Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

راه‌اندازی پروژه‌های ۲۶۸ میلیون یورویی اتحادیه اروپا در افغانستان

اتحادیه اروپا می‌گوید که این اتحادیه چندین پروژه را به ارزش ۲۶۸.۳ میلیون یورو در افغانستان راه اندازی کرده است تا از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و بشری در این کشور جلوگیری شود.

اتحادیه اروپا روز سه شنبه اعلام کرد که وضعیت وخیم اقتصادی در افغانستان نگران کننده است و هدف از این پروژه‌ها کمک به گونه مستقیم به مردم افغانستان است تا از این شرایط بد اقتصادی رهایی یابند.

کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است که پروژه‌های تازه راه اندازی شده از سوی نهادهای سازمان ملل در افغانستان هزینه می‌شوند.

از سویی هم، اتحادیه اروپا گفته است که این پروژه‌ها در بخش‌های آموزش و بهداشت و پشتیبانی از معیشت مردم افغانستان تطبیق می‌شوند.

این اتحادیه گفته است: «کمک‌های اتحادیه اروپا بر سکتور آموزش، بهداشت، معیشت مردم و حفاظت از سلامتی همه مردم به شمول پناهنده‌گان، مهاجران و آواره‌گان داخلی افغانستان متمرکز خواهند بود.»

اتحادیه اروپا گفته است که حفاظت از مدافعان حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی نیز بخشی از پروژه‌ها تازه راه اندازی شده می‌باشد.

جوتا اروپیلینن، کمیشنر مشارکت‌های بین‌المللی اتحادیه اروپا گفت: «آنچه را بارها تکرار کرده‌ایم، اکنون انجام می‌دهیم. ما هرگز افغانستان را به حال خود رها نخواهیم کرد. تنها نگذاشتن افراد از اصول کلیدی اتحادیه اروپا می‌باشد.»

راه‌اندازی پروژه‌های ۲۶۸ میلیون یورویی اتحادیه اروپا در افغانستان

اتحادیه اروپا بسته کمکی به ارزش ۲۶۸.۳ میلیون یورو را برای کمک به مردم افغانستان اختصاص داده است. این کمک‌ها به صورت پروژه‌هایی برای بهبود وضعیت زندگی مردم مصرف خواهد شد.

Thumbnail

اتحادیه اروپا می‌گوید که این اتحادیه چندین پروژه را به ارزش ۲۶۸.۳ میلیون یورو در افغانستان راه اندازی کرده است تا از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و بشری در این کشور جلوگیری شود.

اتحادیه اروپا روز سه شنبه اعلام کرد که وضعیت وخیم اقتصادی در افغانستان نگران کننده است و هدف از این پروژه‌ها کمک به گونه مستقیم به مردم افغانستان است تا از این شرایط بد اقتصادی رهایی یابند.

کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است که پروژه‌های تازه راه اندازی شده از سوی نهادهای سازمان ملل در افغانستان هزینه می‌شوند.

از سویی هم، اتحادیه اروپا گفته است که این پروژه‌ها در بخش‌های آموزش و بهداشت و پشتیبانی از معیشت مردم افغانستان تطبیق می‌شوند.

این اتحادیه گفته است: «کمک‌های اتحادیه اروپا بر سکتور آموزش، بهداشت، معیشت مردم و حفاظت از سلامتی همه مردم به شمول پناهنده‌گان، مهاجران و آواره‌گان داخلی افغانستان متمرکز خواهند بود.»

اتحادیه اروپا گفته است که حفاظت از مدافعان حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی نیز بخشی از پروژه‌ها تازه راه اندازی شده می‌باشد.

جوتا اروپیلینن، کمیشنر مشارکت‌های بین‌المللی اتحادیه اروپا گفت: «آنچه را بارها تکرار کرده‌ایم، اکنون انجام می‌دهیم. ما هرگز افغانستان را به حال خود رها نخواهیم کرد. تنها نگذاشتن افراد از اصول کلیدی اتحادیه اروپا می‌باشد.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره