تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی مسکو از اعتراضات اخیر در شمال افغانستان

یک هفته از پس از اعتراضِ شماری از باشنده گان ولایت فاریاب در واکنش به بازداشت مخدوم عالم یک فرمانده محلی امارت اسلامی، مسکو در این باره نگرانی می کند.

مسکو با نگرانی از اعتراضات اخیر در شمال افغانستان، میگوید که مقام های تازه افغانستان نباید به افراد ویرانگر که تنش های قومی را دامن می زنند اجازه بدهند. 

سخنگوی وزارت خارجه روسیه می افزاید که امارت اسلامی نباید به دام تنش های قومی بیافتند. 

ماریا زخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت:«ما از اعتراضات قومی در شمال افغانستان که از بهر بازداشت یک فرمانده ازبیک تبار بر پا شد، نگران استیم. امیدواریم که مقام های تازه به نیروهای ویرانگر که تنش های قومی را دامن می زنند و بی ثباتی را به میان می آورند اجازه ندهد، زیر این کشور در اوضاع دشواری به سر می برد.»

با این حال معاون سخنگوی امارت اسلامی می گوید که پس از روی‌کار آمدن امارت اسلامی تنش های قومی در افغانستان پایان یافته اند.  

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«با آمدن امارت اسلامی گلیم تمامی تنش های قومی، مذهبی و زبانی برچیده شده است و امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه نمیدهد که به تفرقه افگنی دامن بزند.»

در این میان، امارت اسلامی می گوید که مخدوم عالم به اتهام آدم ربایی بازداشت شده است و بازجویی ها از او ادامه دارند.

فخرالدین قاری‌زاده، آگاه روابط بین الملل، گفت:«پرداختن به سیاست قومی در حکومت داری، نه تنها که منجر به تقویت و تحکیم نظام نمی‌شود بل در کشوری مانند افغانستان افزایش فاصله میان دولت و ملت، بی ثباتی، نا آرامی ها و ناهنجاری های اقتصادی را در پی خواهد داشت.»

حامد عزیز مجددی، استاد دانشگاه، میگوید:«این نگرانی شان به نظر من بیجا است. زیرا امارت اسلامی توانایی کنترول حرکات خلاف امنیت عامه را دارد.»

مسکو همچنان گفته است طالبان باید برای پیکار با هراس افگنی به ویژه با گروه داعش در شمال افغانستان بیشتر تلاش کند.

با آنکه روسیه و تاجیکستان همواره از احتمال تهدید ها از افغانستان نگرانی کرده اند اما کابل اطمینان داده است که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری کار گرفته نخواهد شد.

نگرانی مسکو از اعتراضات اخیر در شمال افغانستان

در این میان، امارت اسلامی می گوید که مخدوم عالم به اتهام آدم ربایی بازداشت شده است و بازجویی ها از او ادامه دارند.

Thumbnail

یک هفته از پس از اعتراضِ شماری از باشنده گان ولایت فاریاب در واکنش به بازداشت مخدوم عالم یک فرمانده محلی امارت اسلامی، مسکو در این باره نگرانی می کند.

مسکو با نگرانی از اعتراضات اخیر در شمال افغانستان، میگوید که مقام های تازه افغانستان نباید به افراد ویرانگر که تنش های قومی را دامن می زنند اجازه بدهند. 

سخنگوی وزارت خارجه روسیه می افزاید که امارت اسلامی نباید به دام تنش های قومی بیافتند. 

ماریا زخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت:«ما از اعتراضات قومی در شمال افغانستان که از بهر بازداشت یک فرمانده ازبیک تبار بر پا شد، نگران استیم. امیدواریم که مقام های تازه به نیروهای ویرانگر که تنش های قومی را دامن می زنند و بی ثباتی را به میان می آورند اجازه ندهد، زیر این کشور در اوضاع دشواری به سر می برد.»

با این حال معاون سخنگوی امارت اسلامی می گوید که پس از روی‌کار آمدن امارت اسلامی تنش های قومی در افغانستان پایان یافته اند.  

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«با آمدن امارت اسلامی گلیم تمامی تنش های قومی، مذهبی و زبانی برچیده شده است و امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه نمیدهد که به تفرقه افگنی دامن بزند.»

در این میان، امارت اسلامی می گوید که مخدوم عالم به اتهام آدم ربایی بازداشت شده است و بازجویی ها از او ادامه دارند.

فخرالدین قاری‌زاده، آگاه روابط بین الملل، گفت:«پرداختن به سیاست قومی در حکومت داری، نه تنها که منجر به تقویت و تحکیم نظام نمی‌شود بل در کشوری مانند افغانستان افزایش فاصله میان دولت و ملت، بی ثباتی، نا آرامی ها و ناهنجاری های اقتصادی را در پی خواهد داشت.»

حامد عزیز مجددی، استاد دانشگاه، میگوید:«این نگرانی شان به نظر من بیجا است. زیرا امارت اسلامی توانایی کنترول حرکات خلاف امنیت عامه را دارد.»

مسکو همچنان گفته است طالبان باید برای پیکار با هراس افگنی به ویژه با گروه داعش در شمال افغانستان بیشتر تلاش کند.

با آنکه روسیه و تاجیکستان همواره از احتمال تهدید ها از افغانستان نگرانی کرده اند اما کابل اطمینان داده است که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری کار گرفته نخواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره