Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش: امارت اسلامی با کمبود کارمندان مسلکی روبرو است

نیویارک تایمز در گزارشی گفته است که امارت اسلامی با کمبود کارمندان حرفه‌یی و مسکلی روبرو است و شمار زیادی از مسوولان کنونی افغانستان کسانی استند که مهارت‌های فنی مورد نیاز برای کار را ندارند.

در این گزارش آمده است که شمار زیادی از منصوب شده‌گان در امارت اسلامی، مولوی‌هایی استند که در مدرسه حقانیه پاکستان آموزش دیده‌اند. در گزارش آمده است: «طالبان مشکلات کارمندی دارند، آنان در پاکستان به دنبال کمک هستند، پُست‌های دولتی به عنوان حمایت از سربازان پیشین و کسانی که با آرامی در پاکستان زنده‌گی می‌کنند، داده می‌شوند، اما همه آنان مهارت‌های فنی مورد نیاز برای کار را ندارند. بسیاری از مولوی‌های برگزیده شده، فارغان مدرسه دارالعلوم حقانیه، یکی از کهن‌ترین و بزرگ‌ترین حوزه‌های دینی پاکستان اند.»

در همین حال، یک مقام بلند پایه امارت اسلامی به این روزنامه می‌گوید که آنان می‌کوشند تا افغانان با تجربه و حرفه‌یی را برای خدمت در افغانستان از کشورهای دیگر برگردانند. به گفته او، چالش‌های کنونی در نهادهای دولتی افغانستان ریشه در فساد گسترده حکومت پیشین دارد.

وحیدالله هاشمی، عضو ارشد شورای رهبری امارت اسلامی برای آموزش سربازان گفت: «مشکلات کارکنان برخاسته از فساد در حکومت گذشته است. ما با شماری از افغانان در بخش‌های گونه‌گون جهان در تماس هستیم و آنان را برای برگشت به افغانستان تشویق می‌کنیم که به افغانستان بازگردند، زیرا ما به شدت به کمک و تخصص آنان برای کمک به مردم و دولت‌ شان نیاز داریم.»

این در حالیست که پس از سقوط حکومت پیشین ده‌ها هزار تن از شهروندان افغانستان که بسیاری از آنان جوانان و چهره‌های اثر گذار در بیست سال گذشته بودند، از کشور بیرون شده‌اند.

با وجود تماس‌های مکرر، نتوانستیم واکنش سخنگویان امارت اسلامی را در باره این گزارش نیویارک تایمز به دست آوریم.

گزارش: امارت اسلامی با کمبود کارمندان مسلکی روبرو است

پس از سقوط حکومت پیشین، ده‌ها هزار تن از شهروندان افغانستان که بسیاری از آنان جوانان و چهره‌های اثر گذار در بیست سال گذشته بودند، از کشور بیرون شدند.

Thumbnail

نیویارک تایمز در گزارشی گفته است که امارت اسلامی با کمبود کارمندان حرفه‌یی و مسکلی روبرو است و شمار زیادی از مسوولان کنونی افغانستان کسانی استند که مهارت‌های فنی مورد نیاز برای کار را ندارند.

در این گزارش آمده است که شمار زیادی از منصوب شده‌گان در امارت اسلامی، مولوی‌هایی استند که در مدرسه حقانیه پاکستان آموزش دیده‌اند. در گزارش آمده است: «طالبان مشکلات کارمندی دارند، آنان در پاکستان به دنبال کمک هستند، پُست‌های دولتی به عنوان حمایت از سربازان پیشین و کسانی که با آرامی در پاکستان زنده‌گی می‌کنند، داده می‌شوند، اما همه آنان مهارت‌های فنی مورد نیاز برای کار را ندارند. بسیاری از مولوی‌های برگزیده شده، فارغان مدرسه دارالعلوم حقانیه، یکی از کهن‌ترین و بزرگ‌ترین حوزه‌های دینی پاکستان اند.»

در همین حال، یک مقام بلند پایه امارت اسلامی به این روزنامه می‌گوید که آنان می‌کوشند تا افغانان با تجربه و حرفه‌یی را برای خدمت در افغانستان از کشورهای دیگر برگردانند. به گفته او، چالش‌های کنونی در نهادهای دولتی افغانستان ریشه در فساد گسترده حکومت پیشین دارد.

وحیدالله هاشمی، عضو ارشد شورای رهبری امارت اسلامی برای آموزش سربازان گفت: «مشکلات کارکنان برخاسته از فساد در حکومت گذشته است. ما با شماری از افغانان در بخش‌های گونه‌گون جهان در تماس هستیم و آنان را برای برگشت به افغانستان تشویق می‌کنیم که به افغانستان بازگردند، زیرا ما به شدت به کمک و تخصص آنان برای کمک به مردم و دولت‌ شان نیاز داریم.»

این در حالیست که پس از سقوط حکومت پیشین ده‌ها هزار تن از شهروندان افغانستان که بسیاری از آنان جوانان و چهره‌های اثر گذار در بیست سال گذشته بودند، از کشور بیرون شده‌اند.

با وجود تماس‌های مکرر، نتوانستیم واکنش سخنگویان امارت اسلامی را در باره این گزارش نیویارک تایمز به دست آوریم.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره