تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت مسوولان شفاخانه درمان معتادان مواد مخدر از وجود چالش‌ها

مسوولان در شفاخانه هزار بستر معتادان مواد مخدر ابن‌سینا در کابل می‌گویند که آنان در فصل سرما زمستان با چالش‌های فراوانی روبرو استند.

به گفته رییس این شفاخانه، کمبود مواد خوراکی، نبود جای مناسب، مواد سوخت و کمبود کارمندان از چالش‌های موجود در این شفاخانه اند.

احمد ظاهر سلطانی، رییس شفاخانه هزار بستر مواد مخدر ابن سینا گفت: «ما نیاز به کالا و لباس زمستانی داریم، همچنان به چوب و ذغال سنگ برای گرم کردن حمام ما در ایام سردی داریم.»

مسوولان شفاخانه معتادان می‌افزایند که اکنون بیش از ۲۵۰۰ معتاد موادمخدر در این شفاخانه زیر درمان استند.

از سویی هم، برخی از معتادانی که در این شفاخانه بستری اند، از نبود خدمات بهتر شکایت دارند.

یکتن از معتادان مواد مخدر گفت: «مریض‌ها زیاد استند، دو دو تا در یک چپرکت خوابیدیم چون جای نیست.»

معتاد مواد مخدر گفت: «از حکومت می‌خواهیم که به وضعیت معتادان به گونه درست رسیده‌گی بکند، چون مشکلا غذایی و جای داریم.»

در همین حال وزارت صحت عامه می‌گوید که آنان می‌کوشند تا چالش‌های موجود در این شفاخانه را از میان بردارند.

هژیر، سخنگوی وزارت صحت گفت: «در قدم اول ما در تلاش این استیم که منبع مالی درست برای این بخش پیدا کنیم.»

بربنیاد آمارها بیش از شش میلیون معتاد مواد مخدر در کشور وجود دارد که زنان و کودکان نیز شامل آنان استند.

شکایت مسوولان شفاخانه درمان معتادان مواد مخدر از وجود چالش‌ها

مسوولان شفاخانه معتادان می‌افزایند که اکنون بیش از ۲۵۰۰ معتاد موادمخدر در این شفاخانه زیر درمان استند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان در شفاخانه هزار بستر معتادان مواد مخدر ابن‌سینا در کابل می‌گویند که آنان در فصل سرما زمستان با چالش‌های فراوانی روبرو استند.

به گفته رییس این شفاخانه، کمبود مواد خوراکی، نبود جای مناسب، مواد سوخت و کمبود کارمندان از چالش‌های موجود در این شفاخانه اند.

احمد ظاهر سلطانی، رییس شفاخانه هزار بستر مواد مخدر ابن سینا گفت: «ما نیاز به کالا و لباس زمستانی داریم، همچنان به چوب و ذغال سنگ برای گرم کردن حمام ما در ایام سردی داریم.»

مسوولان شفاخانه معتادان می‌افزایند که اکنون بیش از ۲۵۰۰ معتاد موادمخدر در این شفاخانه زیر درمان استند.

از سویی هم، برخی از معتادانی که در این شفاخانه بستری اند، از نبود خدمات بهتر شکایت دارند.

یکتن از معتادان مواد مخدر گفت: «مریض‌ها زیاد استند، دو دو تا در یک چپرکت خوابیدیم چون جای نیست.»

معتاد مواد مخدر گفت: «از حکومت می‌خواهیم که به وضعیت معتادان به گونه درست رسیده‌گی بکند، چون مشکلا غذایی و جای داریم.»

در همین حال وزارت صحت عامه می‌گوید که آنان می‌کوشند تا چالش‌های موجود در این شفاخانه را از میان بردارند.

هژیر، سخنگوی وزارت صحت گفت: «در قدم اول ما در تلاش این استیم که منبع مالی درست برای این بخش پیدا کنیم.»

بربنیاد آمارها بیش از شش میلیون معتاد مواد مخدر در کشور وجود دارد که زنان و کودکان نیز شامل آنان استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره