Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشته شدن یک دختر جوان در یک ایست بازرسی در کابل

یک خانواده در کابل ادعا دارد که یک دختر جوان شان در یکی از ایست های بازرسی غرب شهر کابل کشته شده است

اعضای خانواده زینب ۲۵ ساله ادعا دارند هنگامی که از یک مراسم عروسی به خانه بر می گشتند موتر شان در یک ایست بازرسی نیروهای امارت اسلامی در حوزه سیزدهم شهر کابل توقف داده شد و سپس بر آنان شلیک شد که در این تیر اندازی زینب جان باخت.

خواهر زینب، گفت:« گلوله از موتر گذشت‌ و در قلب خواهرم خورد، خواهرم در آغوشم جان داد.»

عبدالمجید، شوهرِخواهر زینب، گفت:«از گولایی برچی می رفتیم، چک پاینت بود، چند موتر هم روبروی من بود، همین که چراغ دستی انداخت در موتر زنان و کودکان بود. ما که حرکت کردیم پشت سر ما فیر کردند.»

پدر کهن سال زینب می گوید که زینب ۲۵ ساله یگانه نان آور خانواده شان بود.
پدر زینب خواهان بازداشت و دادن کیفر سخت به قاتل دخترش است.

پدر زینب، گفت:«میخواهم که عامل قتل دخترم قصاص شود.»

تاکنون علت و انگیزه اصلی تیر اندازی بر زینب روشن نیست اما امارت اسلامی از بررسی جدی این رویداد و به کیفر رسانیدن عاملان این رویداد اطمینان می دهد.

جنرال مبین، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، گفت:«ما هم در باره رویداد پرسیده ایم، انشاالله که عنقریب معلومات تازه را با رسانه ها شریک خواهیم ساخت.»

زینب ۲۵ ساله کارمند بانک بود و قرار بود که ماه آینده عروسی نماید.

  

کشته شدن یک دختر جوان در یک ایست بازرسی در کابل

تاکنون علت و انگیزه اصلی تیر اندازی بر زینب روشن نیست اما امارت اسلامی از بررسی جدی این رویداد و به کیفر رسانیدن عاملان این رویداد اطمینان می دهد.

Thumbnail

یک خانواده در کابل ادعا دارد که یک دختر جوان شان در یکی از ایست های بازرسی غرب شهر کابل کشته شده است

اعضای خانواده زینب ۲۵ ساله ادعا دارند هنگامی که از یک مراسم عروسی به خانه بر می گشتند موتر شان در یک ایست بازرسی نیروهای امارت اسلامی در حوزه سیزدهم شهر کابل توقف داده شد و سپس بر آنان شلیک شد که در این تیر اندازی زینب جان باخت.

خواهر زینب، گفت:« گلوله از موتر گذشت‌ و در قلب خواهرم خورد، خواهرم در آغوشم جان داد.»

عبدالمجید، شوهرِخواهر زینب، گفت:«از گولایی برچی می رفتیم، چک پاینت بود، چند موتر هم روبروی من بود، همین که چراغ دستی انداخت در موتر زنان و کودکان بود. ما که حرکت کردیم پشت سر ما فیر کردند.»

پدر کهن سال زینب می گوید که زینب ۲۵ ساله یگانه نان آور خانواده شان بود.
پدر زینب خواهان بازداشت و دادن کیفر سخت به قاتل دخترش است.

پدر زینب، گفت:«میخواهم که عامل قتل دخترم قصاص شود.»

تاکنون علت و انگیزه اصلی تیر اندازی بر زینب روشن نیست اما امارت اسلامی از بررسی جدی این رویداد و به کیفر رسانیدن عاملان این رویداد اطمینان می دهد.

جنرال مبین، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، گفت:«ما هم در باره رویداد پرسیده ایم، انشاالله که عنقریب معلومات تازه را با رسانه ها شریک خواهیم ساخت.»

زینب ۲۵ ساله کارمند بانک بود و قرار بود که ماه آینده عروسی نماید.

  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره