Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تاکید گوتریش بر آزادسازی پول افغانستان و پشتیبانی از زنان

دبیر کل سازمان ملل متحد، انتونیو گوتریش یک بار دیگر از افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان هشدار داده و گفته است که قوانین و شرایط که مانع از استفاده پول برای نجات مردم و اقتصاد افغانستان می‌شود، به حالت تعلیق آمده و دارایی‌های این کشور باید آزاد شود.

اقای گوتریش که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، تاکید کرد که بیشتر از نصف نفوس افغانستان به کمک‌های نجات بخش نیاز دارند و اگر جامعه بین‌المللی به گونه هماهنگ در این راستا اقدام نکند، فقر و گرسنگی بیش از پیش دامنگیر افغان‌ها می‌شود.

به باور وی، فصل سرما و دارایی‌های مسدود شده افغانستان یک ترکیب مرگبار برای مردم افغانستان است. وی با اشاره به درخواست بزرگترین مبلغ کمکی برای افغانستان که سه روز قبل اعلام شد، گفت که این درخواست نشان دهنده ناامیدی بزرگ در این کشور است.

انتونیو گوتریش در این نشست خبری گفت: «سازمان ملل درخواست بزرگترین کمک بشری را برای افغانستان راه اندازی کرد که این نشان دهنده ناامیدی بزرگ در این کشور است، در کشوری که کودکان در مواردی فروخته می‌شوند تا خانواده‌اش برای بقیه اعضای خانواده نان تهیه کند، مردم دارایی های شان را می‌فروشند تا مواد سوخت تهیه کنند، ارایه خدمات بهداشتی محدود شده است.»

دبیرکل سازمان ملل همچنان گفته است که بیش از پنج میلیارد دالر برای فراهم سازی کمک‌های بشری در سال ۲۰۲۲ به افغانستان نیاز است.

وی علاوه کرده است که سازمان ملل متحد به دنبال اقداماتی برای تزریق نقدینگی به اقتصاد افغانستان است تا از فروپاشی اقتصاد این کشور که جز فقر و گرسنگی به دنبال ندارد، جلوگیری شود و فعالیت بانک مرکزی افغانستان باید ادامه یابد.

دبیرکل سازمان ملل از رهبری امارت اسلامی خواسته است تا به اساسات حقوق بشری احترام گذاشته و حقوق زنان را حمایت کنند. آقای گوتریش گفته است: «زنان و دختران افغان باید به سهولت های آموزشی، خدمات بهداشتی، کار وبقیه خدمات دسترسی داشته باشند.»

انتونیو گوتریش اظهار داشت که هیچ کشوری با نادیده گرفتن حقوق نصف از نفوس‌اش پیشرفت کرده نمی‌تواند.

در همین حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی با ستایش از سخنان تازه دبیرکل سازمان ملل در رابطه به رهایی ذخایر ارزی افغانستان، گفته است که این گونه موقف بر پرستیژ این سازمان جهانی در قبال حقوق ملت‌ها مفید است.

تاکید گوتریش بر آزادسازی پول افغانستان و پشتیبانی از زنان

انتونیو گوتریش اظهار داشت که هیچ کشوری با نادیده گرفتن حقوق نصف از نفوس‌اش پیشرفت کرده نمی‌تواند.

Thumbnail

دبیر کل سازمان ملل متحد، انتونیو گوتریش یک بار دیگر از افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان هشدار داده و گفته است که قوانین و شرایط که مانع از استفاده پول برای نجات مردم و اقتصاد افغانستان می‌شود، به حالت تعلیق آمده و دارایی‌های این کشور باید آزاد شود.

اقای گوتریش که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، تاکید کرد که بیشتر از نصف نفوس افغانستان به کمک‌های نجات بخش نیاز دارند و اگر جامعه بین‌المللی به گونه هماهنگ در این راستا اقدام نکند، فقر و گرسنگی بیش از پیش دامنگیر افغان‌ها می‌شود.

به باور وی، فصل سرما و دارایی‌های مسدود شده افغانستان یک ترکیب مرگبار برای مردم افغانستان است. وی با اشاره به درخواست بزرگترین مبلغ کمکی برای افغانستان که سه روز قبل اعلام شد، گفت که این درخواست نشان دهنده ناامیدی بزرگ در این کشور است.

انتونیو گوتریش در این نشست خبری گفت: «سازمان ملل درخواست بزرگترین کمک بشری را برای افغانستان راه اندازی کرد که این نشان دهنده ناامیدی بزرگ در این کشور است، در کشوری که کودکان در مواردی فروخته می‌شوند تا خانواده‌اش برای بقیه اعضای خانواده نان تهیه کند، مردم دارایی های شان را می‌فروشند تا مواد سوخت تهیه کنند، ارایه خدمات بهداشتی محدود شده است.»

دبیرکل سازمان ملل همچنان گفته است که بیش از پنج میلیارد دالر برای فراهم سازی کمک‌های بشری در سال ۲۰۲۲ به افغانستان نیاز است.

وی علاوه کرده است که سازمان ملل متحد به دنبال اقداماتی برای تزریق نقدینگی به اقتصاد افغانستان است تا از فروپاشی اقتصاد این کشور که جز فقر و گرسنگی به دنبال ندارد، جلوگیری شود و فعالیت بانک مرکزی افغانستان باید ادامه یابد.

دبیرکل سازمان ملل از رهبری امارت اسلامی خواسته است تا به اساسات حقوق بشری احترام گذاشته و حقوق زنان را حمایت کنند. آقای گوتریش گفته است: «زنان و دختران افغان باید به سهولت های آموزشی، خدمات بهداشتی، کار وبقیه خدمات دسترسی داشته باشند.»

انتونیو گوتریش اظهار داشت که هیچ کشوری با نادیده گرفتن حقوق نصف از نفوس‌اش پیشرفت کرده نمی‌تواند.

در همین حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی با ستایش از سخنان تازه دبیرکل سازمان ملل در رابطه به رهایی ذخایر ارزی افغانستان، گفته است که این گونه موقف بر پرستیژ این سازمان جهانی در قبال حقوق ملت‌ها مفید است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره