Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متقی: کار پروژه‌های تاپ و تاپی تا چند ماه دیگر آغاز می‌شوند

افغانستان و ترکمنستان در باره آغاز کار دو پروژه کلان انرژی و برق باهم گفت‌وگو کردند. سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی، امیر خان متقی در دیدار با مقام‌های ترکمنستانی در عشق‌آباد، اعلام کرد که کار پروژه برق تاپ در بهار سال آینده آغاز خواهد شد.

امیرخان متقی از آغاز کار لوله گاز تاپی نیز تا دو ماه دیگر سخن زده است.

سرپرست وزارت امور خارجه که برای گفت‌وگو در باره مسایل گونه‌گون سیاسی و اقتصادی روز جمعه به عشق‌آباد رسید، در دیدار با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکمنستان بر عملی شدن پروژه‌های بزرگ انتقال برق و گاز در منطقه تاکید ورزید.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه در این باره گفت: «امیدواریم استیم که پیش از شروع شدن تاپی، کار تاپ در بهار آینده انشاءالله آغاز می‌شود و امکان دارد که در ماه مارچ بعضی کارهایش شروع شود.»

رسیده‌گی به چالش‌های دانشجویان افغان در ترکمنستان یکی دیگر از بحث‌ها در این دیدار بود.

گفته می‌شود که چگونگی آغاز کار پروژه برق تاپ، پروژه گاز تاپی در بهار آینده و زمینه سازی به افزایش دادوستد با بهره برداری پروژه‌های نیمه کاره خطوط آهن در بندر های آقینه و تورغندی از بحث‌های کلان بودند که در این دیدار در باره آنها بحث شده است.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «بعد از بیست جنوری یک تیم تخنیکی از ترکمنستان به افغانستان میاید و یک تیم تخنیکی از طرف ما همراه اش یکجای می‌شود و باز ساحات را بررسی می‌کنند. صرف موضوع استملاک باقی مانده که تکمیل شود، کار این پروژه عملن در خاک افغانستان شروع می‌شود.»

سید مسعود، استاد دانشگاه دراین باره چنین دیدگاه دارد: «ترکمنستان و افغانستان از زمان اول حاکمیت طالبان تا امروز روابط بسیار حسنه و نیکی دارند.»

کابل اطمینان می‌دهد که زمینه برای عملی شدن تاپی یا پروژه انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند و نیز پروژه انتقال برق تاپ از ترکمنستان به افغانستان و پاکستان حالا فراهم شده است، اما برخی از آگاهان به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی را از سوی کشور های جهان چالش اصلی در برابر چنین پروژه‌ها عنوان می‌کنند.

متقی: کار پروژه‌های تاپ و تاپی تا چند ماه دیگر آغاز می‌شوند

امیر خان متقی در دیدار با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکمنستان بر عملی شدن پروژه‌های بزرگ انتقال برق و گاز در منطقه تاکید ورزید.

تصویر بندانگشتی

افغانستان و ترکمنستان در باره آغاز کار دو پروژه کلان انرژی و برق باهم گفت‌وگو کردند. سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی، امیر خان متقی در دیدار با مقام‌های ترکمنستانی در عشق‌آباد، اعلام کرد که کار پروژه برق تاپ در بهار سال آینده آغاز خواهد شد.

امیرخان متقی از آغاز کار لوله گاز تاپی نیز تا دو ماه دیگر سخن زده است.

سرپرست وزارت امور خارجه که برای گفت‌وگو در باره مسایل گونه‌گون سیاسی و اقتصادی روز جمعه به عشق‌آباد رسید، در دیدار با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکمنستان بر عملی شدن پروژه‌های بزرگ انتقال برق و گاز در منطقه تاکید ورزید.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه در این باره گفت: «امیدواریم استیم که پیش از شروع شدن تاپی، کار تاپ در بهار آینده انشاءالله آغاز می‌شود و امکان دارد که در ماه مارچ بعضی کارهایش شروع شود.»

رسیده‌گی به چالش‌های دانشجویان افغان در ترکمنستان یکی دیگر از بحث‌ها در این دیدار بود.

گفته می‌شود که چگونگی آغاز کار پروژه برق تاپ، پروژه گاز تاپی در بهار آینده و زمینه سازی به افزایش دادوستد با بهره برداری پروژه‌های نیمه کاره خطوط آهن در بندر های آقینه و تورغندی از بحث‌های کلان بودند که در این دیدار در باره آنها بحث شده است.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «بعد از بیست جنوری یک تیم تخنیکی از ترکمنستان به افغانستان میاید و یک تیم تخنیکی از طرف ما همراه اش یکجای می‌شود و باز ساحات را بررسی می‌کنند. صرف موضوع استملاک باقی مانده که تکمیل شود، کار این پروژه عملن در خاک افغانستان شروع می‌شود.»

سید مسعود، استاد دانشگاه دراین باره چنین دیدگاه دارد: «ترکمنستان و افغانستان از زمان اول حاکمیت طالبان تا امروز روابط بسیار حسنه و نیکی دارند.»

کابل اطمینان می‌دهد که زمینه برای عملی شدن تاپی یا پروژه انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند و نیز پروژه انتقال برق تاپ از ترکمنستان به افغانستان و پاکستان حالا فراهم شده است، اما برخی از آگاهان به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی را از سوی کشور های جهان چالش اصلی در برابر چنین پروژه‌ها عنوان می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره