Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ششمین سالروز جان باختن هفت تن از کارمندان موبی گروپ در کابل

امروز برابر است با ششمین سالروز جان باختن هفت تن از کارمندان موبی گروپ در کابل؛ شش سال پیش در چنین روزی در یک انفجار بر موتر حامل کارمندان موبی گروپ در کابل، هفت تن جان باختند و بیش از ۲۰ تن دیگر زخم برداشتند.

برخی از خانواده‌های جان باخته‌گان و زخمیان آن رویداد اکنون از امارت اسلامی خواهان تامین امنیت سرتاسری در کشور استند. آنان می‌گویند که دیگر هیچ مادری نباید در فراق از دست دادن فرزندش اشک بریزد.

بربنیاد آمارهای سازمان ملل متحد، در جنگ‌های بیست سال پسین در افغانستان، افزون بر وارد شدن تلفات سنگین به دو طرف درگیر در جنگ، بیش از صد هزار غیر نظامی نیز جان باخته اند و ده‌ها هزار تن دیگر زخمی شده اند. 

 محمد آصف، یک تن از قربانیان جنگ‌های دو دهه پسین می‌گوید: «من یکی از آسیب دیده‌گان جنگ هستم و دچار معلولیت شده‌ام. دو عضو خانواده‌ام نیز در جریان نبردها جان باخته اند و حالا دیگر توان قربانی دادن را نداریم. از جنگ و نا امنی خسته شده‌ایم و از امارت اسلامی انتظار تامین امنیت و صلح را داریم.»

مانند بخش‌های دیگر جامعه، رسانه‌ها نیز از آسیب های جنگ ها بدور نبوده اند. بر بنیاد آمارهای نهادهای داخلی و جهانی پشتیبان رسانه ها، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ بیش از ۲۵۰ خبرنگار در حمله های گونه گون جان باخته اند و بیش از پنجصد تن دیگر زخمی شده اند.

هفت تن از کارمندان موبی گروپ هر یک: محمد جواد حسینی، زینب میرزایی، مهری عزیزی، مریم ابراهیمی، محمد حسین، محمد علی محمدی و حسین امیری که به تاریخ ۳۰ام جدی سال ۱۳۹۴ در یک انفجار که موتر حامل شان را در کابل هدف قرار داد جان باختند، نیز شامل این آمارها استند.

عبدالحسین که در آن رویداد بینایی اش را از دست داده است آرزوی تامین صلح پایدار در کشور را دارد.

عبدالحسین، کارمند موبی گروپ، گفت: «من یکی از کارمندان موبی گروپ بودم که شش سال پیش در انفجار افزون بر زخمی شدن از ناحیه دست و پا بینایی خود را نیز از دست دادم اما حالا تشنه صلح هستم.»

اکنون امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که تامین امنیت  مردم از اولویت های شان است.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «مردم در بیست سال پسین در همه عرصه‌ها ضرر دیده اند و با مشکلات رو برو بوده اند. اکنون که امارت اسلامی آمده تلاش‌ها جریان دارند که جامعه ما به رفاه و آرامش دست پیدا کند.»

انتظار همه آنانی که در زیر حاکمیت امارت اسلامی در رسانه‌های افغانستان کار می‌کنند این است تا به امنیت شان توجه شود و دیگر کسی قربانی جنگ و خشونت نشود.

ششمین سالروز جان باختن هفت تن از کارمندان موبی گروپ در کابل

خانواده‌های قربانیان و متضرر خشونت‌ها می‌گویند که انتظار دارند صلح و امنیت برقرار شود تا دیگر کسی رنج نبیند.

تصویر بندانگشتی

امروز برابر است با ششمین سالروز جان باختن هفت تن از کارمندان موبی گروپ در کابل؛ شش سال پیش در چنین روزی در یک انفجار بر موتر حامل کارمندان موبی گروپ در کابل، هفت تن جان باختند و بیش از ۲۰ تن دیگر زخم برداشتند.

برخی از خانواده‌های جان باخته‌گان و زخمیان آن رویداد اکنون از امارت اسلامی خواهان تامین امنیت سرتاسری در کشور استند. آنان می‌گویند که دیگر هیچ مادری نباید در فراق از دست دادن فرزندش اشک بریزد.

بربنیاد آمارهای سازمان ملل متحد، در جنگ‌های بیست سال پسین در افغانستان، افزون بر وارد شدن تلفات سنگین به دو طرف درگیر در جنگ، بیش از صد هزار غیر نظامی نیز جان باخته اند و ده‌ها هزار تن دیگر زخمی شده اند. 

 محمد آصف، یک تن از قربانیان جنگ‌های دو دهه پسین می‌گوید: «من یکی از آسیب دیده‌گان جنگ هستم و دچار معلولیت شده‌ام. دو عضو خانواده‌ام نیز در جریان نبردها جان باخته اند و حالا دیگر توان قربانی دادن را نداریم. از جنگ و نا امنی خسته شده‌ایم و از امارت اسلامی انتظار تامین امنیت و صلح را داریم.»

مانند بخش‌های دیگر جامعه، رسانه‌ها نیز از آسیب های جنگ ها بدور نبوده اند. بر بنیاد آمارهای نهادهای داخلی و جهانی پشتیبان رسانه ها، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ بیش از ۲۵۰ خبرنگار در حمله های گونه گون جان باخته اند و بیش از پنجصد تن دیگر زخمی شده اند.

هفت تن از کارمندان موبی گروپ هر یک: محمد جواد حسینی، زینب میرزایی، مهری عزیزی، مریم ابراهیمی، محمد حسین، محمد علی محمدی و حسین امیری که به تاریخ ۳۰ام جدی سال ۱۳۹۴ در یک انفجار که موتر حامل شان را در کابل هدف قرار داد جان باختند، نیز شامل این آمارها استند.

عبدالحسین که در آن رویداد بینایی اش را از دست داده است آرزوی تامین صلح پایدار در کشور را دارد.

عبدالحسین، کارمند موبی گروپ، گفت: «من یکی از کارمندان موبی گروپ بودم که شش سال پیش در انفجار افزون بر زخمی شدن از ناحیه دست و پا بینایی خود را نیز از دست دادم اما حالا تشنه صلح هستم.»

اکنون امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که تامین امنیت  مردم از اولویت های شان است.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «مردم در بیست سال پسین در همه عرصه‌ها ضرر دیده اند و با مشکلات رو برو بوده اند. اکنون که امارت اسلامی آمده تلاش‌ها جریان دارند که جامعه ما به رفاه و آرامش دست پیدا کند.»

انتظار همه آنانی که در زیر حاکمیت امارت اسلامی در رسانه‌های افغانستان کار می‌کنند این است تا به امنیت شان توجه شود و دیگر کسی قربانی جنگ و خشونت نشود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره