Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ا.ا ادعای تاجیکستان درباره حضور هراس‌افگنان در افغانستان را ردکرد

امارت اسلامی در واکنش به سخنان رییس جمهور تاجیکستان در باره حضور هراس افگنان در افغانستان می‌گوید که هیچ پناه‌گاه هراس افگنی در افغانستان وجود ندارد و اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان در برابر هیج کشور کار گرفته نخواهد شد.

پیش از این امام علی رحمان رییس جمهور تاجیکستان گفته است که نزدیک به شش هزار هراس افگن در بخش‌های شمال شرقی افغانستان فعالیت دارند. رییس جمهور تاجیکستان همچنان گفته است که از بهر جلوگیری از تهدیدهای امنیتی، یک کمربند امنیتی در مرزهایش با  افغانستان خواهد ساخت.

رحمان گفته است که: «به طور کلی، براساس استخبارات تاجیکستان، بیش از ۴۰ کمپ و مرکز آموزش تروریست‌ها در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان وجود دارد که بیش از ۶۰۰۰ شبه نظامی را جای داده است.»

اما معاون سخنگوی امارت اسلامی این گفته‌های رییس جمهور تاجیکستان را رد می‌کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «در هیچ جای کشور مرکزی وجود ندارد که در آن هراس افگنان آموزش دیده شوند و ما به همه کشورهای جهان اطمینان می‌دهیم که از افغانستان هیچ تهدید برای شان نیست.»

همزمان با روی کار آمدن امارت اسلامی ظاهرن جنجال‌های مرزی میان افغانستان با کشورهای همسایه نیز از سرگرفته شده است که به باور برخی از آگاهان روابط بین الملل، این تنش‌ها سبب فاصله سیاسی و اقتصادی خواهد شد.

سید حکیم کمال، آگاه روابط بین الملل گفت: «گرفتن سیم خاردار و امنیتی شدن مرزها با افغانستان سبب ایجاد فاصله  سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور خواهد شد. که این مشکلات زیاد را به بار می‌آورند.»

عزیز معارج، دیپلمات پیشین گفت: «با وارد شدن طالبان به افغانستان کشورهای جهان همه از حضور داعش و هراس افگنان از خاک افغانستان با کشورهای شان ابراز نگرانی می‌کنند.»

تاجیکستان و روسیه پیش از این نیز بارها از احتمال تهدیدها از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند، اما امارت اسلامی همواره اطمینان داده است که از خاک افغانستان در برابر هیج کشوری کار گرفته نخواهد شد.

ا.ا ادعای تاجیکستان درباره حضور هراس‌افگنان در افغانستان را ردکرد

رییس جمهور تاجیکستان گفته است که برای جلوگیری از تهدیدات، می‌خواهد یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان ایجاد کند.

Thumbnail

امارت اسلامی در واکنش به سخنان رییس جمهور تاجیکستان در باره حضور هراس افگنان در افغانستان می‌گوید که هیچ پناه‌گاه هراس افگنی در افغانستان وجود ندارد و اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان در برابر هیج کشور کار گرفته نخواهد شد.

پیش از این امام علی رحمان رییس جمهور تاجیکستان گفته است که نزدیک به شش هزار هراس افگن در بخش‌های شمال شرقی افغانستان فعالیت دارند. رییس جمهور تاجیکستان همچنان گفته است که از بهر جلوگیری از تهدیدهای امنیتی، یک کمربند امنیتی در مرزهایش با  افغانستان خواهد ساخت.

رحمان گفته است که: «به طور کلی، براساس استخبارات تاجیکستان، بیش از ۴۰ کمپ و مرکز آموزش تروریست‌ها در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان وجود دارد که بیش از ۶۰۰۰ شبه نظامی را جای داده است.»

اما معاون سخنگوی امارت اسلامی این گفته‌های رییس جمهور تاجیکستان را رد می‌کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «در هیچ جای کشور مرکزی وجود ندارد که در آن هراس افگنان آموزش دیده شوند و ما به همه کشورهای جهان اطمینان می‌دهیم که از افغانستان هیچ تهدید برای شان نیست.»

همزمان با روی کار آمدن امارت اسلامی ظاهرن جنجال‌های مرزی میان افغانستان با کشورهای همسایه نیز از سرگرفته شده است که به باور برخی از آگاهان روابط بین الملل، این تنش‌ها سبب فاصله سیاسی و اقتصادی خواهد شد.

سید حکیم کمال، آگاه روابط بین الملل گفت: «گرفتن سیم خاردار و امنیتی شدن مرزها با افغانستان سبب ایجاد فاصله  سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور خواهد شد. که این مشکلات زیاد را به بار می‌آورند.»

عزیز معارج، دیپلمات پیشین گفت: «با وارد شدن طالبان به افغانستان کشورهای جهان همه از حضور داعش و هراس افگنان از خاک افغانستان با کشورهای شان ابراز نگرانی می‌کنند.»

تاجیکستان و روسیه پیش از این نیز بارها از احتمال تهدیدها از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند، اما امارت اسلامی همواره اطمینان داده است که از خاک افغانستان در برابر هیج کشوری کار گرفته نخواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره