Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل: حقوق اساسی زنان و دختران افغان مورد «حمله» قرار گرفته

سازمان ملل متحد امروز با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و دختران در افغانستان می‌گوید که حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان مورد حمله قرار گرفته است.

دفر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در تویتی گفته است که اکنون زنان و دختران در افغانستان بیش از پیش نیاز به پشتیبانی دارند. سازمان ملل در تویتی نگاشته است: «حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان مورد حمله قرار گرفته است. آنان اکنون بیش از هر زمان دیگر نیاز به همبستگی و پشتیبانی ما دارند.»

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل همچنان گفته است که ۱۱.۸ میلیون تن از زنان و دختران در افغانستان نیازمند کمک‌های فوری بشردوستانه می‌باشند. سازمان ملل گفته است که این سازمان روند کمک‌رسانی‌اش را سرعت بخشیده و غذا، خدمات بهداشتی و آموزشی، فرصت‌های معیشتی و خدمات حفاظتی برای زنان و دختران فراهم می‌سازد.

این در حالی است که پس از سقوط حکومت پیشین، زنان با محدودیت‌های زیاد در بخش آموزش و کار روبرو شده‌اند.

از سویی هم، شب گذشته شماری از زنان در پیوند به آنچه که از دست رفتن آزادی‌های شان می‌گویند، در کابل شب نشینی کردند. این زنان محفلی را زیر نام «شمعی برای آزادی» بر پا کردند.

در همین حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی این اظهارات سازمان ملل در باره حقوق زنان را بی‌اساس می‌داند. مجاهد در تویتی گفته است که از زمان حاکمیت امارت اسلامی، تمام مردم به حقوق شان دست یافتند. به گفته او، گزارش سازمان ملل بر اساس معلومات نادرست تهیه شده است.

سازمان ملل: حقوق اساسی زنان و دختران افغان مورد «حمله» قرار گرفته

سازمان ملل گفته است که بیش از یازده میلیون زن و دختر در افغانستان نیاز به کمک‌های فوری بشردوستانه دارند.

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل متحد امروز با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و دختران در افغانستان می‌گوید که حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان مورد حمله قرار گرفته است.

دفر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در تویتی گفته است که اکنون زنان و دختران در افغانستان بیش از پیش نیاز به پشتیبانی دارند. سازمان ملل در تویتی نگاشته است: «حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان مورد حمله قرار گرفته است. آنان اکنون بیش از هر زمان دیگر نیاز به همبستگی و پشتیبانی ما دارند.»

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل همچنان گفته است که ۱۱.۸ میلیون تن از زنان و دختران در افغانستان نیازمند کمک‌های فوری بشردوستانه می‌باشند. سازمان ملل گفته است که این سازمان روند کمک‌رسانی‌اش را سرعت بخشیده و غذا، خدمات بهداشتی و آموزشی، فرصت‌های معیشتی و خدمات حفاظتی برای زنان و دختران فراهم می‌سازد.

این در حالی است که پس از سقوط حکومت پیشین، زنان با محدودیت‌های زیاد در بخش آموزش و کار روبرو شده‌اند.

از سویی هم، شب گذشته شماری از زنان در پیوند به آنچه که از دست رفتن آزادی‌های شان می‌گویند، در کابل شب نشینی کردند. این زنان محفلی را زیر نام «شمعی برای آزادی» بر پا کردند.

در همین حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی این اظهارات سازمان ملل در باره حقوق زنان را بی‌اساس می‌داند. مجاهد در تویتی گفته است که از زمان حاکمیت امارت اسلامی، تمام مردم به حقوق شان دست یافتند. به گفته او، گزارش سازمان ملل بر اساس معلومات نادرست تهیه شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره