تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازگشایی سفارت اتحادیه اروپا در کابل

وزارت خارجه امارت اسلامی می‌گوید که اتحادیه اروپا سفارت اش را به هدف حضور دایمی در کابل به گونه رسمی باز نموده و کار را عملاً آغاز کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه، عبدالقهار بلخی در صفحه تویتراش نگاشته است که فعالیت دوباره سفارت اتحادیه اروپا پس یک سلسله دیدار ها و تفاهم با نماینده‌گان این اتحادیه، آغاز شده است.

آقای بلخی همچنان گفته است که این اتحادیه بر علاوه کمک قبلیِ ۲۲۰ ملیون یورو، ۲۶۸ ملیون یورو کمک بشردوستانه دیگر را نیز اعلام نموده که یک بخش از آن برای پرداخت تنخواه آموزگاران تخصیص داده شده است.

در همین حال اتحادیه اروپا نیز تایید می‌کند که شماری اندک کارمندان نماینده‌گی این اتحادیه برای فراهم ساختن کمک‌های بشری در کابل حضور خواهد داشت.

به گفته این اتحادیه، بازگشایی نماینده‌گی‌اش در کابل، به معنی به رسمیت شناختن امارت اسلامی نیست.

آگاهان مسایل سیاسی بدین باور اند که اروپا نگران اوضاع جاری در افغانستان است.

جاوید سنگدل، آگاه مسایل بین المللی می‌گوید: «اتحادیه اروپا در بیست سال اخیر در افغانستان سرمایه گذاری گزاف را کرده ونمی‌خواهد که ازمسایل افغانستان دور شود وازنقطه نظر جیوپولیتیک می‌خواهد که در منطقه حضور داشته باشد.»
عزیز معارج، یک دیپلومات پیشین در این مورد گفت: «یک دریچه است برای آزاد سازی پول افغانستان که یک راه  باز می شود که حتا صدای آزادی سازی پول درامریکا رسیده و این یک کار خوب است.»

شکریه بازکزی، سفیر حکومت پیشین در ناروی می‌گوید: «تعامل اتحادیه اروپا با طالبان به مثابه نماینده‌گی از کشورهای اورپایی در عرصه دیپلوماتیک نیست ما می‌بینم که تمام کشورهای اورپای مانند  هالند ، فرانسه  وکشور های دیگر سفارت های خود را دارند.»
هر چند سفارتخانه‌های، پاکستان، روسیه، چین، ایران، ترکیه، قطر، امارات متحده عرب، عربستان سعودی و ازبیکستان، در کابل فعالیت دارند،  اما هیچ کشور تا کنون امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است.

این در حالی‌ست که اتحادیه اروپا چند روز قبل اعلام کرد که این اتحادیه چندین پروژه را به ارزش ۲۶۸.۳ میلیون یورو به منظور جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان، راه اندازی کرده است.

گفته شده است که این پروژه‌ها در بخش‌های آموزش، بهداشت و پشتیبانی از معیشت مردم افغانستان تطبیق می‌شوند.

بازگشایی سفارت اتحادیه اروپا در کابل

گفته شده است که این پروژه‌ها در بخش‌های آموزش، بهداشت و پشتیبانی از معیشت مردم افغانستان تطبیق می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه امارت اسلامی می‌گوید که اتحادیه اروپا سفارت اش را به هدف حضور دایمی در کابل به گونه رسمی باز نموده و کار را عملاً آغاز کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه، عبدالقهار بلخی در صفحه تویتراش نگاشته است که فعالیت دوباره سفارت اتحادیه اروپا پس یک سلسله دیدار ها و تفاهم با نماینده‌گان این اتحادیه، آغاز شده است.

آقای بلخی همچنان گفته است که این اتحادیه بر علاوه کمک قبلیِ ۲۲۰ ملیون یورو، ۲۶۸ ملیون یورو کمک بشردوستانه دیگر را نیز اعلام نموده که یک بخش از آن برای پرداخت تنخواه آموزگاران تخصیص داده شده است.

در همین حال اتحادیه اروپا نیز تایید می‌کند که شماری اندک کارمندان نماینده‌گی این اتحادیه برای فراهم ساختن کمک‌های بشری در کابل حضور خواهد داشت.

به گفته این اتحادیه، بازگشایی نماینده‌گی‌اش در کابل، به معنی به رسمیت شناختن امارت اسلامی نیست.

آگاهان مسایل سیاسی بدین باور اند که اروپا نگران اوضاع جاری در افغانستان است.

جاوید سنگدل، آگاه مسایل بین المللی می‌گوید: «اتحادیه اروپا در بیست سال اخیر در افغانستان سرمایه گذاری گزاف را کرده ونمی‌خواهد که ازمسایل افغانستان دور شود وازنقطه نظر جیوپولیتیک می‌خواهد که در منطقه حضور داشته باشد.»
عزیز معارج، یک دیپلومات پیشین در این مورد گفت: «یک دریچه است برای آزاد سازی پول افغانستان که یک راه  باز می شود که حتا صدای آزادی سازی پول درامریکا رسیده و این یک کار خوب است.»

شکریه بازکزی، سفیر حکومت پیشین در ناروی می‌گوید: «تعامل اتحادیه اروپا با طالبان به مثابه نماینده‌گی از کشورهای اورپایی در عرصه دیپلوماتیک نیست ما می‌بینم که تمام کشورهای اورپای مانند  هالند ، فرانسه  وکشور های دیگر سفارت های خود را دارند.»
هر چند سفارتخانه‌های، پاکستان، روسیه، چین، ایران، ترکیه، قطر، امارات متحده عرب، عربستان سعودی و ازبیکستان، در کابل فعالیت دارند،  اما هیچ کشور تا کنون امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است.

این در حالی‌ست که اتحادیه اروپا چند روز قبل اعلام کرد که این اتحادیه چندین پروژه را به ارزش ۲۶۸.۳ میلیون یورو به منظور جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان، راه اندازی کرده است.

گفته شده است که این پروژه‌ها در بخش‌های آموزش، بهداشت و پشتیبانی از معیشت مردم افغانستان تطبیق می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره