Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه اعتراض زنان؛ کابل باز هم گواه اعتراض زنان بود

در ادامه اعتراض‌ها از سوی زنان، شماری از زنان افغان روز یک‌شنبه یک بار دیگر برای اعاده حقوق شان به جاده‌های کابل آمدند و اعتراض کرده‌اند.

اعتراض کننده‌گان کشته شدن دو بانو را در دشت برچی و خوشحال خان کابل محکوم کرده و از بازداشت سه بانوی سرشناس دیگر انتقاد کرده‌اند. اعتراض کننده‌گان می‌گویند که این سه زن پس از اعتراضی در ولایت بلخ بازداشت و از دیر زمانی به این سو زندانی استند.

زنان معترض می‌خواهند که این سه زن باید هرچه زودتر آزاد شوند.

یک اعتراض کننده به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ما بخاطر دو زنی که به تازه‌گی کشته شده‌اند و بقیه زنانی که به هیچ گناهی از بین برده شده‌اند، اعتراض کردیم.»

اعتراض کننده دیگر در این باره گفت: «تا زنده باشیم و یک قطره خون در بدن ما باشد، ایستاده‌گی می‌کنیم و می‌جنگیم. تیر که به سینه دختر هزاره خورد، به سینه مه خورد.»

آنان که از چهار راه دهبوری تا دروازه دانشگاه کابل اعتراض کردند، از امارت اسلامی می‌خواهند تا به حقوق بنیادی زنان از جمله آموزش و کار حرمت بگذارد. به باور زنان اعتراض کننده، بیکاری و افزایش بهای خواربار در حال حاضر از چالش‌های کلان در برابر شهروندان است.

اعتراض کننده‌گان از جامعه جهانی می‌خواهند تا به کمک آنان بشتابد.

اعتراض کننده گفت: «ما می‌خواهیم مثل مردها، حقوق تحصیلی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشته باشیم. جامعه جهانی باید صدای ما را بشنود، ما در برابر بی عدالتی صدا بلند کردیم.»

درهمین حال، برخی از اعتراض کننده‌گان ادعا دارند که نیروهای امنیتی برای پراگنده کردن آنان از گاز اشک آور استفاده کردند، اما امارت اسلامی در این باره تاکنون چیزی نگفته است.

با این همه، مسوولان می‌گویند که به تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهد اند.

ادامه اعتراض زنان؛ کابل باز هم گواه اعتراض زنان بود

درهمین حال، برخی از اعتراض کننده‌گان ادعا دارند که نیروهای امنیتی برای پراگنده کردن آنان از گاز اشک آور استفاده کردند، اما امارت اسلامی در این باره تاکنون چیزی نگفته است.

تصویر بندانگشتی

در ادامه اعتراض‌ها از سوی زنان، شماری از زنان افغان روز یک‌شنبه یک بار دیگر برای اعاده حقوق شان به جاده‌های کابل آمدند و اعتراض کرده‌اند.

اعتراض کننده‌گان کشته شدن دو بانو را در دشت برچی و خوشحال خان کابل محکوم کرده و از بازداشت سه بانوی سرشناس دیگر انتقاد کرده‌اند. اعتراض کننده‌گان می‌گویند که این سه زن پس از اعتراضی در ولایت بلخ بازداشت و از دیر زمانی به این سو زندانی استند.

زنان معترض می‌خواهند که این سه زن باید هرچه زودتر آزاد شوند.

یک اعتراض کننده به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ما بخاطر دو زنی که به تازه‌گی کشته شده‌اند و بقیه زنانی که به هیچ گناهی از بین برده شده‌اند، اعتراض کردیم.»

اعتراض کننده دیگر در این باره گفت: «تا زنده باشیم و یک قطره خون در بدن ما باشد، ایستاده‌گی می‌کنیم و می‌جنگیم. تیر که به سینه دختر هزاره خورد، به سینه مه خورد.»

آنان که از چهار راه دهبوری تا دروازه دانشگاه کابل اعتراض کردند، از امارت اسلامی می‌خواهند تا به حقوق بنیادی زنان از جمله آموزش و کار حرمت بگذارد. به باور زنان اعتراض کننده، بیکاری و افزایش بهای خواربار در حال حاضر از چالش‌های کلان در برابر شهروندان است.

اعتراض کننده‌گان از جامعه جهانی می‌خواهند تا به کمک آنان بشتابد.

اعتراض کننده گفت: «ما می‌خواهیم مثل مردها، حقوق تحصیلی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشته باشیم. جامعه جهانی باید صدای ما را بشنود، ما در برابر بی عدالتی صدا بلند کردیم.»

درهمین حال، برخی از اعتراض کننده‌گان ادعا دارند که نیروهای امنیتی برای پراگنده کردن آنان از گاز اشک آور استفاده کردند، اما امارت اسلامی در این باره تاکنون چیزی نگفته است.

با این همه، مسوولان می‌گویند که به تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهد اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره