تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هیات بلند پایه امارت اسلامی امروز به ناروی رفت

یک هیات بلند پایه امارت اسلامی به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه پس از چاشت امروز رهسپار اسلو پایتخت ناروی شد.

امیرخان متقی میگوید که در این سفر با مقام های ناروی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا، نماینده گان شماری از کشورهای عربی و نیز با برخی از سیاست گران افغانستان و افغانان دیگر گفت وگو خواهند کرد.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، گفت:«با مقام‌های ناروی، اتحادیه اروپا، امریکا، همچنان با کشورهای اروپایی و با کشوهای عربی مجالس داریم.»

وزارت خارجه ناروی گفته که این نشست برای سه روز«یکشنبه تا سه شنبه» ادامه خواهد داشت.

مونا جول، سفیر ناروی در سازمان ملل متحد، گفت: «ما باید اطمینان یابیم که همچون جامعه جهانی می توانیم کمک های بشری را به میلیون ها تنی که در اوضاع بسیار بسیار بد بشری در  افغانستان استند، برسانیم. از همین رو ما این نشست را برگزار کردیم و از کشور ها و سازمان های دیگر نیز دعوت کردیم اما در کل این کار به معنی مشروعیت بخشیدن به طالبان نیست اما نیاز است که گفت وگو ها انجام شوند.»

در همین حال، رییس ستاد ارتش ناروی می گوید که دعوت طالبان به نشست اسلو به معنای به رسمیت شناخته شدن این گروه نخواهد بود.

رییس ستاد ارتش ناروی به روزنامه ناروی تودی میگوید که اسلو نگران اوضاع بشری افغانستان است.

ایریک کریستوفرسن، رییس ستاد ارتش ناروی، گفت:«من بسیار شادمان استم که ما با کسانی که در افغانستان قدرت را در دست دارند گفت وگو می کنیم. اما این کار به معنی به رسمت شناختن طالبان همچون یک حکومت مشروع نیست بل بخاطری است که مردم افغانستان شایسته بهتر از آنچه استند که اکنون تجربه می کنند.»

اسماعیل غرنی، آگاه مسایل سیاسی، در این باره گفت:«این گامی نخستی خواهد بود که طالبان به مثابه اراکین دولت با دیدگاه‌ها و نظریات جهان به ویژه خواست‌های برحق سایر افغان‌ها روبرو، تبادل نظر و افهام و تفهیم خواهد کرد.»

بر بنیاد گزارش ها قرار است که در نشست اسلو افزون بر نماینده گانی از افغانستان، نماینده گان ایالات متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و برخی از سیاست گران افغانستان نیز شرکت کنند.

هیات بلند پایه امارت اسلامی امروز به ناروی رفت

در همین حال، رییس ستاد ارتش ناروی می گوید که دعوت طالبان به نشست اسلو به معنای به رسمیت شناخته شدن این گروه نخواهد بود.

تصویر بندانگشتی

یک هیات بلند پایه امارت اسلامی به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه پس از چاشت امروز رهسپار اسلو پایتخت ناروی شد.

امیرخان متقی میگوید که در این سفر با مقام های ناروی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا، نماینده گان شماری از کشورهای عربی و نیز با برخی از سیاست گران افغانستان و افغانان دیگر گفت وگو خواهند کرد.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، گفت:«با مقام‌های ناروی، اتحادیه اروپا، امریکا، همچنان با کشورهای اروپایی و با کشوهای عربی مجالس داریم.»

وزارت خارجه ناروی گفته که این نشست برای سه روز«یکشنبه تا سه شنبه» ادامه خواهد داشت.

مونا جول، سفیر ناروی در سازمان ملل متحد، گفت: «ما باید اطمینان یابیم که همچون جامعه جهانی می توانیم کمک های بشری را به میلیون ها تنی که در اوضاع بسیار بسیار بد بشری در  افغانستان استند، برسانیم. از همین رو ما این نشست را برگزار کردیم و از کشور ها و سازمان های دیگر نیز دعوت کردیم اما در کل این کار به معنی مشروعیت بخشیدن به طالبان نیست اما نیاز است که گفت وگو ها انجام شوند.»

در همین حال، رییس ستاد ارتش ناروی می گوید که دعوت طالبان به نشست اسلو به معنای به رسمیت شناخته شدن این گروه نخواهد بود.

رییس ستاد ارتش ناروی به روزنامه ناروی تودی میگوید که اسلو نگران اوضاع بشری افغانستان است.

ایریک کریستوفرسن، رییس ستاد ارتش ناروی، گفت:«من بسیار شادمان استم که ما با کسانی که در افغانستان قدرت را در دست دارند گفت وگو می کنیم. اما این کار به معنی به رسمت شناختن طالبان همچون یک حکومت مشروع نیست بل بخاطری است که مردم افغانستان شایسته بهتر از آنچه استند که اکنون تجربه می کنند.»

اسماعیل غرنی، آگاه مسایل سیاسی، در این باره گفت:«این گامی نخستی خواهد بود که طالبان به مثابه اراکین دولت با دیدگاه‌ها و نظریات جهان به ویژه خواست‌های برحق سایر افغان‌ها روبرو، تبادل نظر و افهام و تفهیم خواهد کرد.»

بر بنیاد گزارش ها قرار است که در نشست اسلو افزون بر نماینده گانی از افغانستان، نماینده گان ایالات متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و برخی از سیاست گران افغانستان نیز شرکت کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره