حضور زنان است ممانعت نکرده است و برای شان اجازه داده است.»

این نگرانی ها در حالی ابراز میشوند که بر بنیاد تازه ترین آمار گزارشگران بی مرز آمده است که در ماه های پسین با بسته شدن بیش از دوصد سی رسانه نزدیک به شش هزار و پنج صد خبرنگار در افغانستان کار های شان را از دست داده اند و اکنون در بیکاری بسر میبرند.

نگرانی از اوضاع بدی اقتصادی رسانه ها در شرق افغانستان

از سوی هم کمیته مصوونیت خبرنگاران در شرق از افزایش محدودیت ها در برابر رسانه های محلی خبر میدهد.

تصویر بندانگشتی

کمیته مصوونیت خبرنگاران در شرق، از آنچه که چالش های اقتصادی در برابر رسانه می داند نگران است. 

به گفته مسوولان این کمیته، در ماه های پسین رسانه های محلی در شرق کشور با چالش های فراوان اقتصادی روبرو شده اند. 

در همین حال شماری از خبرنگاران می گویند که آنان به علت بسته شدن رسانه ها کارهای شان را از دست داده اند.

ښکلا سادات، باشنده ولایت ننگرهار که چندین سال تجربه کار را در بخش خبرنگاری دارد و در یکی از رسانه های خصوصی محلی در ولایت ننگرهار خبرنگاری کرده است میگوید که پس از تحولات اخیر، رسانه که او در آن کار می کرد، به علت چالش های اقتصادی بسته شد و تمامی کارمندان آن به شمول خودش بیکار شدند. 

کلپ ښکلا سادات، خبرنگار، گفت:« در ننگرهار در رادیو جوانان گزارشگر محلی بودم، من تقریبا دو سال در رسانه ها کار کرده ام، در باره زنان بحث های عمومی انتخاب می شد و در باره آن بحث می کردیم.»

این بانو می گویدکه در یک بنیاد خیریه نیز کار می کرد، اما اکنون این کار را هم از دست داده است.

ښکلا سادات، خبرنگار، می گوید:«ما به داکتران زن ضرورت داریم، ما به وکیلان مدافع زن ضرورت داریم، ما در هر بخش ضرورت داریم، وقتی نیاز است پس برای ما اجازه داده شود، ما در همین چادری به وظیفه می رویم و تحصیل می کنیم.»

تنها بانو سادات نه بل ده ها خبرنگار در افغانستان، در ماه های پسین  بیکار شده اند.

صالح محمد صالح، خبرنگار، گفت:«اگر امارت اسلامی، جامعه بین الملل و یا پشتیبانان رسانه ها در بخش مالی با رسانه ها کمک نکنند نگرانی این وجود دارد که رسانه های موجود نیز فعالیت های خود را توقف دهند.»

جاوید رازمند، خبرنگار، می گوید:«در تحولات اخیر شماری زیادی از رسانه ها در کشور بسته شدند و از همین رو بسیاری از خبرنگاران خانه نشین شدند و اکنون بی روزگار استند و با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو اند.»

از سوی هم کمیته مصوونیت خبرنگاران در شرق از افزایش محدودیت ها در برابر رسانه های محلی خبر میدهد.

یوسف ظریفی، مسوول کمیته مصونیت خبرنگاران در شرق، گفت:« از زمان که نظام جمهوریت سقوط کرده است، شش رادیو در ولایت های شرقی ننگرهار، لغمان و نورستان بسته شده اند که از این میان رادیو از اثر مشکلات اقتصادی و یک رادیو از نبود کارمندان زن بسته شدند.»

در همین حال مولوی امان الله عادل، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، گفت:« در جامعه اسلامی افغانی ما همان گونه که مردان حق دارند به همان شکل زن ها هم دارای حق می باشند. زنان یک بخش از جامعه ما استند. امارت اسلامی در جای که نیاز به حضور زنان است ممانعت نکرده است و برای شان اجازه داده است.»

این نگرانی ها در حالی ابراز میشوند که بر بنیاد تازه ترین آمار گزارشگران بی مرز آمده است که در ماه های پسین با بسته شدن بیش از دوصد سی رسانه نزدیک به شش هزار و پنج صد خبرنگار در افغانستان کار های شان را از دست داده اند و اکنون در بیکاری بسر میبرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره