Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فرمانده ا.ا: نیروهای تازه در امتداد خط دیورند جابجا می‌شوند

مولوی ثناالله سنگین، فرمانده لوای اول مرزی در شرق کشور می‌گوید که نیروهای تازه نفس به پاسگاه‌های امنیتی در امتداد خط دیورند فرستاده خواهند شد.

مولوی ثناالله سنگین امروز در مراسم فراغت نیروهای تازه مرزی می‌گوید که این نیروها برای دفاع از کشور، در سی و دو پاسگاه تازه ایجاد شده در نقاط صفری خط دیورند جابه‌جا خواهند شد.

مولوی ثناء الله گفت: «ما در سرحدات خود ۳۲ پوسته ایجاد کرده‌ایم که در این روزها سرک‌های که در نقطه صفری استند تکمیل می‌شود. ما آن‌ها را برای دفاع در برابر متجاوزین ایجاد کرده‌ایم. در مناطق بنشی، چیره گل، باتاش و باریکوت.»

این نیروهای مرزی که شمار آنان به یک صد و پنجاه تن می‌رسد پس از فراگیری آموزش‌های نظامی یک و نیم ماهه از مرکزآموزشی لوای اول مرزی در شرق کشور فارغ شده اند.

مولوی ثناء الله افزود: «نه مردم این طرف و نه از آن طرف به هیچکس اجازه نخواهد داد که در میان ما سیم خاردار تیر کند و مردم ما را از هم جدا کند. این را ما به هیچ وجه با آن‌ها قبول نمی‌کنیم. نه قبول کردیم، نه می‌کنیم و نه اجازه خواهیم داد.»

در همین حال فرمانده قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید می‌گوید که دفاع از کشوراولویت کاری‌اش است و هر کشور همسایه که بر سر مرز های رسمی و غیررسمی با افغانستان مشکل دارند، آن را از راه گفت‌وگو با امارت اسلامی حل سازد.

عبدالصبور ابو دوجانه، فرمانده قول اردوی خالد بن ولید گفت: «برای ما در قدم اول دین بسیار اهمیت دارد. در قدم دوم حفاظت از خاک که این بالای یک نظام اسلامی واجب است، فرض است که از اش حفاظت کند. آن کشورهای که ما با آن سرحد رسمی داریم، اگر کسی همراه شان دعوا کرده باشد، همراه ما مشکل خود را حل کنند. آن کشورهای که ما با آنان هیچ سرحد نداریم، آنان هم از طریق گفت‌وگوها مشکلات شان را با ما حل کنند که در این کار خیر شان است.»

با این حال نیروهایی که تازه فارغ شده‌اند می‌گویند هرچند دوره آموزشی کوتاه مدت را سپری کرده اند، اما توان کامل برای انجام وظایف شان دارند.

ادامه حصارکشی نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند سبب تنش‌های تازه با افغانستان در ماه‌های اخیر شده است.

انتظار می‌رود که یک هیآت بلند پایه پاکستان به رهبری مشاور امنیت ملی آن کشور برای گفت‌وگو دراین باره و مسایل دیگر به زودی از کابل دیدار نماید.

فرمانده ا.ا: نیروهای تازه در امتداد خط دیورند جابجا می‌شوند

مولوی ثناالله سنگین امروز در مراسم فراغت نیروهای تازه مرزی می‌گوید که این نیروها برای دفاع از کشور، در سی و دو پاسگاه تازه ایجاد شده در نقاط صفری خط دیورند جابه‌جا خواهند شد.

Thumbnail

مولوی ثناالله سنگین، فرمانده لوای اول مرزی در شرق کشور می‌گوید که نیروهای تازه نفس به پاسگاه‌های امنیتی در امتداد خط دیورند فرستاده خواهند شد.

مولوی ثناالله سنگین امروز در مراسم فراغت نیروهای تازه مرزی می‌گوید که این نیروها برای دفاع از کشور، در سی و دو پاسگاه تازه ایجاد شده در نقاط صفری خط دیورند جابه‌جا خواهند شد.

مولوی ثناء الله گفت: «ما در سرحدات خود ۳۲ پوسته ایجاد کرده‌ایم که در این روزها سرک‌های که در نقطه صفری استند تکمیل می‌شود. ما آن‌ها را برای دفاع در برابر متجاوزین ایجاد کرده‌ایم. در مناطق بنشی، چیره گل، باتاش و باریکوت.»

این نیروهای مرزی که شمار آنان به یک صد و پنجاه تن می‌رسد پس از فراگیری آموزش‌های نظامی یک و نیم ماهه از مرکزآموزشی لوای اول مرزی در شرق کشور فارغ شده اند.

مولوی ثناء الله افزود: «نه مردم این طرف و نه از آن طرف به هیچکس اجازه نخواهد داد که در میان ما سیم خاردار تیر کند و مردم ما را از هم جدا کند. این را ما به هیچ وجه با آن‌ها قبول نمی‌کنیم. نه قبول کردیم، نه می‌کنیم و نه اجازه خواهیم داد.»

در همین حال فرمانده قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید می‌گوید که دفاع از کشوراولویت کاری‌اش است و هر کشور همسایه که بر سر مرز های رسمی و غیررسمی با افغانستان مشکل دارند، آن را از راه گفت‌وگو با امارت اسلامی حل سازد.

عبدالصبور ابو دوجانه، فرمانده قول اردوی خالد بن ولید گفت: «برای ما در قدم اول دین بسیار اهمیت دارد. در قدم دوم حفاظت از خاک که این بالای یک نظام اسلامی واجب است، فرض است که از اش حفاظت کند. آن کشورهای که ما با آن سرحد رسمی داریم، اگر کسی همراه شان دعوا کرده باشد، همراه ما مشکل خود را حل کنند. آن کشورهای که ما با آنان هیچ سرحد نداریم، آنان هم از طریق گفت‌وگوها مشکلات شان را با ما حل کنند که در این کار خیر شان است.»

با این حال نیروهایی که تازه فارغ شده‌اند می‌گویند هرچند دوره آموزشی کوتاه مدت را سپری کرده اند، اما توان کامل برای انجام وظایف شان دارند.

ادامه حصارکشی نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند سبب تنش‌های تازه با افغانستان در ماه‌های اخیر شده است.

انتظار می‌رود که یک هیآت بلند پایه پاکستان به رهبری مشاور امنیت ملی آن کشور برای گفت‌وگو دراین باره و مسایل دیگر به زودی از کابل دیدار نماید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره