تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید دوباره پاکستان بر ادامه حصارکشی در امتداد خط دیورند

در ادامه گفت وگو های کابل و اسلام آباد در باره خط دیورند، این بار وزیر داخله پاکستان در نشستی در اسلام آباد بر تکمیل شدن حصارکشی در امتداد خط دیورند تاکید می ورزد.

وزیر داخله پاکستان می گوید که ۲۶۰۰ کیلومتر حصارکشی در امتداد خط دیورند، تکمیل شده است و متباقی آن با رضایت امارت اسلامی تکمیل خواهد شد.

شیخ رشید احمد، وزیر داخله پاکستان، گفت:«کار حصارکشی در امتداد خط دیورند، تا ۲۶۰۰ کیلومتر تکمیل شده است و تنها بیست و یک کیلو متر، کار حصارکشی باقی مانده است. حصارکشی بخش‌های باقی‌مانده مرز افغانستان و پاکستان با رضایت آنان«طالبان» تکمیل می‌شود و آنان برادران ماهستند.»

با حال کابل می گوید که می کوشد این مساله را از راه گفت وگو با اسلام آباد حل بسازد.                   

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: « امارت اسلامی افغانستان می‌خواهد همه مسایل بخصوص مساله خط‌ها را از راه گفت‌وگو و دیپلوماتیک حل نماید. در این راستا آماده گفت وگو است.»

پیش از این برخی از فرماندهان محلی امارت اسلامی، برخی از پایه های سیم خاردار را در امتداد خط دیورند در ولایت های کنر، ننگرهار و نیمروز ویران کردند و به پاکستان هشدار داده اند که از نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند دست بردارد.

سید جواد حسینی، رهبر حزب عدالت و توسعه، گفت: «اگر امارت اسلامی به حصار کشی موافقت نماید در حقیقت به معنای به رسمیت شناختن این خط میباشد.»

با آنکه حصارکشی در امتداد خط دیورند بارها با مخالفت کابل روبرو شده است؛ اما مقام های پاکستانی گفته اند که ۹۴ درصد حصارکشی در امتداد خط دیورند تکمیل شده است و نیز بر تکمیل شدن حصارکشی در امتداد خط دیورند تاکید می ورزد.

تاکید دوباره پاکستان بر ادامه حصارکشی در امتداد خط دیورند

با حال کابل می گوید که می کوشد این مساله را از راه گفت وگو با اسلام آباد حل بسازد.                   

تصویر بندانگشتی

در ادامه گفت وگو های کابل و اسلام آباد در باره خط دیورند، این بار وزیر داخله پاکستان در نشستی در اسلام آباد بر تکمیل شدن حصارکشی در امتداد خط دیورند تاکید می ورزد.

وزیر داخله پاکستان می گوید که ۲۶۰۰ کیلومتر حصارکشی در امتداد خط دیورند، تکمیل شده است و متباقی آن با رضایت امارت اسلامی تکمیل خواهد شد.

شیخ رشید احمد، وزیر داخله پاکستان، گفت:«کار حصارکشی در امتداد خط دیورند، تا ۲۶۰۰ کیلومتر تکمیل شده است و تنها بیست و یک کیلو متر، کار حصارکشی باقی مانده است. حصارکشی بخش‌های باقی‌مانده مرز افغانستان و پاکستان با رضایت آنان«طالبان» تکمیل می‌شود و آنان برادران ماهستند.»

با حال کابل می گوید که می کوشد این مساله را از راه گفت وگو با اسلام آباد حل بسازد.                   

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: « امارت اسلامی افغانستان می‌خواهد همه مسایل بخصوص مساله خط‌ها را از راه گفت‌وگو و دیپلوماتیک حل نماید. در این راستا آماده گفت وگو است.»

پیش از این برخی از فرماندهان محلی امارت اسلامی، برخی از پایه های سیم خاردار را در امتداد خط دیورند در ولایت های کنر، ننگرهار و نیمروز ویران کردند و به پاکستان هشدار داده اند که از نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند دست بردارد.

سید جواد حسینی، رهبر حزب عدالت و توسعه، گفت: «اگر امارت اسلامی به حصار کشی موافقت نماید در حقیقت به معنای به رسمیت شناختن این خط میباشد.»

با آنکه حصارکشی در امتداد خط دیورند بارها با مخالفت کابل روبرو شده است؛ اما مقام های پاکستانی گفته اند که ۹۴ درصد حصارکشی در امتداد خط دیورند تکمیل شده است و نیز بر تکمیل شدن حصارکشی در امتداد خط دیورند تاکید می ورزد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره